background preloader

Management techniques

Facebook Twitter

What to Do After a Bad Performance Review. So, you just got out of your performance review and it was not good.

What to Do After a Bad Performance Review

Whether you were anticipating the bad news or it was a total surprise, it stings. You might currently be feeling some combination of embarrassment, disappointment, shock, fear, and anger, or you’re worried that your job may be on shaky ground. But know that all is not lost! During my career as a corporate psychologist, I’ve witnessed numerous professionals who used their negative reviews as a big-time reality check that spurred them on to greater success.

JanBart Wilmink on LinkedIn. CPS (Creative Problem Solving) model. Notes from Gary Davis's Creativity is Forever - 1998 Kendall Hunt The strategy originally was formulated by Alex Osborn (1963), creator of brainstorming, founder of the Creative Education Foundation (CEF) and co-founder of a highly successful New York advertising agency.

CPS (Creative Problem Solving) model

Sidney Parnes, a bright and creative person who followed Osborn as President of CEF, invested nearly 40 years teaching creativity workshops and course and thinking about the creative process. The model is usually presented as five steps, but sometimes a preliminary step is added called mess-finding which involves locating a challenge or problem to which to apply the model. Five Powerful Root Cause Analysis Methods of Which You've Never Heard. 16 Creative Email Subject Lines That Restart Stalled Conversations. Business emails: Easy to send, difficult to perfect.

16 Creative Email Subject Lines That Restart Stalled Conversations

Professionals receive an average of 88 business-related emails a day, according to the Radicati Group’s 2015 Email Statistics Report. So how are you supposed to stand out? Answer: your subject line. #Leadership : 23 Signs Nobody Trusts You at Work...Trust your Gut. If you Feel Like You're not Trusted, you Probably Aren't. - First Sun Consulting, LLC. Trust is like oxygen in the workplace: we need it to survive, says Lynn Taylor, a national workplace expert and the author of "Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job.

#Leadership : 23 Signs Nobody Trusts You at Work...Trust your Gut. If you Feel Like You're not Trusted, you Probably Aren't. - First Sun Consulting, LLC

" "Without it, you can cripple or destroy your career," she adds. Do they trust you? When your boss and team members trust you, they believe you have integrity and character — and as a result, your career growth has the best chance for success, Taylor explains. "Whether you're managing others or being managed, engendering trust will bode well for your work life and advancement: you'll be given more responsibility; be a better motivator; attract and retain better employees and clients; and will be a more credible leader. " Here are some of the biggest signs your boss or coworkers secretly don't trust you:

Stop met deze woorden gebruiken in je e-mails. Hoe omgaan met emoties op het werk? Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht.

Hoe omgaan met emoties op het werk?

"Emoties worden vaak als lastig en ongewenst bestempeld. Negatieve emoties bij een enkele medewerker kan de sfeer op de hele afdeling behoorlijk verpesten. De stelregel is dan ook vaak: emoties houdt men thuis, op het werk blijft het zakelijk.” (Nell van de Ligt, stress en burn-outexperte) Op emoties hebben we weinig vat, maar ze hebben wel veel invloed op onze werkzaamheden. Sommige werknemers staan zodanig onder druk van hun job dat hun privéleven eronder gaat lijden. Personality Tests. Maak lastig denkwerk makkelijk in 7 stappen. Controlling (Clinical) Complexities: Managing Clinical Trials Like a Project. Clinical trials are becoming increasingly complex, making it more difficult than ever to ensure an on-time completion.

Controlling (Clinical) Complexities: Managing Clinical Trials Like a Project

When starting a study, it’s important to think of the study like a project, and to create a straightforward plan for how your organization is to approach the study. Here’s a few tricks we’ve seen that have worked for research organizations: Create a Clinical Trial Roadmap Before starting anything related to a particular study, you should work with your team to lay out a study roadmap.

Communication skills. Willen mensen niet veranderen? Of kunnen ze het niet? - Jonge Bazen. Het idee dat iedereen alles kan leren is niet langer houdbaar.

Willen mensen niet veranderen? Of kunnen ze het niet? - Jonge Bazen

We worden geboren met een genetische erfenis. Lichaamstaal.startpagina.nl Alles over lichaamstaal. Reading people. Why Brainstorming Is A No-Good, Very Bad Thing That We Should All Stop Doing Immediately. Team roles test - take this free team roles test online at 123test.com. According to team roles theory there are specific different team roles.

Team roles test - take this free team roles test online at 123test.com

These roles can be functional, organizational, personal or even skillful. Each team should consist of different team roles, depending on the specific goals the team wants to achieve. A team that does not have the ideal composition may run into problems. For example, a team consisting of only creative individuals will generate many ideas, but none of them will be implemented. A team consisting of only experts may lose sight of the big picture. Maak betere afspraken: 10 tips. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht.

Maak betere afspraken: 10 tips

Afspraak is afspraak! Toch kan er heel wat misgaan met afspraken. Ze zijn soms eenzijdig, te rigide opgesteld, niet altijd duidelijk en ook zeker niet altijd nuttig. Erotisch kapitaal voor een vrouw belangrijker dan diploma. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht.

Erotisch kapitaal voor een vrouw belangrijker dan diploma

Onder het erotisch kapitaal wordt schoonheid begrepen, maar ook sociale vaardigheden, een gevoel voor mode of kledingkeuze, een goede fysiek, sex appeal en een sprankelende persoonlijkheid en geanimeerde uitstraling. Je hoort meestal dat het innerlijk belangrijker is dan het uiterlijk. Een overroepen cliché, vindt Catherine Hakim, die een boek schreef over het succes van aantrekkelijke mensen en hoe je ‘erotisch kapitaal’ kan gebruiken om meer gedaan te krijgen. Fourteen Tips for Running a Good Meeting. Every Wednesday is Tip Day. This Wednesday: 14 tips for running a good meeting. Nothing can drain the happiness from you faster than a long, unproductive meeting. You’re bored; you’re not getting anything done; emails are piling up while you sit, trapped. On the other hand, a productive meeting is exhilarating.

A long time ago, when I was working in Washington, D.C., I remember a friend who worked at the Department of Justice saying, “Jamie Gorelick runs a meeting so well, it brings tears to my eyes.” Meetings come in all shapes and sizes, so not all of these strategies will be useful, but here are some things I try to remember when I’m in or running a meeting:

Hoe succesvolle mensen hun kalmte bewaren. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht. Wie zijn emoties onder controle kan houden en rustig kan blijven onder druk heeft meestal een groot streepje voor op de werkvloer. Maar hoe doe je dat? De meest succesvolle mensen presteren het best met een beetje stress. Stress houdt hen wakker, alert en prestatiegericht. Bij hen slaat stress zelden tot nooit om in faalangst of gespannenheid. Ze waarderen wat ze hebben. Business Model vs. Plan. De 4 grote denkfouten bij managers. BUSINESS PLANS. Het geheim van een degelijke planning. Time Management and Productivity. 5 tips: voor een publiek spreken zonder verpinken. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht. "Luidop oefenen is een must.

" (Wim De Vilder, nieuwsanker VRT) Vol vertrouwen spreken voor een publiek? Met deze 5 tips - o.a. van Wim De Vilder - worden ook jouw stem, taal en gebaren overtuigende instrumenten. 1. Voorbereiding is de helft van het werk. Assertiviteit kan je leren: 5 tips. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht. Assertiviteit wordt meestal begrepen als brutaliteit en het eigenbelang vooropstellen. Maar dat klopt niet. Assertief zijn betekent opkomen voor jezelf zonder de gevoelens en de belangen van een ander uit het oog te verliezen. En dat kan je leren. Assertiviteit is niet hetzelfde als agressiviteit “Het valt me steeds vaker op dat dominante, agressieve, niet erg sociale dames, dikwijls ‘assertief’ genoemd worden”, vertelt Sandra Planjer, die mensen coacht om steviger in hun schoenen te staan.

Zo belandt jouw idee niet in de vuilbak van je baas. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht. "Zoek uit hoe je baas denkt. Als jij iets van hem gedaan wil krijgen, zal jij moeten denken in zijn eigen woorden en problemen, zodat het voor hem relevant en interessant wordt. " (Callista Roelofs, auteur) 9 snelle tips tegen een overvolle mailbox. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht.

Verlies jij 's ochtends ook zoveel tijd op het werk door een overload aan e-mails? Dankzij de volgende 9 tips zeg je vaarwel tegen die 'mailstress' en overvolle mailbox! 1. New Business Models. De wet van Parkinson - 5 tips over uitstelgedrag in het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar is begonnen en traditioneel betekent dat goede voornemens. Of je nu privé of zakelijk je goede voornemens hebt, het kan nooit kwaad om dit wat wetenschappelijk te onderbouwen. Eén van de lastigste onderdelen van een goed voornemen is het volhouden en het doorzetten. Is je voornemen om in 2014 beter je werk te verdelen, niet meer op het laatste moment alles te moeten doen? Dan hebben we voor jou de Wet van Parkinson. Brainstorming Techniques. Reviewing Brainzooming Google Analytics for the past month, the most frequent search term people are using to find the Brainzooming blog is “brainstorming.”

These Google Analytics results prompted me to share a variety of Brainzooming posts related to brainstorming techniques on Twitter last Saturday. Because of this, here are the brainstorming techniques shared on Twitter plus a few other posts on various related aspects, many of them tied to the Google Fiber brainstorming sessions we conducted in October 2011: