background preloader

Management techniques

Facebook Twitter

16 Creative Email Subject Lines That Restart Stalled Conversations. Business emails: Easy to send, difficult to perfect.

16 Creative Email Subject Lines That Restart Stalled Conversations

Professionals receive an average of 88 business-related emails a day, according to the Radicati Group’s 2015 Email Statistics Report. So how are you supposed to stand out? Answer: your subject line. #Leadership : 23 Signs Nobody Trusts You at Work...Trust your Gut. If you Feel Like You're not Trusted, you Probably Aren't. - First Sun Consulting, LLC. Trust is like oxygen in the workplace: we need it to survive, says Lynn Taylor, a national workplace expert and the author of "Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job.

#Leadership : 23 Signs Nobody Trusts You at Work...Trust your Gut. If you Feel Like You're not Trusted, you Probably Aren't. - First Sun Consulting, LLC

" "Without it, you can cripple or destroy your career," she adds. Do they trust you? When your boss and team members trust you, they believe you have integrity and character — and as a result, your career growth has the best chance for success, Taylor explains. School Leadership. Stop met deze woorden gebruiken in je e-mails. Weet jij hoe je klinkt in een e-mail?

Stop met deze woorden gebruiken in je e-mails

Zonder gezichtsuitdrukkingen en stemtoon is het niet altijd even gemakkelijk om de juiste boodschap over te brengen en kan er een hoop verkeerd geïnterpreteerd worden. Hoe omgaan met emoties op het werk? Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht.

Hoe omgaan met emoties op het werk?

"Emoties worden vaak als lastig en ongewenst bestempeld. Negatieve emoties bij een enkele medewerker kan de sfeer op de hele afdeling behoorlijk verpesten. De stelregel is dan ook vaak: emoties houdt men thuis, op het werk blijft het zakelijk.” (Nell van de Ligt, stress en burn-outexperte) Op emoties hebben we weinig vat, maar ze hebben wel veel invloed op onze werkzaamheden. Sommige werknemers staan zodanig onder druk van hun job dat hun privéleven eronder gaat lijden. Personality Tests. Maak lastig denkwerk makkelijk in 7 stappen. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht.

Maak lastig denkwerk makkelijk in 7 stappen

Duurt het bij jou soms ook lang voor je met een lastige klus begint? Omdat je niet precies weet hoe je het gaat aanpakken? Dan is het wikken en wegen, schrijven en schrappen … terwijl de kritische stemmetjes in je hoofd luider en luider gaan klinken. Controlling (Clinical) Complexities: Managing Clinical Trials Like a Project. Clinical trials are becoming increasingly complex, making it more difficult than ever to ensure an on-time completion.

Controlling (Clinical) Complexities: Managing Clinical Trials Like a Project

Communication skills. Willen mensen niet veranderen? Of kunnen ze het niet? - Jonge Bazen. Het idee dat iedereen alles kan leren is niet langer houdbaar.

Willen mensen niet veranderen? Of kunnen ze het niet? - Jonge Bazen

We worden geboren met een genetische erfenis. Daarbij bepaalt het klimaat in de baarmoeder hoe de dingen bij ons zich voor de rest van ons leven ontwikkelen. Dingen gaan daar al vast liggen. Kwaliteiten en beperkingen. De eerste jaren na onze geboorte ontwikkelt zich dat verder, en tegen de tijd dat cultuurinvloeden zich laten gelden, zijn we allang geen onbeschreven blad meer. Onze religie en levensopvattingen vormen zich in het milieu waarin we opgroeien. Ook onze snelheid van leren is bepaald door dit soort factoren. Bij veranderingen in organisaties is dit te weinig gedaan. Lichaamstaal.startpagina.nl Alles over lichaamstaal. Reading people. Why Brainstorming Is A No-Good, Very Bad Thing That We Should All Stop Doing Immediately. Team roles test - take this free team roles test online at 123test.com. According to team roles theory there are specific different team roles.

Team roles test - take this free team roles test online at 123test.com

These roles can be functional, organizational, personal or even skillful. Each team should consist of different team roles, depending on the specific goals the team wants to achieve. A team that does not have the ideal composition may run into problems. For example, a team consisting of only creative individuals will generate many ideas, but none of them will be implemented. A team consisting of only experts may lose sight of the big picture. Essentially, roles are equal to 'persona' (masks) or specific competency profiles and have been mentioned explicitly since ancient Greek history. Maak betere afspraken: 10 tips. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht.

Maak betere afspraken: 10 tips

Afspraak is afspraak! Toch kan er heel wat misgaan met afspraken. Ze zijn soms eenzijdig, te rigide opgesteld, niet altijd duidelijk en ook zeker niet altijd nuttig. Binnen organisaties verwijten verschillende afdelingen en individuele werknemers elkaar wel eens dat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Tegelijkertijd is het niet altijd duidelijk wie met wie welke afspraak heeft gemaakt. Dat hebben we toch afgesproken?! Erotisch kapitaal voor een vrouw belangrijker dan diploma. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht.

Erotisch kapitaal voor een vrouw belangrijker dan diploma

Onder het erotisch kapitaal wordt schoonheid begrepen, maar ook sociale vaardigheden, een gevoel voor mode of kledingkeuze, een goede fysiek, sex appeal en een sprankelende persoonlijkheid en geanimeerde uitstraling. Je hoort meestal dat het innerlijk belangrijker is dan het uiterlijk. Een overroepen cliché, vindt Catherine Hakim, die een boek schreef over het succes van aantrekkelijke mensen en hoe je ‘erotisch kapitaal’ kan gebruiken om meer gedaan te krijgen.

Catherine Hakim liet met haar boek ‘Honey Money’ veel stof opwaaien. De vraag rees of het boek een nieuw hoofdstuk in het feminisme zou worden, of dat het vrouwen juist aanmoedigde om meer te beantwoorden aan het mannelijke cliché. Fourteen Tips for Running a Good Meeting. Every Wednesday is Tip Day. Hoe succesvolle mensen hun kalmte bewaren. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht. Wie zijn emoties onder controle kan houden en rustig kan blijven onder druk heeft meestal een groot streepje voor op de werkvloer. Maar hoe doe je dat? De meest succesvolle mensen presteren het best met een beetje stress. Stress houdt hen wakker, alert en prestatiegericht. Bij hen slaat stress zelden tot nooit om in faalangst of gespannenheid. Ze waarderen wat ze hebben. Business Model vs. Plan. De 4 grote denkfouten bij managers. BUSINESS PLANS. Het geheim van een degelijke planning. Time Management and Productivity. 5 tips: voor een publiek spreken zonder verpinken.

Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht. "Luidop oefenen is een must. " (Wim De Vilder, nieuwsanker VRT) Vol vertrouwen spreken voor een publiek? Met deze 5 tips - o.a. van Wim De Vilder - worden ook jouw stem, taal en gebaren overtuigende instrumenten. 1. Voorbereiding is de helft van het werk. Assertiviteit kan je leren: 5 tips. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht. Assertiviteit wordt meestal begrepen als brutaliteit en het eigenbelang vooropstellen. Maar dat klopt niet. Assertief zijn betekent opkomen voor jezelf zonder de gevoelens en de belangen van een ander uit het oog te verliezen. Zo belandt jouw idee niet in de vuilbak van je baas. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht. "Zoek uit hoe je baas denkt. Als jij iets van hem gedaan wil krijgen, zal jij moeten denken in zijn eigen woorden en problemen, zodat het voor hem relevant en interessant wordt.

" 9 snelle tips tegen een overvolle mailbox. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht. Verlies jij 's ochtends ook zoveel tijd op het werk door een overload aan e-mails? New Business Models. De wet van Parkinson - 5 tips over uitstelgedrag in het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar is begonnen en traditioneel betekent dat goede voornemens. Of je nu privé of zakelijk je goede voornemens hebt, het kan nooit kwaad om dit wat wetenschappelijk te onderbouwen. Eén van de lastigste onderdelen van een goed voornemen is het volhouden en het doorzetten. Is je voornemen om in 2014 beter je werk te verdelen, niet meer op het laatste moment alles te moeten doen? Dan hebben we voor jou de Wet van Parkinson. Wat is de wet van Parkinson? Brainstorming Techniques. Reviewing Brainzooming Google Analytics for the past month, the most frequent search term people are using to find the Brainzooming blog is “brainstorming.”

These Google Analytics results prompted me to share a variety of Brainzooming posts related to brainstorming techniques on Twitter last Saturday.