background preloader

SCHRIJVEN - E-mail - brieven

Facebook Twitter

Do’s en don’ts voor zakelijke mail. BIN-normen (brief, zakelijke brief) - taaltelefoon.be. In duidelijk Nederlands 139. Taaladvies.net. Brieven en e-mails - taaltelefoon.be. Zakelijke brieven / E-mail - NL/FR. Zakelijke brieven/mails in het Nederlands. Het schrijven van een zakelijke brief of e-mail is soms vooral zoeken naar zinnen die precies maar ook zakelijk kunnen verwoorden wat je wilt zeggen.

Zakelijke brieven/mails in het Nederlands

Hieronder een aantal tips en voorbeeldzinnen ter inspiratie. Lay-out: de voorbereiding Afzender en adressering Een brief begint linksbovenaan met de afzender. Voor je eigen naam zet je geen ‘Dhr’ of ‘De heer’. Vrouwen doen dit juist weer wel. Tip! Datum, onderwerp of kenmerk De datum schrijf je als volgt: 1 januari 2012 De dag schrijf je dus als cijfer, de maand voluit in letters en ook het jaar weer in cijfers. Brieven schrijven - BIN-normen. Sneller en beter brieven schrijven! Lijst van afkortingen in het Nederlands. Dit is een lijst van afkortingen in het Nederlands.

Lijst van afkortingen in het Nederlands

Hieronder volgt een lijst van in het Nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen. A[bewerken] B[bewerken] C[bewerken] D[bewerken] Voorbeeldbrieven. Brief - Bevestiging telefonische afspraak. Geachte heer Schrijven, Met referte aan ons telefonisch onderhoud van vandaag bevestigen wij het volgende: De betalingstermijn van factuurnummer 1234 is ruimschoots verstreken.

Brief - Bevestiging telefonische afspraak

Het openstaande bedrag van € 123,- zal uiterlijk 6 februari 2015 door u op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 t.n.v. Debet BV zijn bijgeschreven. Als uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven aan Incassobureau Incassia te Amsterdam. Zonder omgaand schriftelijk tegenbericht uwerzijds gaan wij ervan uit het bovenstaande correct te hebben verwoord.

Voorbeeld ontvangstbevestiging. Voorbeeld 1 Geachte heer Kanters, Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw reactie van 1 februari jl.

Voorbeeld ontvangstbevestiging

Wij nemen uw brief in behandeling en verwachten u over twee weken te kunnen berichten. Indien wij aanvullende informatie nodig hebben zullen wij contact met u opnemen. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite heeft genomen ons aan te schrijven. Hoogachtend, XTP BV. Reactie klachtenbrief. Begeleidende brieven voor offertes. Afwijzing sponsorverzoek. Voorbeeld 1 Geachte heer Janssen, Met interesse hebben wij kennis genomen van uw verzoek betreffende sponsoring van Stichting Kid.

Afwijzing sponsorverzoek

Jaarlijks bereiken ons vele verzoeken tot sponsoring, waaruit wij gedwongen zijn een weloverwogen keuze te maken. Ons sponsorbudget is beperkt en wij kunnen niet aan alle aanvragen gehoor geven. Hoewel wij het doel van uw initiatief zeer lovenswaardig en nobel vinden kunnen wij helaas niet tegemoet komen aan uw verzoek om een financiële bijdrage. Wij wensen u veel succes met het werven van fondsen voor Stichting Kid. Met vriendelijke groet, Spons BV Kim Doel Financiële administratie. Betalingsherinnering. Geachte mevrouw De Vries, Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande facturen nog niet voldaan zijn.

Betalingsherinnering

Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen over te maken op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89. Mocht uw betaling reeds onderweg zijn, dan verzoek ik u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen. Met vriendelijke groet, Diever BV M. Inleidende alinea Wij attenderen u erop dat de betalingstermijn van onze factuur met factuurnummer [nummer] verstreken is. Verklarende alinea Slotalinea Heeft u vragen over de factuur of bent u van mening dat deze ten onrechte is verstuurd, neem dan contact op met ondergetekende.Indien dit schrijven uw betaling heeft gekruist kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen.Mocht uw betaling reeds onderweg zijn, dan verzoek ik u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen. Geachte heer Klaassen, Aanmaning. Je mailbox de baas.

Krijg je stress van de dagelijkse confrontatie met je volle inbox?

Je mailbox de baas

En verlang je ernaar om je mailbox eens helemaal leeg te krijgen? Dat kan via een eenvoudig stappenplan. Max getuigt: “Ik heb momenteel geen enkele ongeopende en vijf geopende mails in mijn mailbox. Dat zijn er voor mijn doen veel!” Hoe stel ik een goede e-mail op? Iedereen heeft zo zijn eigen manier van communiceren op de elektronische snelweg: zonder of met aanspreking, in goed Nederlands of een chattaaltje, lang of kort, met of zonder bijlage.

Hoe stel ik een goede e-mail op?

Eén gouden advies van The Image Company: denk eraan dat een mail een geschreven boodschap is en blijft, die een heel eigen leven kan gaan leiden. E-mail wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. We geven je in dit filmpje graag wat concrete tips om efficiënt te mailen: Privé doe je uiteraard wat je wil, maar bij het versturen van e-mailberichten voor je bedrijf moet je toch een aantal ongeschreven regels respecteren: Zowel interne als externe mailberichten bevatten best een aanspreektitel. Stop met deze woorden gebruiken in je e-mails. Weet jij hoe je klinkt in een e-mail?

Stop met deze woorden gebruiken in je e-mails

Zonder gezichtsuitdrukkingen en stemtoon is het niet altijd even gemakkelijk om de juiste boodschap over te brengen en kan er een hoop verkeerd geïnterpreteerd worden. Een goedgeplaatst uitroepteken of aanhalingsteken kan al wel wat helpen, en een emoticon kan de toon van het bericht wat verluchten. Maar hoe zit dat met een zakelijke e-mail? Bij geschreven communicatie is het altijd opletten met wat je schrijft. Phrases - Affaires. Brieven en e-mails. Een goede brief schrijven is een hele klus.

Brieven en e-mails

Vooral als het om iets belangrijks gaat. De inhoud moet kloppen, en je spelling ook. En als je daarmee klaar bent, moeten de gegevens van de geadresseerde ook nog goed in de brief en op de envelop. In deze taaltip lees je wat moet, wat mag en wat modern is (en wat niet!). Zo is dát stukje van het briefschrijven niet moeilijk meer. Bedrijf of persoon eerst? Als je schrijft aan persoon bij een bedrijf (of instelling), dan schrijf je de naam van die persoon en de naam van het bedrijf op. En waar komt de afdeling dan? Oefening zakelijke correspondentie.