background preloader

Värdegrund Likabehandling

Facebook Twitter

Autism- och Aspergerförbundet - webbkurs. Introduktion till autism e-autism är en helt kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet.

Autism- och Aspergerförbundet - webbkurs

Den är öppen för alla. Webbkursen "Introduktion till autism" är uppdelad i olika avsnitt som bland annat berör tänkande, sinnesintryck, kommunikation, stress och energi. Du kan göra de olika avsnitten i din egen takt. UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner: Lågaffektiv teori och metod, del 2 - UR Skola. UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner: Lågaffektiv teori och metod, del 1 - UR Skola. Gora-forlat. Autism och Aspergers syndrom. En miljö som tar hänsyn till uppmärksamhet, perception och planering är en bra grund för undervisning.

Autism och Aspergers syndrom

När du undervisar elever inom autismspektrat är det viktigt att ligga steget före och att anpassa undervisningen individuellt. Bygg undervisningen på elevens intressen och styrkor. Den fysiska skolmiljön är lika viktig som den pedagogiska. Stöd och tips för att utforma miljö finns i vår checklista. Planera undervisningen Som pedagog kan du underlätta koncentrationen genom att tillhandahålla anteckningar, illustrationer, använda nyckelord eller stolpar. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Artikel_23_skola_elev_plan_sep.pdf. Aspergers-syndrom-i-grundskola-och-gymnasium.

Tipsbanken inkludering. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

Tipsbanken inkludering

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan. Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem. Tio tips för en inkluderande skolstart.

Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: 1. Att filma i skolan och berätta om olika ställen (receptionen, skåphallen, matsalen, klassrummen osv) och sedan skicka filmen till elever är ett effektivt sätt att förbereda och dämpa oro.

Spela in dig själv och berätta vem du är! Material i StoCKKs bildshop. Diskrimineringskartan. En annan du » Bakom varje positiv bedömning lurar hotet om en negativ. Om du läste mitt förra inlägg tänkte du kanske att ”ja, ja, det var ju en del tänkvärt i det.

En annan du » Bakom varje positiv bedömning lurar hotet om en negativ

Men lite hårddraget var det väl ändå? Barnen behöver väl få höra att de är duktiga, åtminstone ibland?!” Marcus, 13, höll tal om sin asperger. ”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En klassuppsättning A4-ark Arbetsmodell: Alla elever får var sitt A4-ark.

”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan

På arket ska de skriva tre förväntningar de har inför kommande läsår eller termin genom att besvara följande frågor som läraren skriver på tavlan: 1. Appar för kommunikation - Appar som ger stöd vid kognitiva eller kommunikativa svårigheter. Elevhälsa - Umeå. Bo Hejlskov Elvéns blogg. I veckan avgjorde Lunds Tingsrätt ett fall där Skolverkets Barn- och Elevombud begärt skadestånd av Höörs Kommun för att en lärare under våren 2008 dragit ut en elev från klassrummet för att eleven inte slutat dra en linjal på bänken i en provsituation trots flera tillsägelser.

Bo Hejlskov Elvéns blogg

Eleven gick i mellanstadiet och var enligt Skånska Dagbladet en elev i behov av stödåtgärder. Rätten ansåg att läraren inte gick för långt, trots att eleven under förloppet föll ner på golvet och drogs ur klassrummet och efteråt hade blåmärken. Rätten skulle inte avgöra om läraren bröt lagen. När får en lärare ingripa? 8 februari 2011.

När får en lärare ingripa?

När läraren Samuel ­Kakembo går in i klassrummet för att ha lektion med sina åttor vet han inte att det är hans sista dag som lärare. Innanför dörren står en elev med ett nyckelband i handen. Eleven slår plötsligt till Samuel Kakembo över låret med nycklarna.Han gör det för att »skoja« förklarar han ­senare för tingsrätten. Eleven slår en gång till, trots att Samuel Kakembo säger till honom att sluta. När eleven fortsätter att slå lyfter Samuel Kakembo sitt ena ben för att freda sig. Yrkesetiska principer för lärare. 2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ett antal yrkesetiska principer för lärare.

Yrkesetiska principer för lärare

Eleven alltid i centrum I sitt arbete sätter lärare eleverna och deras lärande i centrum. Don't mess with karate kid Jesse - Auditions 2 - Britain's Got Talent 2015. 2014-6-5.pdf. Filmen om känslor - EmoVideo 1. Prinsessan Papperspåse. Prinsessan Månstråle. Eviga berg och tre starka kvinnor. Elin starkast i världen.

ADHD

Björknässkolans hundprojekt! Vänskaps böcker lektioner från ELK s 31-35 år 1-3. DIV EQ FILM mm. FLICKA. Beteendeproblem i skolan. Natsmarta. Jesper Juul om respekt, relationer och vikten av olydnad. Att debatten om skolan handlar om fel saker.

Jesper Juul om respekt, relationer och vikten av olydnad

Vi fokuserar på struktur och om det ska vara fler undervisningstimmar i matematik eller språk. Men det vi egentligen borde lägga kraft på är att utveckla lärarnas relationella kompetens. – Det bästa vi kan göra är att använda tio år till att skämma bort lärarna. Och det vi ska skämma bort dem med är vidareutbildning. Han räknar upp fyra teman som många lärare har problem med: Det är deras förmåga till meningsfull dialog med enskilda barn, meningsfull dialog med grupper av barn, meningsfull dialog med föräldrar – och ledarskapet.

Men, säger han. Sa_hanterar_du_framlingsfientlighet_juni_2014. Olweus. Always #LikeAGirl.

FILMER FRIENDS

Om varför man inte kan polisanmäla en åttaåring. Häromdagen skrev jag om att man som rektor och skola inte kan polisanmäla en åttaåring. Idag tänkte jag berätta varför man inte kan göra det, för dig som eventuellt, precis som skolans rektor, inte förstår varför. Man har forskat på vad som händer i barns hjärnor när ett barn barn blir utskälld av en vuxnen. Think You Know? Internet Safety Video. Anti bullying. Kulor i hjärtat. Värdegrund. LEKTIONER VÄRDEGRUND.SE OLIKA TEMAN. Vänskaps böcker lektioner från ELK s 31-35 år 1-3. Kognitiva svårigheter. Beteende problem skolan (barn gör rätt om de kan) Ny sajt – så kan du stötta eleverna. Tillsammans med kollegan psykologen David Edfelt har Gunilla Carlsson Kendall skapat en webbplats – Tipsbanken – med tips, råd och information för pedagoger om hur man kan jobba med elever som har svårt med bland annat koncentrationen, sociala relationer och tidsuppfattning. – Vi har hållit utbildningar för pedagoger under många år.

Vi har föreläst om vilka svårigheter barn kan ha men också lyssnat till vilka behov lärarna har. Jag brukar fråga grupperna: vad har ni för erfarenheter av vad som fungerar för de här eleverna? Plan-mot-natmobbning.pdf.