background preloader

Linnea och Stina

Facebook Twitter

Här levlar eleverna i social virtuell kompetens. För en tid sedan stod lärarna på Björknässkolan i Nacka frågande inför elevernas ivriga klappande och vrål i korridoren ”Gör det, gör det”.

Här levlar eleverna i social virtuell kompetens

Det visade sig att en elev hade lovat att utföra en läbbig utmaning efter att ha fått många likes på en livefilmning. Fritidspedagogen Stina Hedlund insåg direkt att det här var något hon måste kolla upp. Även om en ung elev i hastigt rus över att få många likes säger sig vara beredd att utsätta sig för fara eller göra något som är lite äckligt, så ska man inte nödvändigtvis göra det. Stina hann ställa de rätta frågorna och situationen lugnade ned sig. – Ibland är det lättare att berätta på fritids än hemma. Social virtuell kompetens är en stor fråga för skolorna i dag. Ibland leder nyfikenheten till vuxenvärldens mest perversa sidor och det kan vara skönt att prata med någon om vad man sett. . – Jag frågade honom om det brukade vara så. . – Jag menar att man inte bara kan väja undan hela tiden, man kan ju blockera dem som säger sånt där.

TeachMeet Nacka 2014. Del 1. Onlinespel som pedagogiskt verktyg på fritids. – I dag anses inte den digitala aktiviteten som en på-sidan-av-aktivitet utan det är en del av den sociala aktiviteten.

Onlinespel som pedagogiskt verktyg på fritids

Det är här man får kompisar, det är här man snackar, byter tjänster eller delar likes och länkar, säger Linnéa Malmsten, som tillsammans med Stina Hedlund startat IKT-fritids på Sågstorpsskolan i Nacka. IKT står för informations- och kommunikationsteknik och innebär att man använder digitala verktyg i det pedagogiska arbetet. Det är ett populärt arbetssätt och diskuteras i dag mycket bland lärare i sociala medier. Linnéa Malmsten och Stina Hedlund har nu lagt upp en film på youtube där de själva beskriver sitt projekt. "Del av den sociala aktiviteten" Klass 4, som SVT träffar, har IKT-fritids en till två gånger i veckan. . – Vi insåg att det här är en värld vi måste lära oss. Vid ett tillfälle mötte hon exemplevis en avatar som var sårig och klätt sig i bandage. – Jag frågade pojken varför hans gubbe såg så ledsen ut och han svarade då att "min morfar har dött".

”Skolans ansvar slutar inte vid skolgårdsstaketet längre” IKT-fritids  -ett socialt och kulturellt fenomen. IKTfritids. Fritidspedagogernas rikskonferens. I den här bloggen kan du följa vårt arbete med IKT på fritidshemmet med värdegrundsarbete som fokus. Vi som arbetar och skriver heter Linnea Malmsten, lärare och Stina Hedlund, fritidspedagog. Här presente. Surfa lugnt » Bloggarkiv » Surfa Lugnt-priset: IKT-fritids gästbloggar om sin verksamhet. År 2011 etablerade vi IKT-fritids på Sågtorpsskolan i Nacka.

Surfa lugnt » Bloggarkiv » Surfa Lugnt-priset: IKT-fritids gästbloggar om sin verksamhet

(IKT – information- och kommunikationsteknik). Syftet var att använda skolans datorer och alla de möjligheter som det innebar. I början hade vi stort fokus på bild och filmskapande. Vi deltog i en filmfestival och såg våra kortfilmer på stor biografduk. Efter ett tag började barnen att fråga om de kunde få visa sina världar i spel som Movie Star Planet och i Minecraft. IKT-fritids stärker värdegrundsarbetet. Fritidspedagogerna Stina Hedlund och Linnea Malmsten.

IKT-fritids stärker värdegrundsarbetet

Foto: Ulf Jämterud IKT-fritids är veckans höjdpunkt Sågtorpsskolan är en F–6-skola i nordöstra Nacka med omkring 500 elever. Skolan ligger vackert beläget med närhet till både skog, sjö och hav. Eleverna i årskurs 1–2 har tillgång till surfplattor medan årskurs 3–4 använder bärbara datorer, men man överväger att gå över till surfplattor även för dessa elever. IKT-fritids startade 2012 och sker en gång per vecka, då eleverna är indelade i mindre grupper. . – Eleverna brinner för detta, och de längtar efter nästa gång de får gå på IKT-fritids, säger Linnea Malmsten.

Föräldrar involverades Linnea Malmsten och Stina Hedlund ville ta tillvara elevernas stora intresse för datorer och började planera aktiviteter kring detta inom ramen för fritidsverksamheten. . – När vi startade IKT-fritids låg fokus på bild och filmskapande. En viktig del av skolans värdegrundsarbete – Det är fascinerande att höra hur eleverna reflekterar kring moraliska frågor.

Fritids lär ettor nätvett. Silverfärgade surfplattor ligger och väntar på bänkarna när 16 förstaklassare ramlar in från rasten på Sågtorpsskolans skolgård.

Fritids lär ettor nätvett

Det är dags för ett nybörjarpass på skolans fritids som en gång i veckan jobbar med IKT — informations- och kommunikationsteknik. Grundläggande säkerhet­stänkande på internet står först på agendan. – Då slår vi in det hemliga lösenordet, säger läraren Linnea Malmsten. Ni vet det där som ni inte får avslöja för någon. »IKT« skriver hon sedan med stora bokstäver på whiteboarden. – I som i information. Eleverna verkar osäkra. – Men är det någon av er som brukar googla? Åtta händer skjuter upp i luften. LÄRARE. Vardag på nätet. Det hela startade som ett IKT-projekt för barnen på fritidshemmet i Nacka.

Vardag på nätet

Stina Hedlund hade redan arbetat med datorer och film med eleverna i årskurs tre och fyra när Linnea Malmsten, båda fritidspedagoger, kom till fritidshemmet. Barns datoranvändande var ett område som även Linnea ville utveckla. Planen var i första hand att göra det möjligt även för de yngre barnen att göra film. – Jag började ta efter hur Stina arbetade med treorna och fyrorna.

Men jag vågade inte låta dem kasta sig ut på nätet hur som helst, säger Linnea Malmsten. Målsättningen med projektet var att barnen skulle lära sig ett antal program och bli vana användare av datorer. IKT-Fritids. IKT fritids ett socialt och kulturellt fenomen.