background preloader

Stihed

Facebook Twitter

Stina Hedlund

IKT fritids

Övningar hälsporre mm.

LCHF-Minimalt av Kolhydrater utan Socker - Lchf har blivit min livstil, varför har jag nu starta denna blogg? Jo för att få skriva lite om min mat och dela med mig av recept och vad kosten kan komma att göra för just min vikt och hälsa. Redan som liten fö. LCHF. Blender recept. Recept. ODLA. UR Play - söksida. Looduskalender.ee. Cornell Lab Bird Cams. Tree Nest Placement Barred Owls usually nest in a natural cavity, 20–40 feet high in a large tree.

Cornell Lab Bird Cams

They may also use stick platform nests built by other animals (including hawks, crows, ravens, and squirrels), as well as human-made nest boxes. Barred Owls may prospect a nest site as early as a year before using it. No one knows whether the male or the female chooses the site. Nest Description Barred Owls do little or nothing to change an existing tree cavity or abandoned platform nest.

Clutch Size 1-5 eggs Incubation Period 28-33 days Nestling Period 28-35 days Egg Description Pure white, with a rough surface. Condition at Hatching Helpless and covered with white down, with closed eyes. Mammals. Corto Animado.

Instruktionsfilmer digitala verktyg

”Varför ska man som förälder säga till sitt barn att det går på världens bästa skola och att läraren är bäst?” Att göra film med iPad. Brainchild 2017 Särskilt begåvade elever berättar (8 & 13år) IKT FRITIDS. YouTube. Webbstjärnan .SE. Filmer skolverket. Presentation translator. Skolan och dataskyddsförordningen. Svar: För att register och andra listor som finns i skolans värld ska behöva finnas med i registerförteckningen förutsätts att det är en behandling som faller under dataskyddsförordningens tillämpningsområde.

Skolan och dataskyddsförordningen

Med behandling av personuppgifter avses åtgärder eller en kombination av åtgärder som berör personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om det utförs automatiserat eller inte (insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning/ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring). Obs! För att behandlingen ska omfattas av dataskyddsförordningen och därmed finnas med i registerförteckningen måste behandlingen av personuppgifter helt eller delvis ske på automatisk väg eller - om behandlingen inte är automatisk - ingå i eller komma att ingå i ett register. Några exempel. Facts about migration and crime in Sweden. "Not long ago Sweden saw its first Islamic terrorist attack.

Facts about migration and crime in Sweden

" Facts: The only known attempt at such an attack took place in 2010. Nobody other than the perpetrator was killed. The motives behind the attack in central Stockholm on 7 April 2017, in which five people were killed and a number of others were injured, are not fully clear, and although the attack bore similarities to attacks carried out by Islamic terrorist groups, no such group has claimed responsibility. Details of the suspect's motives have not been officially confirmed by the Swedish Police. The investigation is still ongoing. Read more: Claim: "There has been a major increase in gun violence in Sweden. " Facts: In general terms, violence has decreased in Sweden in the last 20 years. Data from the Swedish Crime Survey shows that in terms of lethal violence, there has generally been a downward trend over the past 25 years.

Forskning

PROGRAMMERING. IKT. LEKTIONER. LÄSA SKRIVA. Gratisbilder. SKOLUTVECKLING. SKAPANDE. Värdegrund Likabehandling. Koden till bättre lärande. Fritids utveckling mm. Sågtorp. Intressanta artiklar. Pausgymnastik–pausgympa i skolan. Alla elever mår bra av att röra sig ibland – många elever behöver detta mer!

Pausgymnastik–pausgympa i skolan

Pausgympa är ett sätt att kunna bibehålla fokus och koncentration längre utan myror i brallan. Den finska folkhälsan (denna fantastiska sida!) Har under fliken Motion och rörelse publicerat ett Pausrörelsekartotek med 60 övningar i tre olika kategorier; varva ner, rör på dig samt upp och hoppa. Enkelt att ta ett kort, bryta lektionen med en övning eller två och sen köra igen. Toppen! Och kanske vore pausgympa på jobbet något även för er lärare på eftermiddagarna?

BIG FIVE

Retorik Övningar.pdf. GOTD. Förstelärare i Svedala. Jag har ibland undrat var slöjdprocessen slutar.

Förstelärare i Svedala

I klassrummet? I hemmet? Eller kanske någon annanstans? Som pedagog har du kontroll över de olika delmoment som förväntas hända i klassrummet. För slöjdens del oftast kedjan inspiration => idé => skiss => arbetsplan => praktiskt genomförande => utvärdering och uppföljning. I januari hade jag varit föräldraledig i ett år och även om jag fått signaler om att klassen jag skulle ha inte fungerade riktigt som man kunde önska, hade jag nog inte tagit dessa signaler på tillräckligt stort allvar. Fortsätt läsa En resa mot trivsel och lärande I slutet av förra terminen provade jag en för mig ny strategi i en av mina klasser när vi skulle ta oss an en litteraturhistorisk epok. Fortsätt läsa Vad kan Sapfo lära oss om kärlek? Hur får man en undervisning som utmanar alla elever? Det som är god undervisning för elever i allmänhet är också bra för högpresterande elever.

En kväll, i det som nu är framtiden, satt jag med en kopp kaffe framför tvn.

LEKAR

Framgångsfaktorer. Webcam. BLOGGAR. Elevledda samtal. TALA SOM TED. MUCF:SE. DRAMA. Kroppen. Polisens arbete INTERNET. Foto & Film. Andras träd. Nalle. LIFE HACKS.