background preloader

IKT

Facebook Twitter

Zaption - Interact & Learn with Video Lessons. Educational Technology and Mobile Learning: 50+ Ways to Do Formative Assessment in Class. February 22, 2015 Here is another wonderful resource shared today by Edutopia titled “53 Ways to Check for Understanding”.

Educational Technology and Mobile Learning: 50+ Ways to Do Formative Assessment in Class

This 2 pages PDF features a host of useful strategies to use for formative assessment in class. Formative assessment, as we have agreed elsewhere, is assessment for learning which is completely different from summative assessment, which is assessment of learning. The insights gained from formative assessments are usually used to decide on the next instructional steps and also inform teachers as to the additional opportunities needed to ensure students' success.

Examples of formative assessment include: assigning projects and performances, giving writing assignments, and asking questions. Relevant: Edutopia’s document that contains over 50 strategies to check for students understanding is available for free download from this link. Verktyg som underlättar min lärarvardag. Att arbeta som lärare är oerhört roligt och inspirerande.

Verktyg som underlättar min lärarvardag

Att också få lov att arbeta med den digitala tekniken i lärandet och undervisningen gör att ens arbete blir än roligare. Det tycker i alla fall jag. Jag försöker hålla mig uppdaterad i den nya tekniken och jag försöker lära mig olika program och appar som på olika sätt kan bidra till att min undervisning skapar ökade förutsättningar för alla att lyckas. Seg iPad? Har den hängt med länge? dags att fixa till den lite…. Har man en iPad som varit med länge så kan man uppleva att den blir seg och trött.

Seg iPad? Har den hängt med länge? dags att fixa till den lite….

Sedan brukar man uppleva att det är slut på minne direkt, man raderar bilder, filmer och appar men det är ändå fullt på iPaden. Men man behöver inte köpa en ny i det läget utan börja med att säkerhetskopiera iPaden till iTunes på din dator. i iTunes ser man vad det är som tar plats och efter ett tag så är det mest med övrigt (gult) på iPaden som tar plats vilket man måste ta bort. Jag vet inte hur man rensar det förutom att man återställer iPaden och sedan hämta tillbaka en säkerhetskopia. För det är ju så att man inte bli av med allt som man har på iPaden så därför är det bra att säkerhetskopiera ibland. Bästa verktygen för att att dra ett namn. Dart Board Selector Här kan du kopiera klistra in dina elevers namn och sedan kasta den virtuella pilen.

Bästa verktygen för att att dra ett namn

Du måste registrera dig för att kunna använda det. 15 bra digitala verktyg för geografi. Idag har jag och mina elever från åttan i Mälarhöjdens skola en PopUplektion på SETT.

15 bra digitala verktyg för geografi

Vi jobbar med geografi och för er som inte har möjlighet att komma förbi så kan ni läsa här om 15 av de appar och hemsidor som vi använder när vi undersöker världen och presenterar vad vi kommit fram till. Jag ger även några exempel på frågor eller användningsområden knutet till arbetsområdet handel. Martin Tallvid om sin forskning om 1 till 1 i skolan. Fröken Ann. Så har jag då gjort min SETT-resa för i år.

Fröken Ann

Det blev i form av en EdCamp, arrangerad av Skapaskolan, efter SETT i tisdags och en heldag på mässan i onsdags. I stort kan jag säga att mitt omfattande inlägg från förra årets SETT gäller än i dag. Om eleverna inte får använda datorn blir skolan en enda lång historielektion. SurveyMonkey - Connexion. Digitala verktyg. Plickers - Clickers, Simplified. Qurify. Dipity - Find, Create, and Embed Interactive Timelines. Digitala verktyg. Bilder. FreeSound. Hur kan jag samla eller dela mitt arbete på webben? Hur kan jag samla eller dela mitt arbete på webben? How to Create a Quiz Show With Flippity.net. Formativ undervisning med IKT i svenska. Forskning: En-till-en och lärares digitala visdom. Apple lanserar sitt driftsättningsprogram i Sverige. Med Apples driftsättningsprogram kan företag och skolor på ett smidigt sätt administrera många IOS-enheter och Macar.

Apple lanserar sitt driftsättningsprogram i Sverige

Nu görs programmet tillgängligt utanför USA, bland annat i Sverige. I USA har Apple haft ett driftsättningsprogram för att underlätta för företag och skolor som behöver administrera många IOS-enheter och Macar. Nu kommer programmet till fler länder, bland andra Sverige. Apple har uppdaterat sina webbsidor om programmet för både utbildning och företag för att inkludera förändringarna och har också satt samman en guide (engelska).

Tänktanken. Idag hade vi äran att gästas av en opedagog.

Tänktanken

Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Turn First Advent - Dec 1st. Www.powtoon.com/account/signup/edu/ Timeline JS. Hela det här inlägget handlar om hur du skapar en interaktiv tidslinje med webbtjänsten Timeline JS.

Timeline JS

Jag har testat ett antal olika verktyg och Timeline JS är i mitt tycke det bästa verktyget. Det är gratis, det är enkelt och det finns möjligheter till avancerade funktioner om du kan HTML. Om du föredrar att läsa instruktionen i ett annat format finns den som ett googledokument här. Timeline JS hittar du på sidan Det krävs inga licenser eller installationer. Det kräver dock ett googlekonto men det är enkelt och gratis att fixa! Tjänsten använder sig av google spreadsheet för att skapa tidslinjen. Timeline JS - Beautifully crafted timelines that are easy, and intuitive to use.

TodaysMeet - Give everyone a voice. Open digital lab. Pedagogisk utveckling för ett modernt lärande. Skola 2.0. Med modern pedagogik anpassad för det digitaliserade samhälle som vi lever i skapar vi nu lektioner och lärande anpassade till det 21:a århundradets krav på utbildning.

Pedagogisk utveckling för ett modernt lärande. Skola 2.0

Tillsammans med Medborgarskolan har vi skapat lektioner och kurser för lärandet med de krav som vårt moderna samhälle ställer. ”Enligt läroplanen för grundskolan ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Motsvarande läroplansmål finns även för gymnasieskolan. Detta innebär att eleverna ska erhålla den digitala kompetens som behövs i dagens samhälle.” citat från Digitaliseringskommissionen. Digitala verktyg som datorer, smartphones och surfplattor bryter ned de fysiska väggarna och bjuder in all världens kunskap i klassrummet. Skola 2.0 kurs – framtidens klassrum Res in i framtiden och upptäck de möjligheter som den digitala världen ger! Hur påverkas lärandet när eleverna får var sin dator? - Om oss - Högskolan för lärande och kommunikation.

Appar i undervisningen. iMovie - YouTube. C.3. E-post på iPad - iPad Studiecirkel. K.1. Skanna text - iPad Studiecirkel. Kolla källans wiki - It och källkritik - Lgr11. Vad står det om it, informationssökning och källkritik i den nya läroplanen för grundskolan? Vilka färdigheter förväntas eleverna utveckla när det gäller att söka och kritiskt granska information från tryckta och digitala medier? På den här sidan hittar du citat ur Lgr11, den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem. I listan hittar du alla kursplaner som ingår i Lgr11, även de där skrivningar om informationssökning och källkritik saknas. Ett ungefär liknande innehåll hittar du i YouTube i Henrik Wideus film om Lgr11.

Se också blogginlägg av Lotta Larsson Lgr11 - digital kompetens. Innehåll. Online voice recorder. Voki Home. QR voice. Online Diagram Software and Flowchart Software - Gliffy. Gapminder: Unveiling the beauty of statistics for a fact based world view. Live Chart Editor. YouTube. Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy. Här hittar du material och verktyg som du kan använda i undervisningen för att skapa nya moderna lektioner. Surfa runt och låt dig inspireras av filmerna och webbsidorna som finns samlade här. IT i skolan (politiker edition)! IT i skolan ska vi ha. Det är viktigt! 5 Good Tools to Create Charts, Graphs, and Diagrams for Your Class. April 28, 2014 Sometimes complicated information is hard to understand and requires a visual illustration. Graphs and charts are ideal for visually communicating complex data.

As teachers, we often have recourse to these visual aids to improve our students comprehension. There are actually a wide variety of web tools that you can use to easily create graphs and charts, below are some of my favourite. En skola för den digitala generationen! Elev-appar%20lista%20-Brunns%C3%A5ker. Explore MIT App Inventor. This information pertains to App Inventor 1 (Classic).

Använd potentialen hos din iPad till mer än appar. Inspirerande sätt att arbeta med iPad. Drive.