background preloader

Slöjd

Facebook Twitter

Creating a Classroom Makerspace | Innovative Teaching | Go Teach. Image composite: mysondanube/sreville/viktor_vector/iStock/ThinkStock by Luz Rivas I first became interested in computer programming when I was in 5th grade. This influenced my career path, leading to 10 years working as an electrical engineer and in science and engineering education. After those experiences, I wanted to go back to my community to offer this same type of experience to today’s 5th-grade girls. Creating a classroom makerspace was the perfect solution. What is a makerspace? Makerspaces are community-operated physical spaces where people (makers) create do-it-yourself projects together.

Creating our makerspace In my community, I wanted to provide girls with access to tools and a creative environment where they could learn new skills and create real products, so I launched the DIY Girls, an after-school program for 5th-grade girls at my former elementary school. They’ve become independent and pursue projects that once seemed impossible to them. Making and learning. Mönster-tuff-trikåmössa-web. Finland uppgraderar. Programmering är ett pedagogiskt verktyg och en hjälp för att lösa ­problem, strukturera tankar och skapa kreativa lösningar.

Det är bra att det inte blev ett eget ämne på grund­skolenivå, anser Linda Mannila, doktor i datavetenskap och forskare i dataveten­skapens didaktik. – Om programmering är ett eget ämne finns en risk att det blir ett mål i sig, i stället för att se det som något som utvecklar färdigheter som är viktiga inom alla områden.

Att ha det som en del av andra ämnen innebär dock en större organisatorisk utmaning, eftersom det kommer att involvera fler lärare. Linda Mannila, som alltid varit intresserad av utbildningsfrågor, har deltagit i läroplansarbetet bland annat genom att vara med och diskutera med ämnesgruppen som ansvarade för kursplanen i matematik. Att programmering kom med i läroplanen beror på en kombination av faktorer och föregicks av nationella och internationella diskussioner. . – Vi lever inte bara i den fysiska världen utan även i en digital.

Make Do and Mend: The Art of RepairCooper Hewitt, Smithsonian Design Museum | Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Darning Sampler, 1836; silk embroidery, cotton foundation; 24.1 x 23.5 cm (9 1/2 x 9 1/4 in.); Bequest of Gertrude M. Oppenheimer; 1981-28-208 Mending used to be a widespread households practice. Linens and clothes were carefully maintained. The main motivation was economic: it was much cheaper to repair fabrics and garments than to purchase new items. How to Make-Do-and-Mend, Warwok News, British Paramount News (1943). Today fashion and textile items have become extremely affordable. Propaganda poster dating from World War II, c. 1941 © Robert Opie Collection. It can also be a playful and creative experience. . [1] Jennifer Farley Gordon and Colleen Hill, Sustainable Fashion, Past, Present, and Future, London: Bloomsbury, 2015, 27-30. [2] Jonathan Chapman, Emotionally Durable Design: Objects, Experiences and Empathy, Abingdon on Thames: Routledge, 2005.

About the Author Scraps Stories. Textila material.

Beskrivningar sömnad

Slöjdartiklar. p1 kulturradion slow fashion kläder material framtid. Podcasts. Filmer för slöjdundervisningen. Artiklar om slöjd. Betyg och bedömning. Flippar. Dator i undervisningen. Makerspace. Bilder. Snapguider.

Broderi

Tips och trix i slöjden. Garntekniker och beskrivningar. Design. Slöjdkultur. Länkar slöjd. Digitalt i slöjden. Planeringsidéer. Kul tips att göra i slöjden. Slöjdbloggar. Återbruk.