background preloader

Dator i undervisningen

Facebook Twitter

Programming Curriculum for Elementary. The Forgotten Female Programmers Who Created Modern Tech. Programmering på skolschemat 17 augusti kl 12:10 - Vetandets värld. Programmeringen är en central del i samhället.

Programmering på skolschemat 17 augusti kl 12:10 - Vetandets värld

Både i näringslivet, i offentlig sektor och i många av våra fritidsprojekt. Det är viktigt att alla har en bild av vad det innebär att maskiner programmeras till att i viss utsträckning styra våra liv – något som redan håller på att hända, menar Björn Regnell, professor i programvarusystem vid Lunds tekniska högskola. 10 Reasons Why I Will Continue to Give My Children Handheld Devices  S_pedagogy.png (PNG Image, 1046 × 1046 pixels) - Scaled (95%) Pub_Mobile%20Learning_web.pdf. Become a Google Apps Ninja. It looks like word finally broke on Twitter yesterday about a project I’ve been working on for about 5 or 6 weeks at my school.

Become a Google Apps Ninja

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Jag förstår.

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Testagoogle.

Forskning om dator i undervisningen

FULLTEXT01.pdf. Eu om dator i utbildningen. Så Använder Du Socrative. Den här serien visar vad Socrative är, och hur du använder det.

Så Använder Du Socrative

I korthet: Socrative är ett onlineverktyg för att låta ens elever svara på frågor – vanligtvis genom sina mobiltelefoner – och därigenom göra dem mer aktiva och få en snabb koll på deras kunskapsläge. Du hittar Socrative på socrative.com. Plant a Question, Grow Answers. Google Apps som lärplattform – Del 1 Mappstruktur i Drive. DATORN i UTBILDNINGEN. Ylva Pettersson lärare i historia och kulturhistoria, Katedralskolan i Skara.

DATORN i UTBILDNINGEN

Finalist till Guldäpplet 2012 E-post: Ylva.Pettersson@skara.se. 15 Reasons Why We Should Be Teaching Our Kids To Code. Appar 100-i-topp inför läsåret 13/14. Nu är det snart dags att starta ett nytt läsår med nya möjligheter, nya tankar och idéer och visioner om hur detta läsår kommer att bli.

Appar 100-i-topp inför läsåret 13/14

Det har kommit en del nya appar… flödet är stort och ibland kan det vara svårt att se skogen för alla träd, men jag har försökt välja ut mina 100 favoritappar; både gamla och nya som jag tror på (just idag, imorgon kan det ha kommit något ännu bättre;) Det är svårt att kategorisera apparna eftersom de ofta passar i fler än en kategori, jag har ändå valt att bara ta med dem i en kategori; så för säkerhets skull-titta igenom alla kategorier även om du inte hade tänkt det.

Det kan gömma sig en godbit där du minst anar det. 7 Apps for Teaching Children Coding Skills. It's hard to imagine a single career that doesn't have a need for someone who can code.

7 Apps for Teaching Children Coding Skills

Everything that "just works" has some type of code that makes it run. Coding (a.k.a. programming) is all around us. That's why all the cool kids are coding . . . or should be. Free photos for education. The Right & Wrong Way To Use Technology For Learning. So much in learning is subjective, which makes sense because so much in life itself is also subjective, and we learn in order to live.

The Right & Wrong Way To Use Technology For Learning

So it’s natural. Grey areas abound–the usefulness and quality of the Common Core Standards. 13 Style and Grammar Tips for Twitter Success. In the conversational, sometimes casual world of Twitter, good grammar and clean style remain essential for keeping your followers tuned into your message.

13 Style and Grammar Tips for Twitter Success

Whether you're a major brand or an individual tweeting from a professional account—even if you just use Twitter in your personal life—the better your style, the more clearly your message will be received. Here are 13 tips to clean up your message and engage your audience: What teachers need to know FB # As was expected , Facebook has finally rolled out hashtags for its users.

what teachers need to know FB #

Parisdeklarationen om öppna digitala lärresurser. För tre veckor sedan skrev jag om den växande globala betydelsen av öppna digitala lärresurser och om den enkätundersökning om OECD genomförde bland sina medlemsländer förra året. Jag nämnde också den kommande World OER Congress i Paris och det pågående arbetet med att ta fram en deklaration där regeringar runt om i världen förbinder sig att främja utvecklingen av öppet material som kan användas i undervisning och utbildning. Under det senaste året har UNESCO och Commonwealth of Learning (COL) arbetat tillsammans i projektet Fostering Governmental Support for OER Internationally, som lagt grunden för konferensen.

Projektets övergripande mål har varit att öka den globala förståelsen för värdet och betydelsen av öppna digitala lärresurser. Bland annat annat arrangerades sex regionala policyforum i olika delar av världen från januari till maj.

Webbresurser

#ingahänderupp. #allarösterskahöras #allaelevermedibåten. Jag har organiserat min undervisningen så att alla elever hörs. När jag ställer frågor vill jag att alla elever svarar. Jag vill att alla elever utmanas till eftertanke, till att hitta ett svar, till att hitta sitt eget svar. Jag vill också att alla elever upplever att de är en del av det som händer i klassrummet. Däremot. När elever har frågor. Untitled. Vi har ”tryckt på knappen” för Google Apps for Education. Publicerad av Mattias Bystedt Fredag den 26 april och i dag är en efterlängtad dag på Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI. I dag aktiveras nämligen avtalen mellan Malmö stad och Google Apps for Education. Teaching our children to ‘read’ and ‘write’ – the case for computer science - Comment - Voices. I don’t doubt that these vocational skills are useful, but ICT simply teaches them how to use technology but gives them no insight on how to create technology.

In essence we teach our children how to ‘read’, but not how to ‘write’. The Digital Lives of Teens: Code Switching. Vad är egentligen Airserver? Airserver är en programvara, för både pc och mac, som man installerar på datorn och som innebär att iPadens skärm speglas på datorns skärm. Ingen app på själva iPaden behövs. Detta möjliggör t ex att man skapa skärminspelningar av iPadens skärm eller koppla in datorn i en projektor för att trådlöst kunna röra sig runt med iPaden i klassrummet. Nu är det dags att förvandla framtidens lärande till dagens lärande.

Det finns en internationell, ideell organisation som heter "One Laptop per child". De jobbar för att barn i de fattiga delarna av världen ska kunna få tillgång till enkla och billiga datorer. Förra året bestämde de sig för att testa något helt nytt. De valde ut två avlägset belägna byar i Etiopien, Wonchi och Wolonchete, byar som vare sig hade skola eller el, och där analfabetismen var nästan 100%.

"One laptop per child" åkte ut till de här etiopiska byarna och lämnade över solcellsdrivna surfplattor till barnen där. Men de lämnade inga instruktioner och berättade inte hur surfplattorna fungerade. Elever skriver guide för lärare. Viktigtpåriktigt - även för vuxna - Del 1. Och det är inte lite som krävs av pedagogisk personal för att kunna nyttja dessa verktyg för att nå maximal nytta i dagens skola.Att kunna hantera video, bild, ljud, bloggande, skrivande, bokmakande mm och allt kring detta, kräver en hel del rent praktiskt, förutom att knyta dessa aktiviteter till kursplaner och måluppfyllelse.

Samtidigt som vi nyttjar dessa samtida verktyg jobbar vi hårt på att göra arbetet viktigt och på riktigt för våra elever.