background preloader

Wiskunde

Facebook Twitter

WW1_Het opmaken van wiskundeteksten. Basic Excel Math formula - Mathematical Excel Formulas Guide. Algebra Index. Algebra is great fun - you get to solve puzzles!

Algebra Index

With computer games you play by running, jumping or finding secret things. Well, with Algebra you play with letters, numbers and symbols, and you also get to find secret things! The Basics Exponents Simplifying Factoring Factoring - Introduction Logarithms What Is A Logarithm Polynomials Linear Equations Quadratic Equations Functions Definition of a Function Sequences and Series Where to Next? Wiskunde online. Wiskunde online. Wolfram MathWorld: The Web's Most Extensive Mathematics Resource.

Alle natuurkundeformules HAVO/VWO. Hieronder een overzicht van de formules die je gebruikt bij natuurkunde in de bovenbouw HAVO/VWO.

Alle natuurkundeformules HAVO/VWO

Naast elke formule staat de betekenis van de symbolen met de eenheid. De meeste formules zijn ook te vinden in BINAS (tabel 35). Formules beweging en kracht Formules trillingen & golven Formules elektriciteit & magnetisme Formules straling, atomen & quantum Formules licht & lenzen Formules radioactiviteit & kernfysica Formules materie, warmte & temperatuur Formules relativiteitstheorie Formules omtrek,oppervlak,volume terug naar boven Artikelen Tips bij het leren Tips voor het voorbereiden en trainen voor een natuurkundetoets of examen. Examentips Binnenkort centraal examen natuurkunde? Rekenmachines Alles over het gebruik van de rekenmachine bij natuurkunde.

Overzichtsblad wiskunde. HAVO/VWO wiskunde formule overzicht. Wiskunde. Wiskunde. Het oudst bekende wiskundige geschrift, de Rhind-papyrus, uit de klassieke Egyptische beschaving.

Wiskunde

Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en structuren bestudeert. De wiskunde komt voort uit het rekenen en de meetkunde, maar omvat veel meer dan dat. Wiskunde wordt niet alleen zelfstandig bestudeerd, de opgedane kennis wordt toegepast in allerlei dagelijkse situaties en in andere wetenschappen. Men spreekt dan van toegepaste wiskunde tegenover zuivere wiskunde. De scheidslijn is echter niet heel duidelijk en wat begon als zuivere wiskunde blijkt later toch regelmatig een toepassing te vinden.

Algemeen[bewerken] In de meeste talen is het woord voor wiskunde afgeleid van het Griekse woord μάθημα (máthèma), dat wetenschap, kennis of leren betekent. Veel onderwerpen van studie in de wiskunde vinden hun oorsprong in andere exacte wetenschappen zoals de natuurkunde en de astronomie. Geschiedenis[bewerken] Cursus algebra, deel 1. Inleiding Wiskunde is de taal van wetenschap en techniek.

cursus algebra, deel 1

Het fundament van de wiskunde is de algebra. Het woord "algebra" is uit het Arabisch afkomstig en afgeleid van "Hisab al-jabr walmoeqãbala", de "leer der vergelijkingen". Door vertaling in het Latijn is "al-jabr" veranderd in "algebra". Algebra wordt ook wel genoemd: "rekenen met letters". Die letters staan in de plaats van getallen die we nog niet weten. Dit is een cursus algebra. De voorrangsregels en het rekenen met breuken worden bekend verondersteld. Dr. Aart - De digitale wiskunde herhalingsleerlijn. Formularium.pdf.

Drawing

Unit Converter. Wiskunde-interactief. Math Formula Sheets. Formulas & Tables. Math Open Reference. What's Special About This Number? What's Special About This Number?

What's Special About This Number?

If you know a distinctive fact about a number not listed here, please e-mail me. primes graphs digits sums of powers bases combinatorics powers/polygonal Fibonacci geometry repdigits algebra perfect/amicable pandigital matrices divisors games/puzzles 0 is the additive identity . 1 is the multiplicative identity . 2 is the only even prime . 3 is the number of spatial dimensions we live in. 4 is the smallest number of colors sufficient to color all planar maps. 5 is the number of Platonic solids . 6 is the smallest perfect number . 7 is the smallest number of sides of a regular polygon that is not constructible by straightedge and compass. 8 is the largest cube in the Fibonacci sequence . 9 is the maximum number of cubes that are needed to sum to any positive integer . 10 is the base of our number system. 11 is the largest known multiplicative persistence . 12 is the smallest abundant number . 13 is the number of Archimedian solids . 17 is the number of wallpaper groups .