Info

Facebook Twitter

Herself. Wat gebeurt er als je je hypothecaire lening niet meer kan terugbetalen? - Wonen. Allereerst kan een bank je een boete opleggen, meldt wikifin.be.

Wat gebeurt er als je je hypothecaire lening niet meer kan terugbetalen? - Wonen

Daarenboven zal ze de intrestvoet van je lening verhogen, naargelang het type contract dat je hebt afgesloten. De kredietverlener heeft bovendien het recht om een aanspraak te maken op je waarborgen zoals bezittingen of je loon. Daarenboven kunnen je borgstellers aansprakelijk worden gesteld. Centrale voor Kredieten aan Particulieren In de toekomst zal het ook moeilijker voor je worden om een lening af te sluiten bij andere banken omdat de betrokken instelling je naam kan doorspelen aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank. Kredietverstrekkers zijn namelijk verplicht om de CKP te raadplegen vooraleer ze iemand een lening geven. Je kan hier, met behulp van je elektronische identiteitskaart, een overzicht krijgen van je gegevens die geregistreerd staan in het bestand van de centrale. Verkoop woning Dient je huis reeds als pand voor verschillende andere leningen? Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Administratie

Nieuws. Assortiment. Kennis. Gezondheid. Huis. Mode. Tools. Kaarten. Tijd. The World Factbook. Wikipedia. Site van de dag. Pearltrees videos.