background preloader

מערכת החינוך

Facebook Twitter

Digital Nation. A personalized PBS video experience is only a few clicks away.

Digital Nation

Use one of the services below to sign-in to PBS, and you'll be able to manage videos in your Watchlist, keep track of your favorite shows, watch PBS in high definition, and much more! You've just tried to add this video to your Watchlist so you can watch it later. But first, we need you to sign-in to PBS using one of the services below. You’ll be able to manage videos in your Watchlist, keep track of your favorite shows, watch PBS in high definition, and much more! You've just tried to select this program as one of your favorites. To get you watching PBS in high definition we need you to sign-in to PBS using one of the services below. You'll be able to manage videos in your Watchlist, keep track of your favorite shows, watch PBS in high definition, and much more! We have updated our registration process.

המהפכה המקוונת: איך יראה החינוך של העתיד? ב–1998 פורסם מחקר של הסוציולוגים האמריקאים ג’ורג’ לנד ובת’ ז’רמן, שעוסק בסוגיית החשיבה המסתעפת ‏(Divergent Thinking‏).

המהפכה המקוונת: איך יראה החינוך של העתיד?

כלומר: היכולת לראות ולדמיין אפשרויות רבות לאותו מצב, המעידה על פרשנות רוחבית ויצירתית ולא ליניארית או מתכנסת. החוקרים שאלו 15 אלף ילדי גן “כמה שימושים שונים אתם יכולים למצוא למהדק נייר?” 98% מילדי הגן נחשבו לגאונים בחשיבה מסתעפת - כי ענו קרוב למאה תשובות שונות. כשבחנו את אותם ילדים חמש שנים אחר כך, בגיל 10, רק 32% מהם קיבלו מעמד של גאון בחשיבה מסתעפת. בגיל 15 כמות הגאונים בקרב אותם ילדים ירדה ל–10%. המחקר הציב תמונת ראי לרוח השלטת היום במרבית מערכות החינוך, שמניחות שילדים צוברים יותר מיומנויות ככל שהם מתקדמים בתוך המערכת. נראה שחלק משמעותי מהיכולת לטפח את הדמיון והיצירתיות מצוי בטכנולוגיה. בלי לצאת מהבית: לימודי קורסים אקדמאים באינטרנט ראשונים ייעלמו הספרים, אחריהם תתמוסס החלוקה המבנית לכיתות גילאיות, ובסוף ייוותרו מאחור גם ההרצאות הפרונטליות. אפשרויות, לא תעשייה צפו בהרצאה של פרופ' קן רובינסון צפו בגרסת האנימציה של ההרצאה מה גורם לכל הבעיות האלה? מחשב לכל ילד? בבתי הספר 13 תלמידים חולקים עמדת מחשב אחת - קריירה. נכון ליוני 2009 חלקו תלמידי בתי הספר בישראל 113,582 עמדות מחשב - עלייה של כרבע במספר העמדות מאז יוני בשנה שעברה, כך עולה מנתוני משרד החינוך המפורסמים במסגרת דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

מחשב לכל ילד? בבתי הספר 13 תלמידים חולקים עמדת מחשב אחת - קריירה

הדו"ח הוגש לבקשת ועדת החינוך בכנסת, המקיימת דיון בנושא בשעות אלו. עם זאת, למרות הנתונים המעודדים המצב בבתי הספר בישראל אינו עומד ביעדים שנקבעו עוד בעשור הקודם. לפי הנתונים, למרות שכבר ב-1993 קבע משרד החינוך תוכנית אב שיעדה היה להעמיד לרשות תלמידי בתי הספר והגנים עמדת מחשב אחת לכל עשרה תלמידים במצב הנוכחי קיימת בעמדת מחשב אחת בממוצע ל-12.9 תלמידים (לעומת עמדת מחשב אחת ל-15.5 תלמידים ב-2008). "מערכת המחשוב בבתי הספר בישראל היא מהמפגרות בעולם המערבי", אמר יו"ר ועדת החינוך ח"כ זבולון אורלב בדיון שנערך היום בנושא. 1,839 בתי ספר בישראל, בהם 863.8 אלף תלמידים, למעלה ממחצית מכל התלמידים בישראל, כלל לא הגיעו ליחס שנקבע ב-93'. המצב ברשויות המקומיות הערביות והחרדיות הוא הגרוע ביותר. זבולון אורלב: "אין סדר לאומי, איש הישר בעיניו יעשה. איך נראית מערכת החינוך בישראל? הכיתות צפופות, שכר המורים עדיין נמוך למרות הרפורמות - חדשות.

למערכות החינוך בעולם תרומה משמעותית לבוגריהן ולכלכלות המדינות, אך מערכת החינוך בישראל עדיין נופלת במדדים רבים מזו של מדינות המערב.

איך נראית מערכת החינוך בישראל? הכיתות צפופות, שכר המורים עדיין נמוך למרות הרפורמות - חדשות

גם בתחומים ששופרו בשנים האחרונות היא עדיין אינה עומדת בקצב שמכתיבות שאר המדינות החברות בארגון - כך עולה מדו"ח החינוך השנתי של OECD. למרות זאת, הדו"ח מצביע על כך שהושג שיפור בשכר המורים בישראל בזכות רפורמות "אופק חדש" בבתי הספר היסודיים ו"עוז לתמורה" בתיכונים, שבמסגרתן שכר המורים עלה בתמורה להארכת ימי העבודה שלהם. כתבות נוספות ב-TheMarker כך נסגרת הדלת על משקיעי הנדל"ן מהפכת השקיפות: הבנקים ייאלצו לקבוע סל עמלות אחיד שכר המורים הממוצע בישראל עדיין נמוך משכרם במדינות רבות, אך לראשונה הארגון מפרסם את שכר המורים שניתן בפועל, אחרי תוספות שכר שונות ומנתונים אלה עולה כי שכר המורים הממוצע בישראל אינו הנמוך ביותר בארגון - אך עדיין נמוך בהשוואה לממוצע במדינות הארגון.

המאפיין הבולט של ישראל על פני מדינות הארגון הוא ששיעור התלמידים באוכלוסייה שלומדים בכל שלבי החינוך, מגן הילדים ועד להשכלה גבוהה, הוא מהגבוהים במערב. מינהל למדע וטכנולוגיה - התאמת מערכת החינוך למאה ה-21.