background preloader

Admin organisatie

Facebook Twitter

Plex Media Server - Your media on all your devices. Opkoper HD Trade - Opkoper restpartijen en bedrijfsactiva. Yuki online boekhouden. Aansprakelijkheid voor schulden van de VOF. Een veel gebruikte rechtsvorm is de vennootschap onder firma (hierna te noemen: V.O.F.).

Aansprakelijkheid voor schulden van de VOF

Een V.O.F. is een samenwerkingsvorm van natuurlijke en/of rechtspersonen, die ontstaat door een vennootschapscontract tussen de oprichters. Deze rechtsvorm kan echter wel aanzienlijke consequenties hebben voor de aansprakelijkheid van de vennoten. Aansprakelijkheid vennoot. TVGsite. Salarisadministratie. Uw salarisadministratie professioneel uitbesteed De verwerking van salarissen is een vertrouwelijke zaak.

Salarisadministratie

Het is van belang dat dit iedere maand op tijd en juist wordt uitgevoerd. De medewerkers van onze afdeling salarisadministratie werken professioneel en servicegericht. Cecilia Bececco. Belastingadviseur, accountant, administratiekantoor, loonadministratie: Amsterdam, Laren, Utrecht. De DGA heeft met zijn BV met verscheidene belastingsoorten te maken, waardoor het soms lastig is om te bepalen wat nu precies de financiële positie is van de combi DGA en BV.

Belastingadviseur, accountant, administratiekantoor, loonadministratie: Amsterdam, Laren, Utrecht

Ingeval van een eenmanszaak (zonder personeel) is dat eenvoudiger: de fiscale winst wordt bepaald en daarover is men inkomstenbelasting verschuldigd. Uiteraard wordt de hoogte van de uiteindelijk te betalen inkomstenbelasting mede bepaald door aftrekposten zoals hypotheekrente, aov-premie e.d. Wordt er door de DGA vanuit de BV gewerkt, dan is de DGA werknemer en zal er dus loonheffing moeten worden ingehouden op zijn salaris.

Hij is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en de BV hoeft de premies daarvoor dan uiteraard ook niet af te dragen. Voor de BV is het bruto-salaris een aftrekpost van de winst. Voorbeeld, alles in euro's Omzet van de BV 220.000 Brutosalaris DGA -/- 120.000 Winst van de BV derhalve 100.000 In de BV blijft dan aan winstreserve over 100.000 - 20.000 = 80.000. ERP-systeem Logistiek & Financieel. Met ons ERP-systeem voor Logistiek en Financieel stroomlijnt u eenvoudig uw processen en beschikt u over krachtige functies voor managementinformatie.

ERP-systeem Logistiek & Financieel

AMF Bedrijfssoftware bevat een groot aantal modules en opties die naadloos met elkaar integreren. Door de modulaire opbouw kunt u eenvoudig beginnen: groeit uw organisatie, dan groeit de software met u mee. Met ons ERP-systeem bent u dus klaar voor de toekomst. Modules voor Relatiebeheer (CRM), Offerte en Verkoop, Inkoop en Logistiek (WMS), Financieel en Fiscaal, Digitaal Documentbeheer (DMS), Scan en Herken (OCR), Planning, Productie, Field Service Management (FSM), Projectmanagement, Rapportages en externe koppelingen met leveranciers en klanten. Waarom kiezen voor AMF Bedrijfssoftware? Een ERP-systeem levert u efficiency en geld op vanaf het moment dat al uw klanten, medewerkers en leveranciers daadwerkelijk onderdeel uitmaken van uw processen en u deze processen zoveel als mogelijk weet te automatiseren.

Vergelijk ZZP boekhouders uit Uw Regio. Voorbeeld samenstellingsverklaring in tekst, word en pdf. Voorbeeld samenstellingsverklaring.

Voorbeeld samenstellingsverklaring in tekst, word en pdf

Artikel: Wat zijn de juridische gevolgen van een aanmaning? Een aanmaning wordt in principe alleen verstuurd als de termijn is verstreken waarbinnen de verplichting had moeten plaatsvinden.

Artikel: Wat zijn de juridische gevolgen van een aanmaning?

Stel u heeft een factuur ontvangen waarop vermeld staat dat deze binnen dertig dagen betaald moet worden. Ingebrekestelling: partij in gebreke stellen. Een ingebrekestelling moet voldoen aan de volgende vereisten: schriftelijk (per e-mail mag ook); opsomming gebreken; eisen van nakoming; grondslag nakoming (meestal op grond van de gesloten overeenkomst); en een duidelijke redelijke termijn stellen.

Ingebrekestelling: partij in gebreke stellen

Het Ondernemersnetwerk. Find Coworking Office Space In Amsterdam. Wat kost mijn boekhouding? - Vergelijk nu zelf wat uw financiële administratie u gaat kosten. Samenstellingsverklaring van de accountant. Wat houdt een samenstellingsverklaring in?

Samenstellingsverklaring van de accountant

Op veel websites wordt alleen maar gesproken over een accountantsverklaring maar niet over een samenstellingsverklaring. Wat houdt een samenstellingsverklaring eigenlijk in? Wie mag een samenstellingsverklaring afgeven? Is een verklaring verplicht? Vaak doet een eenmanszaak, zzp’er, bedrijf of vereniging zelf de dagelijkse administratie. 6 dingen die je moet weten over bankgarantie. Na veel bezichtigen en een verhitte onderhandeling zijn jullie eruit: je hebt een prijsovereenkomst bereikt met de verkoper en staat op het punt je eerste woning te kopen! Vandaag ga je het voorlopig koopcontract tekenen. Maar als je het voorlopig koopcontract goed doorleest, kom je erachter dat de verkoper een waarborgsom wil van 10%.

ZZP Boekhouder Organisatie. Eenmanszaak of BV ? Mogelijkheden van de Stamrecht BV. Geen eisen aan een Stamrecht BV Er zijn geen specifieke fiscale voorwaarden aan het onderbrengen van een stamrecht in een eigen BV.

Mogelijkheden van de Stamrecht BV

Er zijn ook geen specifieke beleggingseisen. Voordeel is dat het geld gebruikt kan worden voor het opstarten van een eigen bedrijf. Lancelots - voor en door freelancers. Cashflow Berekenen. Hoe kun je de cashflow berekenen? Het kunnen berekenen van de cashflow is belangrijk wanneer je de waarde van een bedrijf wilt bepalen. Tot dusver hebben we het op de voorgaande pagina´s continue over de cashflow (in het nederlands: de kasstroom) gehad waarbij we het als een gegeven hebben aangenomen. Echter, dit is in de praktijk niet realistisch.

De voordelen van een holding oprichten. Zo’n 85% van de ondernemers die bij ons een BV oprichten, gaan vroeg of laat ook een holding oprichten.

De voordelen van een holding oprichten

Hoe dit werkt en precies in elkaar zit, leest u in het artikel over holding oprichten. Ondernemers doen dat niet voor niets. Er zitten immers vele voordelen en kansen aan zo’n holding. In dit artikel 3 voordelen waarom een holdingstructuur ook voor u interessant kan zijn. Bent u als ondernemer iemand die houdt van: