background preloader

Redovisning

Facebook Twitter

Silk’n FaceTite - Skin Oracle. VL13 2 bokforing. Länkvänner till expowera.se. Här har vi samlat länkvänner (och samarbetspartners) till expowera.se.

Länkvänner till expowera.se

Vill du också bli en länkvän och byta länk med oss? Läs mer >> I bokstavsordning. Aktivitetsportalen Aktivitetsportalen är en webbplats utvecklad för människor som söker vänner att umgås och hitta på aktiviteter med. Anlita flyttstädning i Linköping Flyttstädspecialisten är en mindre städfirma i Linköping som erbjuder en komplett flyttstädning inklusive 14 dagars nöjd kund-garanti och hela 30 dagars betalningstid. ansiktsvatten.com En artikelkatalog inom skönhet och hälsa. Avdragslexikon Skatter och placeringar för privatpersoner och företag. bank24.nu Sveriges största och enda jämförelse över alla Sveriges banker och kreditgivare finns med.

Banklån Banklån.nu har artiklar och beskrivningar av olika låneformer, frågor och svar om lån och länkar till de vanligaste låneinstituten. Bengtsfors Utvecklings AB Bengtsfors Utvecklings AB är ett bolag som har ansvar för näringslivsservice i Bengtsfors kommun. Företagande, driva och starta företag. Lär dig allt om företagsekonomi - ekonomi, bokföring, försäljning, marknadsföring, kalkylering, inköp...

Som företagare är det inte lätt att ha kunskap om allt som behövs för att kunna driva sitt företag på ett effektivt sätt.

Företagande, driva och starta företag. Lär dig allt om företagsekonomi - ekonomi, bokföring, försäljning, marknadsföring, kalkylering, inköp...

Som anställd medarbetare är det inte heller alldeles lätt att ha kunskap i allt som kan vara nyttigt att veta - särskilt inte om man jobbar i ett mindre företag där ens kunskaper behöver sträcka sig över stora områden. Tanken med webbplatsen expowera.se är att ge det mindre företaget ett kunskapsstöd inom de huvudområden vi valt. Trots inriktningen tror vi att även personer i större företag och studerande kan ha stor nytta av kunskapen/informationen på webbplatsen. IFRS - Ersättningar till anställda. Den nya ändrade IAS 19 Ersättningar till anställda började tillämpas räkenskapsår som började 1 januari 2013 och senare.

IFRS - Ersättningar till anställda

Standarden ska tillämpas retroaktivt vilket innebär att även jämförelseinformation behöver lämnas enligt det nya regelverket. Kursen utgår från nya IAS 19 och behandlar hur olika typer av ersättningar till anställda ska redovisas, varav redovisning av pensioner är den mest omfattande delen. Kursen tar också upp de nya upplysningskraven enligt IAS 19 samt praktiska exempel från årsredovisningar för 2013.Vi tar också upp reglerna för redovisning av pensionsstiftelser samt de svenska reglerna för redovisning enligt Tryggandelagen. Revisorer, redovisningskonsulter, controllers och koncernredovisare. Kunskap om redovisning av pensioner enligt Tryggandelagen. Eva Wadman Medarbetare från KPMG Accounting Advisory Services (AAS). 12 maj 2014 kl 12:30 - 16:00 i Stockholm Obs!

3750 kronor exklusive moms. Oresundsbroschyr1b ulf. Outsourcing versus in-house production : Development of a make-or-buy decision model at Atlas Copco Rock Drills AB<em></em><em></em> Längtan efter det lilla livet : En intervjustudie om kvinnors upplevelser av upprepade missfall. Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV) Sammanfattning: Bakgrund: Närmare hälften av alla kända graviditeter leder till missfall.

Längtan efter det lilla livet : En intervjustudie om kvinnors upplevelser av upprepade missfall

Alla fertila kvinnor kan drabbas. Den aktuella definitionen på missfall i Sverige är då ett foster föds död före vecka 22. Stela svenskar och dynamiska danskar? : En studie av ungdomars situation på den svenska arbetsmarknaden, med infallsvinklar på hur ungdomsarbetslösheten kan sänkas. Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Stela svenskar och dynamiska danskar? : En studie av ungdomars situation på den svenska arbetsmarknaden, med infallsvinklar på hur ungdomsarbetslösheten kan sänkas

Skolkuratorn i arbete : "Man gör väl det bästa man kan efter de förutsättningar man har" Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete Sammanfattning: Abstract Sverige ligger i topp bland EU-länderna när det gäller ungdomar med psykosomatiska besvär.

Skolkuratorn i arbete : "Man gör väl det bästa man kan efter de förutsättningar man har"

Detta medför frågan om vilka stödinsatser som finns tillgängliga för eleverna i den svenska skolan, samt hur skolkuratorerna arbetar med frågor som psykisk ohälsa och stressrelaterade problem. Skolkuratorns fokus är inställt på ett socialt arbete med individ, grupp och organisation, och förutsättningarna för skolkuratorns arbetsuppgifter är beroende av skollagen, som reglerar skolans verksamhet.

I den nya skollagen, som börjar gälla från och med 1 juli, 2011, står det att det ska finnas "tillgång" till en elevhälsa för eleverna, vilket även innefattar bland annat skolkuratorer. De tematiserade områden där vi fokuserat vår studie är arbetsmetoder, organisation och samverkan. Ungdomars väg in på arbetsmarknaden: En uppsats om unga människors upplevelse och förhållningssätt till etableringsprocessen. Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och lärande Sammanfattning: I denna uppsats presenteras en studie som handlar om att ungdomars etablering blir en allt mer utdragen process.

Ungdomars väg in på arbetsmarknaden: En uppsats om unga människors upplevelse och förhållningssätt till etableringsprocessen

Mitt syfte är att undersöka ungdomars föreställningar av etableringsprocessen.Samhället är en ständig föränderligt och så även förutsättningarna för ungdomarna. Studier som gjorts mellan åren 1989 och 1997 visar att etableringsåldern stigit från 21 till 27 år under denna period, och att den idag fortfarande ligger på den nivån. "Tar man bort konst försvinner folks tankar" : En studie om estetiska lärprocesser och ämnesintegration i gymnasieskolan. Lokala attityder till ett miljöprojekt : - Välkomnande, oro och misstro. Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap Sammanfattning: Sammanfattning I uppsatsen redovisas en undersökning av attityder hos människor som är involverade i ett kommunalt avloppsprojekt.

Lokala attityder till ett miljöprojekt : - Välkomnande, oro och misstro

På grund av otillräcklig kapacitet i befintligt kommunalt avloppssystem och bristfälliga enskilda avlopp har Hammarö kommun (i skrivande stund, våren -05) planer på att bygga ett nytt miljöanpassat avloppssystem, i en begränsad del av kommunen. Tanken är att organiskt köksavfall skall malas för att komma med i det ordinarie avloppet, där avloppsvattnet sedan skall rötas. UPPSATSGUIDEN.SE. Exjobbsförslag, exjobb, uppsatsämnen « EXJOBBSTIPS.SE.

Billig kurslitteratur på nätet för studenter. Redovisning och juridik - Per Thorell - böcker(9789176786901) Bokf%C3%B6ring f%C3%B6r nyb%C3%B6rjare. Bokföringsprogram - Guide till de olika programmen. Ekonomiprogram, ekonomisystem, ekonomi program, ekonomi system, köpa, köp. Länktips. Bokforingskurs. E-conomic bokföringsprogram. Bokföring hanterar affärshändelser Att bokföra innebär att ordna, sammanställa, värdera och rapportera affärshändelser.

e-conomic bokföringsprogram

Affärshändelser är in- eller utbetalningar som direkt påverkar ett företags resultat och ställning. Affärshändelserna ska vara dokumenterade som verifikationer så som kvitton och fakturor. Bokföring används som ett övergripande begrepp och även för att beskriva själva handlingen att bokföra. Hur bokföringen ska skötas är bestämt i bokföringslagen (1999:1078). Bokföringen ska skötas löpande. Alla bokföringshandlingar ska sparas i sju år och ska finnas i läsbar form, antingen som fysiska eller elektroniska dokument. Bokföringsskyldighet Att bokföra är en lagstadgad skyldighet som är bestämd enligt bokföringslagen.

I bokföringslagen 5 kap. 1 § 1 st. är bokföringsskyldigheten definierad som följande: "Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). E-conomic bokföringsprogram. Lättare Bokföringsprogram för små företag. - Zenconomy.