background preloader

TEORIA

Facebook Twitter

Jak się uczyć? Nauka języka z przyjemnością - Skuteczne metody. Jak się uczyć? Nauka języka z przyjemnością. Mózg to narząd, który ma przed naukowcami najwięcej tajemnic do odkrycia.

Jak się uczyć? Nauka języka z przyjemnością.

Wiedza o mózgu, neurologia czy neuronauka, to gałąź wiedzy, która w ostatnich latach najdynamiczniej się rozwija. Poniżej zamieściłam bardzo skrótowe informacje o budowie mózgu i funkcjach poszczególnych części, zaczynając od tych, które w procesie ewolucji gatunków pojawiły się najwcześniej. Pień mózgu – Pień mózgu składa się z rdzenia przedłużonego (powiększona część górnego odcinka rdzenia kręgowego), mostu I śródmózgowia. Łączy mózg z rdzeniem kręgowym. Ta część mózgu zwana jest również mózgiem gadzim, ponieważ pojawiła się u gadów. 4. W neocortex zachodzą wszelkie czynności umysłowe wyższego stopnia, myślenie abstakcyjne, kojarzenie, planowanie, np. Poniżej schematyczne rysunki pokazujące różne części mózgu.

Schemat rdzenia przedłużonego Schemat układu limbicznego. "Rola mózgu w uczeniu się (+ CD)" Erich Petlak. O stylach uczenia się i I-edukacji. W życiu nieustannie wypełniamy różne role.

O stylach uczenia się i I-edukacji

Jesteśmy kierowcami, ale czasami pieszymi, bo nie da się wszędzie dojechać samochodem. (Dobrze więc, aby kierowcy nie zapominali o perspektywie pieszego!). Jesteśmy nauczycielami, ale także uczniami, bo bez podnoszenia kwalifikacji staniemy się... belframi. Warto chyba spojrzeć z obu perspektyw - ucznia i nauczyciela - na zagadnienie stylów uczenia się. Każdy z nas uczy się najlepiej w unikatowy dla siebie sposób, który często jest mieszaniną różnych stylów uczenia się.

Moje ponad 25-letnie doświadczenia edukacyjne w dziedzinie indywidualizacji i dostosowywania formy przekazu do preferencji uczniów są bardzo negatywne. W literaturze znanych jest wiele tego typu metodologii i związanych z nimi narzędzi. W dalszej części artykułu dokładniej zostanie omówionych pięć wybranych spośród nich.

Kolb Learning Style Inventory (LSI) Początki prac Kolba dotyczących stylów uczenia się sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku1. Rysunek 1. Źródło: Źródło: Welcome to our psychology teachers' section! Scotland Learning Blog: Make the most of your memory - Part 2. The Analysis of mind, by Bertrand Russell. - StumbleUpon. 10 Awesome Online Classes You Can Take For Free - StumbleUpon. ŁMS jako alfabet technik pamięciowych.

Łańcuchowa Metoda Skojarzeń Jest wiele technik pamięciowych.

ŁMS jako alfabet technik pamięciowych

Sporo osób pyta mnie, jako trenera szybkiej nauki, jaką menemotechnikę najlepiej opanować na początku. Szybka Nauka: Łańcuchowa Metoda Skojarzeń. Jest to alfabet technik pamięciowych.

Szybka Nauka: Łańcuchowa Metoda Skojarzeń

Jeśli ją opanujesz, będziesz mógł z łatwością korzystać z pozostałych technik. Polega na zapamiętaniu dowolnych informacji w określonej kolejności, z wykorzystaniem skojarzeń, łączących kolejne elementy. Jak to działa? Metoda polega na tym, aby połączyć ze sobą ciąg rzeczy, wydarzeń lub wyrazów, które chcesz zapamiętać. Układasz historyjkę z każdym z elementów, łącząc każdy z kolejnym. Metoda w czterech łatwych krokach: Wybierz listę elementów, które chcesz zapamiętać.

Skojarzenia powinny być: Przejaskrawione: gigantyczne lub zminiaturyzowane, zamiast 1 – tysiące, miliony elementów. Przykład Masz do kupienia: mąkę, wodę do picia, pomidory, zeszyt i telefon (lista mogłaby ciągnąć się w nieskończoność, a to tylko mały przykład). Najpierw skojarz pierwszy element z sytuacją. Zalety: Nie trzeba się metody uczyć – możesz stosować od tej chwili :) Możliwości: pamiętasz wszystko po kolei, natomiast nie da się na wyrywki (co na której pozycji jest).