background preloader

TEORIA

Facebook Twitter

Jak się uczyć? Nauka języka z przyjemnością - Skuteczne metody. Budowa mózgu najprościej wyłożona | Jak się uczyć? Nauka języka z przyjemnością. Mózg to narząd, który ma przed naukowcami najwięcej tajemnic do odkrycia. Wiedza o mózgu, neurologia czy neuronauka, to gałąź wiedzy, która w ostatnich latach najdynamiczniej się rozwija. Poniżej zamieściłam bardzo skrótowe informacje o budowie mózgu i funkcjach poszczególnych części, zaczynając od tych, które w procesie ewolucji gatunków pojawiły się najwcześniej.

Pień mózgu – Pień mózgu składa się z rdzenia przedłużonego (powiększona część górnego odcinka rdzenia kręgowego), mostu I śródmózgowia. Łączy mózg z rdzeniem kręgowym. Ta część mózgu zwana jest również mózgiem gadzim, ponieważ pojawiła się u gadów. 4. W neocortex zachodzą wszelkie czynności umysłowe wyższego stopnia, myślenie abstakcyjne, kojarzenie, planowanie, np. Poniżej schematyczne rysunki pokazujące różne części mózgu. Schemat rdzenia przedłużonego Schemat układu limbicznego. Książka • "Rola mózgu w uczeniu się (+ CD)" Erich Petlak • Czy warto? Sprawdziliśmy. O stylach uczenia się i I-edukacji.

W życiu nieustannie wypełniamy różne role. Jesteśmy kierowcami, ale czasami pieszymi, bo nie da się wszędzie dojechać samochodem. (Dobrze więc, aby kierowcy nie zapominali o perspektywie pieszego!). Jesteśmy nauczycielami, ale także uczniami, bo bez podnoszenia kwalifikacji staniemy się... belframi. Warto chyba spojrzeć z obu perspektyw - ucznia i nauczyciela - na zagadnienie stylów uczenia się. Każdy z nas uczy się najlepiej w unikatowy dla siebie sposób, który często jest mieszaniną różnych stylów uczenia się. Z drugiej strony, nauczyciele rzadko kiedy prezentują wiedzę w sposób najlepiej nam odpowiadający. Jest to chyba najczęstsza przyczyna porażek edukacyjnych - niedostosowanie sposobu przekazywania wiedzy do stylu uczenia się odbiorcy. Moje ponad 25-letnie doświadczenia edukacyjne w dziedzinie indywidualizacji i dostosowywania formy przekazu do preferencji uczniów są bardzo negatywne.

W literaturze znanych jest wiele tego typu metodologii i związanych z nimi narzędzi. Rysunek 1. Welcome to our psychology teachers' section! Scotland Learning Blog: Make the most of your memory - Part 2. The Analysis of mind, by Bertrand Russell. - StumbleUpon. 10 Awesome Online Classes You Can Take For Free - StumbleUpon. Cool, but you need iTunes for nearly everything, and that gets an 'F.' Are there really no other places to get these lessons? I was sure there are some on Academic Earth. Flagged 1. 7 of them are available via YouTube. 2. iTunes is free. 1. 2. Don't worry, we're looking out for you! While I have no personal beef with iTunes, I know that many people share your sentiments — so I actually made a concerted effort to include relevant youtube links when possible. ŁMS jako alfabet technik pamięciowych |

Łańcuchowa Metoda Skojarzeń Jest wiele technik pamięciowych. Sporo osób pyta mnie, jako trenera szybkiej nauki, jaką menemotechnikę najlepiej opanować na początku. Wtedy zawsze odpowiadam: Łańcuchową Metodę Skojarzeń – ŁMS (zwaną inaczej łańcuchową metodą zapamiętywania). Łańcuchowa Metoda Skojarzeń jest jak alfabet, który stanowi podstawę czytania i pisania. Łańcuchowa Metoda Skojarzeń to absolutna podstawa do innych metod. Przykład 1. Przykład 2. Przykład 3. I teraz, znając techniki pamięciowe (usiądź dobrze, aby nie spaść z krzesła): każdą z głównych gałęzi numerujesz a numer zamieniasz na podstawnik, całość zapamiętujesz. A więc jeszcze raz, odpowiadając na pytanie: Zacznij od Łańcuchowej Metody Skojarzeń, a potem naucz się innych technik.

Pozdrawiam, Marcin Kijak Trener technik szybkiej nauki i czytania Tags: jak uczyć się, jak zapamiętywać, mnemotechniki, techniki pamięciowe, zapamiętywanie, łańcuchowa metoda skojarzeń, łańcuchowa metoda zapamiętywania, łms. Szybka Nauka: Łańcuchowa Metoda Skojarzeń. Jest to alfabet technik pamięciowych. Jeśli ją opanujesz, będziesz mógł z łatwością korzystać z pozostałych technik. Polega na zapamiętaniu dowolnych informacji w określonej kolejności, z wykorzystaniem skojarzeń, łączących kolejne elementy.

Jak to działa? Metoda polega na tym, aby połączyć ze sobą ciąg rzeczy, wydarzeń lub wyrazów, które chcesz zapamiętać. Metoda w czterech łatwych krokach: Wybierz listę elementów, które chcesz zapamiętać. Skojarzenia powinny być: Przejaskrawione: gigantyczne lub zminiaturyzowane, zamiast 1 – tysiące, miliony elementów. Przykład Masz do kupienia: mąkę, wodę do picia, pomidory, zeszyt i telefon (lista mogłaby ciągnąć się w nieskończoność, a to tylko mały przykład). Najpierw skojarz pierwszy element z sytuacją. Zalety: Nie trzeba się metody uczyć – możesz stosować od tej chwili :) Możliwości: pamiętasz wszystko po kolei, natomiast nie da się na wyrywki (co na której pozycji jest).

Gdzie wykorzystać ŁMS? Zadanie dla Ciebie: Porady na koniec Przestań Zapominać!