background preloader

Ontwikkelingsstoornis

Facebook Twitter

(Jong)volwassenen met ADHD. Perspectieven op diagnostiek, behandeling en begeleiding vanuit wetenschap en praktijk. ADHD kent potentieel een levenslang verloop.

(Jong)volwassenen met ADHD. Perspectieven op diagnostiek, behandeling en begeleiding vanuit wetenschap en praktijk.

Aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit en impulsiviteit zorgen vaak blijvend voor ernstige uitdagingen in de vele contexten waarin (jong)volwassenen zich begeven. Zowel hun relaties als gezinsleven, hun studie, tewerkstelling en vrije tijd worden beïnvloed door de symptomen van ADHD. Meer nog dan in de kindertijd krijgt ADHD een individuele invulling en betekenis in de (jong)volwassenheid. Dit boek biedt een overzicht van de wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over diagnostiek, behandeling en begeleiding van (jong)volwassenen met ADHD. Toonaangevende Nederlandse en Vlaamse experts delen hun inzichten op het vlak van wetenschappelijke achtergrond van ADHD vanuit een psychiatrisch, ontwikkelingsgericht en neurobiologisch perspectief. Autisme vooruit. 101 tips. Autisme en ADHD in één persoon. Kenmerken en ervaringen in de ritssluiting van twee stoornissen.

Autisme. De vele gezichten van een stoornis. Een voortreffelijke boek.

Autisme. De vele gezichten van een stoornis.

Autisme vertelt het ongelooflijke verhaal over hoe een schijnbaar zeldzame stoornis onder kinderen een wezenlijk deel van ons culturele landschap werd. Er staan levendige portretten in van mensen met autisme en hun toegewijde ouders, en het roept de dramatische controversen op tussen goedbedoelende maar vaak misleide advocaten en artsen die geprobeerd hebben te helpen. Deze persoonlijke verhalen geven het boek een enorme verhalende kracht.- The Wall Street Journal Op soepele en sympathieke wijze combineert het omvangrijke boek levensverhalen met historische kennis. Het is een must-read voor iedereen die autisme wil (proberen) te begrijpen. – Medisch Contact De Amerikaanse journalisten John Donvan en Caren Zucker [...] hebben een overweldigende hoeveelheid materiaal bijeengebracht. [...] Aan de hand van de verhalen van patiënten [...] hebben de auteurs een boeiende biografie geschreven [...] vol waardevolle informatie en de nieuwste inzichten. – Margriet.

Het autistische brein. Voorbij het spectrum denken. Temple Grandin is een van ’s werelds bekendste en meest getalenteerde volwassenen met autisme.

Het autistische brein. Voorbij het spectrum denken.

In Het autistische brein doet zij verslag vanuit de voorhoede van het autismeonderzoek, mede aan de hand van scans van haar eigen brein. En ze neemt stelling. Zo houdt ze een hartstochtelijk pleidooi voor het onderkennen van de enorme impact die zintuiglijke ervaringen hebben op mensen met autisme, en de sociale of emotionele problemen die ze daardoor ondervinden. Ze is er bovendien fel op tegen dat mensen getypeerd worden op basis van een etiket uit de DSM. Hulpgids Asperger-syndroom. De complete gids. Overprikkeling voorkomen. Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD. Barbara de Leeuw ISBN: 9789088505317 128 pagina's 3e druk, 2016Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D kampen gedurende hun hele leven met een overgevoeligheid voor prikkels.

Overprikkeling voorkomen. Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD.

Overgevoeligheid kan leiden tot serieuze lichamelijke en/of psychische klachten, zoals vermoeidheid, labiliteit, hoofdpijn, paniekaanvallen en in ergere gevallen burn-out of hartklachten. Welke klachten dat zijn en welke situaties aanleiding tot overprikkeling geven, is, net als de overgevoeligheid zelf, per persoon verschillend. Overprikkeling voorkomen is een nieuwe methodiek die zeer praktisch toepasbaar is. Zie mij, niet mijn stoornis. Een orthopedagogisch leefklimaat voor jongeren met ADHD en PDD-NOS in de 24-uurs zorg. Aniet BruininksL.M.

Zie mij, niet mijn stoornis. Een orthopedagogisch leefklimaat voor jongeren met ADHD en PDD-NOS in de 24-uurs zorg.

Harmsen ISBN: 9789088500985 296 pagina's 2e drukWelke rol kunnen professionals vervullen in het slagen van de behandeling van jongeren die vanwege hun stoornis, ADHD en PDD-NOS, op een gegeven moment zijn aangemeld voor een behandeling in een residentiële instelling? De geplaatste jongeren hebben door hun stoornis veelal negatieve ervaringen in het verleden opgedaan. Zie mij (w)onderweg. Spiegelbeelden van autisme. Auteur: (w)onderweg In 1943 ontdekte de Amerikaanse kinderpsychiater Leo Kanner dat autisme geen vorm van geestesziekte is, maar een ontwikkelingsstoornis die ook voorkomt bij normaalbegaafde kinderen.

Zie mij (w)onderweg. Spiegelbeelden van autisme.

Hoewel er sindsdien veel vooruitgang is geboekt in het onderzoek naar autisme, bestaan nog heel wat stigmatiserende vooroordelen en misverstanden. De stereotiepe beelden van de geniale gek of van de in zichzelf gekeerde, wereldvreemde zonderling doen afbreuk aan het breed scala van autismespectrumstoornissen en aan de opmerkelijke verschillen tussen mensen met autisme. Zie mij is een uniek kijk- en leesboek dat eindelijk een stem en gezicht geeft aan mensen met autisme.

In woord en beeld geven ze uitdrukking aan hun zorgen, angsten, dromen en verlangens.