background preloader

Gezondheidszorg

Facebook Twitter

Communicatie

Eetstoornissen. Gerontologie-Geriatrie. Kindergeneeskunde. Neurologie. Neuropathologie. Neuropsychologie. Ontwikkelingsstoornis. Organisatie - Zorgmanagement. Palliatieve zorg. Psychotherapie. Spraakstoornis. Ziekte. (Psycho)motorische begeleiding bij kinderen. Een praktische gids bij de proces- en taakgerichte interventie. De visie op psychomotorische begeleiding bij kinderen is de voorbije tien jaar aanzienlijk geëvolueerd.

(Psycho)motorische begeleiding bij kinderen. Een praktische gids bij de proces- en taakgerichte interventie.

Taakgerichte interventies zijn duidelijk op de voorgrond getreden en Evidence Based Therapy is ook binnen de psychomotoriek niet meer weg te denken. Dit boek baseert zich hier duidelijk op en vertrekt vanuit het handelingsgericht onderzoek bij het opstellen van het klinische beeld. Op deze manier kunnen de therapeutische doelen bepaald worden waarbij ook het ICF-kader (International Classification of Functioning) een belangrijke rol speelt. Het voorstellen van een casus helpt om dit te concretiseren. Naast een korte theoretische duiding is het boek vooral praktisch opgebouwd door het bundelen van de jarenlange ervaring van de auteurs.

77 fabels & feiten over afvallen - Kraak, Hans. 77 fabels & feiten over onze voeding. Active Support - Een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking. Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?

Active Support - Een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking.

Dit kan via www.yindo.nl. ‘Hoe kan ik samenwerken met een persoon met een beperking, zodat hij zijn eigen regie kan houden?’ Dit is één van de vele vragen die met Active Support beantwoord kan worden. Active Support biedt handvatten voor de begeleider om de persoon met een beperking zo te ondersteunen dat hij een eigen leven kan leiden. Een leven waar niet de beperkingen het uitgangspunt zijn maar juist de talenten, de voorkeuren, interesses en de vaardigheden centraal staan. Als ik er niet meer ben. Arbeid en gezondheid: een delicaat evenwicht? Cahiers Gevormd Welzijn De reeks ‘Gevormd welzijn’ is opgestart naar aanleiding van de 30-jarige viering (1979- 2009) van de opleiding Veiligheidskunde niveau 1 aan de Universiteit Antwerpen.

Arbeid en gezondheid: een delicaat evenwicht?

Ze biedt een forum aan waardevolle eind- en projectwerken die in het raam van deze opleiding werden verdedigd. In elk Cahier worden tevens flankerende bijdragen opgenomen waarbij experten inzoomen op een belangrijk, al dan niet actualiteitsgebonden, thema. De Cahiers bieden alzo op een vlot toegankelijke wijze zowel praktijkgerichte als theoretisch goed onderbouwde informatie aan elkeen die beroepsmatig actief is in het domein van het welzijn op het werk. Een multidisciplinair redactiecomité – bestaande uit Peggy De Prins , Sara Hermans, Paul Olivier , Marc Van Sprundel en Anne Van Regenmortel – zorgt voor een goede selectie en staat garant voor de kwaliteit van deze reeks.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Meer over deze reeks. Art therapy and the neuroscience of relationships, creativity, and resiliency. Skills and practices. Skills and Practices Norton Series on Interpersonal Neurobiology Hardcover Noah Hass-Cohen (Author), Joanna Clyde Findlay (Author) With a Foreword by Louis Cozolino, With a Foreword by Frances Kaplan.

Art therapy and the neuroscience of relationships, creativity, and resiliency. Skills and practices.

Art therapy. The person-centred way: art and development of the person. 'The book provides a fascinating glimpse into the person-centred approach to counselling and art therapy... this is a book which almost demands to be read from cover to cover, not randomly dipped into - Art Therapy - The Person-Centred Way does repay the time and attention given to it.

Art therapy. The person-centred way: art and development of the person.

This is, I feel, true for readers who may be largely umfamiliar with the work of Carl Rogers and his followers. Prior to reading Art Therapy - The Person-Centred Way I do not believe I had fully appreciated the core beliefs underpinning the person-centred model or, indeed, how challenging, in some respects, these are to my own psychodynamically informed ones.' - Inscape. Beademing. Een praktische handleiding. Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie. De juiste prijs wordt berekend na inloggen.

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie.

Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten. door Steffie Jalhay, Melissa Ceuterick, Dirk Geldof, Fanny Matheusen, Gunilla de Graef, Hans Bellaart, Philippe Degelin, Saar Casteels De Vlaamse samenleving verandert en wordt superdivers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbestand alleen maar diverser, met mensen met een migratieachtergrond uit alle hoeken van de wereld. Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties hiermee omgaan? De andere mogelijkheid. Beelden van kwaliteit in de zorg voor mensen met een beperking. Over het boek: Wat is de kwaliteit van zorg en ondersteuning die door zorginstellingen aan mensen met een verstandelijke beperking wordt geboden?

De andere mogelijkheid. Beelden van kwaliteit in de zorg voor mensen met een beperking.

En, hoe komen we aan een antwoord op deze vraag? De LEIFarts. Op de weg naar een waardig levenseinde. Bijna vijftien jaar na de stemming van de euthanasiewet blijft het onderwerp in de taboesfeer.

De LEIFarts. Op de weg naar een waardig levenseinde.

Dit boek van dokter en LEIFarts Patrick Wyffels wil daar verandering in brengen. In een dertigtal verhalen vertelt Wyffels hoe hij zijn hele leven en carrière lang is omgegaan met de lijdende mens en met de dood. En vooral hoe hij als dokter en LEIFarts een bijdrage heeft geleverd om mensen die ondraaglijk leden - lichamelijk en/of psychisch - een waardig levenseinde te bezorgen. Hij vertelt over zijn eerste confrontaties met de dood als kind, en hoe die ervaringen ertoe geleid hebben dat hij geneeskunde ging studeren en huisarts werd. De oxytocine factor. Benut het hormoon van onthaasting, genezing en verbondenheid. Developmental coördination disorder. Als (ook) bewegen niet vanzelfsprekend is. De term ‘Developmental Coordination Disorder’ (DCD) of ‘Ontwikkelingsstoornis van de Motorische Coördinatie’ beschrijft kinderen die thuis of op school problemen hebben met taken die motorische vaardigheid vereisen.

Developmental coördination disorder. Als (ook) bewegen niet vanzelfsprekend is.

Het motorische leerproces is verstoord en daarom bewegen deze kinderen onhandig, moeizaam of minder gecoördineerd. Diversiteit. Het is normaal verschillend te zijn. Dwang of bevrijding? De invoering van de community care in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Sinds ongeveer vijftien jaar wordt in de zorg voor verstandelijk gehandicapten de community care doorgevoerd. Bewoners van instellingen worden naar woonwijken verhuisd en hun voorzieningen worden afgebouwd omdat de gehandicapten zoveel mogelijk als ‘gewone mensen’ moeten worden beschouwd. Op de vrijgekomen instellingsterreinen worden woningen voor niet-gehandicapten gepland. Maar integreren verstandelijk gehandicapten ook daadwerkelijk als ze in woonwijken wonen?

Gameverslaving. Probleemgebruik herkennen, begrijpen en overwinnen. Gezondheidspromotie. Denk- en doeboek. Over het boek: Deze introductie in de gezondheidspromotie, die theorie combineert met praktijkvoorbeelden, leert hoe gezond gedrag bij individuen en bij doelgroepen te bevorderen.

Gezondheidspromotie. Denk- en doeboek.

Het streefdoel is doordacht handelen naar patiënten, cliënten en doelgroepen toe. In die optiek wordt er een systematische redenering opgebouwd over leefstijl- of gedragsfactoren en sluit elk hoofdstuk af met enkele ethische beschouwingen en kernwoorden. Bijzondere aandacht gaat naar de invloed van de sociale omgeving op gedrag. Ook worden tools aangereikt om te werken met moeilijk bereikbare doelgroepen. Uit de inhoud: Handboek sociotherapie. Theorie en praktijk voor hulpverleners in het sociaal-agogisch werkveld.

Handboek voortplantingsgeneeskunde. Voortplantingsgeneeskunde is een jong vakgebied dat de laatste jaren een storm­ach­tige groei en ontwikkeling heeft door­gemaakt. Het omvat de medische en chi­rur­gi­sche zorg aan mensen met problemen rondom voortplanting, anticonceptie en de voortplantings­endocrinologie van alle levensfasen, van adolescentie tot menopauze. Voortplantingsgeneeskunde staat in midden van de maatschappij. Vragen en problemen rondom de voortplanting komen veel voor. Ruim 10% van de paren met kinderwens consulteert een arts omdat zwanger worden niet lukt en inmiddels is ongeveer 1 op de 40 pasgeborenen een ivf-kind. In dit handboek komen de verschillende problemen rondom voortplanting aan de orde.

Dit Nederlands-Vlaamse handboek is bedoeld voor gynaecologen, urologen, andrologen, embryologen, huisartsen, psychologen en andere zorgprofessionals die te maken hebben met mensen met problemen of vragen rondom de voortplanting. L Inhoudsopgave l Voorwoord. Het miskende kind in onszelf. Het miskende kind in onszelf is vooral een boek over de ervaringen in onze (vroegste) kindertijd en hoe die van doorslaggevende invloed zijn op ons latere leven. Reeds vanaf ons prenatale bestaan kunnen we in min of meerdere mate verwond en gekrenkt geraken door miskenning van onze natuurlijke behoeften. Deze miskenning komt het duidelijkst naar voren in de verstoring van ons gevoelsleven. De onderdrukking van gevoelens is de pijn van het Kind in de volwassene. Dit boek wil de lezer uitnodigen om terug in contact te komen met zijn eigen miskende kind. Bewust worden, doorleven en verwerken van onze vroegste ervaringen is de enige manier om af te rekenen met het verleden en om uit onechte patronen te komen.

IJzeren longen, warme harten. Musea & collecties van geneeskunde en zorg in België, Nederland en Luxemburg. Over het boek: De vijftigste verjaardag van de Belgische ‘Ziekenhuiswet’ uit 1963 is een mooie gelegenheid om het gerelateerde erfgoed in de hele Benelux op te lijsten in een bijzonder boek. De geschiedenis van de diverse collecties gaat uiteraard veel verder terug dan de tijdsspanne van louter de jongste vijftig jaar. Veertig instellingen met publiek toegankelijke collecties en musea omtrent het medisch, farmaceutisch en zorgerfgoed stellen zich voor, in woorden en met beeldmateriaal. Deze instellingen overspannen vrijwel alle historische tijdsperioden en hebben betrekking op drie landen. Met een combinatie van toegankelijke, boeiende verhalen en representatief, kwaliteitsvol beeldmateriaal wil het boek een breed publiek boeien voor het bijzondere en interessante verleden van de diverse collecties. Uit de inhoud: InhoudsopgaveInleiding.

Infectiepreventie. Leidraad voor zorginstellingen. Infectiepreventie wil zorgverleners een leidraad aanbieden voor de dagelijkse praktijkvoering. Dit boek richt zich vooral tot de zorgverleners in zorginstellingen waar veel mensen met een verminderde immuniteit onder eenzelfde dak verblijven, zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra en psychiatrische verzorgingstehuizen. Inleiding in de gezondheidszorg. Bepaalt de zorgverzekeraar welke medicijnen een patiënt krijgt? Hoe zit het nu met het eigen risico? Bestaat het persoonsgebonden budget nog? En waarom is het zo moeilijk om de kosten van de zorg in de hand te houden? Deze derde, herziene druk van Inleiding in de gezondheidszorg geeft antwoord op deze en vele andere vragen. Naast een beschrijving van verschillende soorten zorg en de taken van zorgverleners, komen allerlei onderwerpen aan bod.

Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs. De rol van onderzoek in het hbo-onderwijs wordt steeds duidelijker. Praktijk en theorie moeten nauw samenwerken bij enerzijds het oplossen van praktijkproblemen, anderzijds bij het genereren van kennis rondom deze oplossingen. Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs helpt studenten om de wereld van onderzoek eigen te maken. Nieuw in deze editie is een hoofdstuk over praktijkgericht onderzoek.

Integrative art therapy and depression. A transformative approach. Introductie tot de psychomotoriek. Je mooie motor. Alles over het hart, het belangrijkste orgaan voor onze gezondheid. Je hart! Hoe hou je je belangrijkste orgaan gezond? Juridische modeldocumenten voor de zorgsector. Praktische verzameling van modeldocumenten inzake patiëntenrechten, levenseindebeslissingen en klachten wegens medische fouten. Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg.

Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg bestaat uit drie delen die het proces volgen waarin een module interprofessioneel leren samenwerken tot stand kan komen. Leven aan de zijlijn. Meditaties bij trauma en verlies (+CD). Onderzoek in de gezondheidszorg. Beschrijving Onderzoek in de gezondheidszorg is een toegankelijk leerboek, speciaal geschreven voor studenten van (para)medische opleidingen. Onderzoek in zorg en welzijn. Een praktische handleiding. Een juiste onderzoekshouding is belangrijk om goed onderzoek te kunnen doen. Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Een inleiding. Praktische handleiding PubMed. Het boek om snel en doeltreffend te zoeken in PubMed. Prenatale screening en diagnose van chromosomale afwijkingen. Over het boek: De laatste decennia heeft de screening voor chromosomale afwijkingen, vooral trisomie 21, een grote evolutie gekend. Preventie. Bevorderen van gezond gedrag. Ruggensteun voor zorgverleners. Runningtherapie. Het standaardwerk voor lopers en professionals.

Seksespecifieke hulpverlening. Shock. Een praktische handleiding. Slimmer zorgen voor morgen. Het nieuwe organiseren in theorie en praktijk. Spelend begeleiden van kinderen in het ziekenhuis. Het werk van de pedagogisch medewerker. Stap voor stap. Hoe stimuleer je de motorische ontwikkeling van je kind? Trauma en veerkracht. Hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, meer energie, beter slapen, sneller afvallen. Verkeerd verbonden. Wat als het niet klikt tussen hulpverlener en cliënt? Voedingsleer. Voor verzorgenden en verpleegkundigen.