background preloader

Roman

Facebook Twitter

Census. Een weduwnaar krijgt te horen dat hij niet lang meer te leven heeft en besluit een laatste reis te maken.

Census.

Hij geeft zich op als volksteller en gaat op pad, vergezeld van zijn zoon, die het syndroom van Down heeft. De mensen die de vader en zoon onderweg ontmoeten reageren zeer verschillend op het verzoek geteld te mogen worden. Sommigen ontvangen hen gastvrij, anderen stellen zich terughoudender op of weigeren zelfs elk contact. Terwijl ze de laatste stad op de kaart naderen, dringen onmogelijk te beantwoorden vragen zich op aan de vader: waar dient de census eigenlijk toe?

Wil hij er wel medeplichtig aan zijn? De acht bergen. De dag die nooit komt. Algemene info Leverbaar Ja ISBN 9789463360388 paperback Aantal pagina's 176 Prijs € 17,50 NUR 301 april 2018 Genres 15+, Fictie, Proza, Romans Omslag Magda Rijs Recensies 'Het verhaal houdt je in haar greep en voert je mee tot aan het adembenemende einde, waarna de lezer verbluft achterblijft.'

De dag die nooit komt.

De wolkenmuzikant. Ik hier jij daar. Gedichten. > Boekenportaal>literatuur>poëzie>Ik hier jij daar Bekijk groter Ik hier jij daar Verkrijgbaar Syrische gedichten.

Ik hier jij daar. Gedichten.

Nederlandse gedichten. 18,45 € incl. btw Datasheet Meer informatie 'Ik hoor Ghayath Almadhoun voor het eerst tijdens een interview met zijn vertaalster Djûke Poppinga. Ik hier jij daar gaat over afstand en nabijheid. Gebrek is een groot woord. Nynke ‘Skip’ Nauta is al zeven jaar op zee als het verleden plotseling voor haar neus staat, zomaar, in de jachthaven van Cannes: het echtpaar Zeno en hun briljante puberzoon, Juda.

Gebrek is een groot woord.

De enthousiaste Zeno’s hebben al eens eerder goed gezorgd voor Skip en ze nodigen haar uit om een zomer door te brengen in hun tuinhuis in Amsterdam.Schoorvoetend accepteert Skip de uitnodiging en reist terug naar Nederland. Ze treft een stad en een gezin aan waaraan de tijdgeest knaagt. In de overbevolkte, overbekende straten van Amsterdam valt bovendien niet te ontsnappen aan de sporen van twee verloren liefdes: een man en een moeder, die allebei tevergeefs hebben geprobeerd om Skip de tragedie in te trekken. De heldin heeft zich altijd met succes verzet tegen de rollen die haar werden opgedrongen, maar nu zal ze haar buitenstaanderschap opnieuw moeten overdenken. Kan een balling eigenlijk ooit nog thuis zijn? Over We zullen niet te pletter slaan:

Le procès du cochon. Dans un village et un temps reculé, un monstre croque la joue et l’épaule d’un bébé laissé quelques instants seul par sa mère, puis repart tranquillement vers la forêt.

Le procès du cochon.

Il est bientôt rattrapé par une horde d’hommes décidés à le tuer, mais dans le monde des hommes, la justice, comme la mort, se rendent au tribunal. Même si le monstre en question est un cochon qui n’a ni conscience ni parole pour se défendre. Peut-on se faire entendre sans mots ? Opabinia. Auteur: Frederik Lucien de Laere Wij zijn blinden en wanen ons al gelukkig als gij ons de tijd aanwijst.

Opabinia.

Uw mysterie schrikt ons af en doet ons - als een slangensteen – afwijken van het pad. Wij mankeren wat gij markeert. 'Voor Charles Darwin vormden uitgestorven dieren de eerste aanzet voor het denkwerk dat zou uitmonden in zijn evolutietheorie. Voor Frederik Lucien De Laere vormen ze het uitgangspunt voor fraaie poëzie.’ - Dirk Draulans over Opabinia Over In uiterste staat (2016): ‘Een bundel die je ademloos leest, alhoewel je adem elke keer stokt als je door de uitgekiende woordkeus weer aan de grens van een bestaan aangekomen lijkt te zijn.’ - NBD Biblion ‘Met zijn vierde bundel bewijst Frederik Lucien De Laere definitief zijn maturiteit.’ - Alain Delmotte.

Tot in de hemel. Ze gaan er met je neus vandoor. Zomervacht. De dertienjarige Brian woont bij zijn vader op een afgelegen terrein in een caravan.

Zomervacht.

Brians verstandelijk en fysiek beperkte broer Lucien brengt zijn dagen door in een instelling. Een renovatie tijdens de zomer maakt het noodzakelijk dat Lucien elders wordt opgevangen. De vader, vooral gemotiveerd door de in het vooruitzicht gestelde vergoeding, haalt Lucien naar de caravan en maakt de jonge Brian verantwoordelijk voor de verzorging van zijn broer. Maar hoe praat je met iemand die niet spreekt? Hoe zorg je voor iemand van wie je niet weet wat hij nodig heeft? Quotes:'subtiel en verfijnd' – NRC Handelsblad 'Dit is een schrijver van voorzetjes, zo elegant dat ze helemaal niet meer ingekopt hoeven worden.' – Bo van Houwelingen in de Volkskrant 'Liefdevol toont Robben hoe Brian aanmoddert met pillen en volle luiers, intussen genadeloos toewerkend naar de onvermijdelijke climax.' – VPRO gids 'Een aangrijpend verhaal over trouw, ontrouw, solidariteit en puberteit.' – De Limburger 'vol lef' – Tzum.

Zonder titel #1.