background preloader

Psychologie

Facebook Twitter

Angst beheersen met mindfulness. Hoe aandacht en compassie je kunnen bevrijden van angst en paniek. Dit praktische en toegankelijke boek is bedoeld voor iedereen die minder te lijden wil hebben onder angst, stress, piekeren, fobieën of paniek.

Angst beheersen met mindfulness. Hoe aandacht en compassie je kunnen bevrijden van angst en paniek.

Het biedt een programma waarmee je je angst- en paniekgevoelens onder controle krijgt, rust en kalmte vindt, en bewust het hier en nu kunt beleven zonder direct te oordelen. De oefeningen voor meditatie, acceptatie, stressvermindering en ontspanning zijn gebaseerd op mindfulness. Het idee is dat je je angstgevoelens niet zozeer uitschakelt, maar ermee vertrouwd raakt door je ervan bewust te worden. De oefeningen zijn gemakkelijk te leren en kunnen onderdeel zijn van andere therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie. Angst beheersen met mindfulness geeft effectieve aanwijzingen om de balans in je leven te herstellen. Behandeling van problematische gehechtheid. Boosheid beheersen met mindfulness. Hoe aandacht en compassie je bevrijden van boosheid en rust brengen in je leven. De supersamenwerker. Survival of the fittest?

De supersamenwerker.

Gooi gelijk welke Slimste Mens het begrip voor de voeten en veel kans dat hij repliceert met ‘Darwin’, ‘het recht van de sterkste’, ‘eigenbelang’, ‘competitie’, ‘agressie’ en ‘egoïsme’. De taalontwikkeling van het kind. Beschrijving De taalontwikkeling van het kind beschrijft de verschillende periodes in het taalverwervingsproces van kinderen, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 8 jaar.

De taalontwikkeling van het kind.

Waarom kiezen voor De taalontwikkeling van het kind? Eigen-aardige gasten. Observatie, diagnose en behandeling van ernstige gedragsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking. Gedrag in gezondheid en welzijn. Over het boek: Het brede veld van het menselijk gedrag wordt in dit boek verkend vanuit de relevantie voor de gezondheid en het welzijn, en voor het werken hieraan.

Gedrag in gezondheid en welzijn.

Basisbegrippen en -mechanismen worden toegelicht in een heldere en bevattelijke taal, met voorbeelden en beschouwingen. Het boek schuift alle ballast opzij en focust op de zaken die belangrijk zijn, wars van historische aspecten of klassieke indelingen die in traditionele psychologieboeken gehanteerd worden. De schrijfstijl motiveert lezers om de inhoud te bestuderen. Deze publicatie is bestemd voor iedereen die actief is in de gebieden gezondheidszorg en welzijn of die zich daarop voorbereidt. Uit de inhoud: InhoudsopgaveInleiding Over de auteur(s): Andre Vyt is docent aan de Opleidingen Gezondheidszorg en de Lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool in Gent en aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Ho, tot hier en niet verder ...! Psychosociale weerbaarheid voor kinderen, ouders en opvoeders. Niet alle kinderen zitten lekker in hun vel.

Ho, tot hier en niet verder ...! Psychosociale weerbaarheid voor kinderen, ouders en opvoeders.

Sommigen zijn onzeker, angstig, verdrietig of boos, sommigen zijn zich onvoldoende bewust van grenzen bij zichzelf en anderen, of reageren opstandig, geprikkeld, agressief. Welke oorzaak hier ook aan ten grondslagligt: deze kinderen kunnen wij, samen met hun ouders, helpen. Psychosociale weerbaarheid ontstaat in een samenspel tussen fysiek, emotioneel, relationeel en cognitief functioneren, en omvat het vermogen om met stress, angst, hulpeloosheid en overweldiging om te gaan. De methode Ho, tot hier en niet verder...! Is een integratieve en ontwikkelingsgerichte benadering om blokkades in de ontwikkeling van kinderen te voorkomen of tijdig te helpen oplossen. Hoe krijg ik grip op zelfbeschadiging? Een hulpboek voor jongeren. Meer inzicht door opdrachten en oefeningen. Zelfbeschadiging is een uiting van psychische pijn, boosheid of verdriet.

Hoe krijg ik grip op zelfbeschadiging? Een hulpboek voor jongeren. Meer inzicht door opdrachten en oefeningen.

Ongeveer een op de tien middelbare scholieren heeft zich in het afgelopen jaar wel eens verwond. Bij zo'n 4 procent van de meisjes en bijna 3 procent van de jongens was dit meer dan een keer het geval. Jaarlijks worden gemiddeld 3600 jongeren tot 25 jaar in het ziekenhuis behandeld aan verwondingen door zelfbeschadiging. Inleiding in de psychologie voor verpleegkundigen. In 10 stappen je stress beheersen. Met aandacht voor je leefstijl. Kind en trauma. Klaar met leven? Ouderen en het levenseinde in psychologisch perspectief.

Wat leert de klinisch praktijk ons over stervenkunst, verlangen naar de dood, het zelfgekozen levenseinde en angst voor de dood?

Klaar met leven? Ouderen en het levenseinde in psychologisch perspectief.

Wat kan de psychologie bijdragen aan ondersteuning voor ouderen in hun allerlaatste levensfase? Ouderdom en de dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als de dood komt, is het leven voltooid. Maar een leven kan al 'klaar' lijken voor de dood zich aandient. En andersom kan de dood al aankloppen terwijl iemand er nog absoluut niet klaar voor is. De naderende dood raakt niet alleen de oudere zelf, maar ook de naasten en betrokken hulpverleners. Dit boek belicht het thema 'klaar met leven' vanuit een psychologisch perspectief. Kompas ICD-10-CM. Een gids voor diagnostiek en classificatie van psychische en gedragsstoornissen. Voor classificatie van psychische stoornissen bestaan twee systemen.

Kompas ICD-10-CM. Een gids voor diagnostiek en classificatie van psychische en gedragsstoornissen.

De DSM (Diagnostic and Statistical Manual) van de Amerikaanse Psychiatrische Associatie en de ICD (International Classification of Diseases) van de Wereldgezondheidsorganisatie. Beide systemen vertonen verschillen maar zijn ook goed vergelijkbaar. De NZa verplicht per 1 januari 2017 alle zorgverleners (psychiaters, (gz)-psychologen, psychotherapeuten) en instellingen dat zij ICD-10 gebruiken om ziektebeelden en diagnosen van patiënten eenduidig te registreren. ICD-10 wordt gezien als een essentiële bouwsteen voor het verschaffen van beleidsinformatie binnen de gezondheidszorg. De verplichting was vanaf 1 juli 2015 al effectief voor medisch specialisten. Wereldwijd geldt de ICD als de internationale standaard voor classificatie. Dit boek is geschreven door twee zeer ervaren clinici en bespreekt diepgaand de mogelijkheden van psychodiagnostiek middels de ICD-10-CM. Machines die denken. Invloedrijke denkers over de komst van kunstmatige intelligentie.

Mindfulness oefenboek. Bevrijd jezelf in 8 weken van emotionele problemen en chronische ongelukkigheid. Olfaction taste and cognition. The human organs of perception are constantly bombarded with chemicals from the environment.

Olfaction taste and cognition.

Our bodies have in turn developed complex processing systems, which manifest themselves in our emotions, memory, and language. Yet the available data on the high order cognitive implications of taste and smell are scattered among journals in many fields, with no single source synthesizing the large body of knowledge, much of which has appeared in the last decade. This book presents the first multidisciplinary synthesis of the literature in olfactory and gustatory cognition.

Ontwikkelingspsychologie. Beschrijving Ontwikkelingspsychologie biedt een uitgebreid overzicht van de biologische, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Ontwikkelingspsychologie.

Zeer toegankelijk dankzij het heldere taalgebruik, de fraaie illustraties en praktische elementen als casuïstiek, trefwoorden in de marges, overzichtelijke schema’s en studievragen. Waarom kiezen voor Ontwikkelingspsychologie? Psychose Anders bekeken. Over het werk van Jacques Lacan. Slimmer denken. Toolbox vol handige denkpatronen.

Over het boek: Dit boek is een toolbox, een gereedschapskist met denkpatronen waarmee je slimmer kunt denken. Het neemt je mee op een verrassende ontdekkingsreis door je eigen denken. Door de aangeboden denkpatronen te gebruiken, leer je veelzijdiger, meer flexibel en creatiever denken. Stop burn-out. Wat als je batterijen leeglopen: praktische tips en technieken om burn-out te herkennen, te vermijden, te bestrijden. Te vroeg volwassen. Over parentificatie. (Ook als E-book) Teamleiderschap als ambacht. Gids voor het samenwerken met de verschillen. Over het boek: Hoe als leidinggevende het potentieel van je team optimaal benutten?

Hoe de verschillen bestaansrecht geven en wat te doen als het verschil tot spanningen leidt? Deze gids biedt de leidinggevende diverse kaders en perspectieven om naar het eigen team te kijken als een groep-in-ontwikkeling, als een cocreatief en levend systeem, als een ijsberg en een strijdtoneel. Vooral de onderstroom in groepen staat centraal: hoe betekenis geven aan de dynamieken die mensen van het werk houden? Hoe woorden geven aan processen die ongrijpbaar lijken? Silvia Prins heeft een werk van grote klasse gemaakt. (...) Uit de inhoud: InhoudsopgaveInleiding Over de auteur(s): The Secret of Scent. Adventures in perfume and the science of smell. Van bacterie naar Bach en terug. De evolutie van de geest. Vijfentwintig jaar na het meesterwerk van Daniel Dennett over het bewustzijn, 'Het bewustzijn verklaard', verschijnt de opvolger: 'Van bacterie naar Bach en terug'. In dit nieuwe boek onderzoekt Dennett hoe je abstracte begrippen als ziel, intelligentie en creativiteit kunt beschrijven.

De auteur buigt zich wederom over de grote vragen waar hij zijn hele carrière al mee bezig is. Hebben we een vrije wil? Wat betekent bewustzijn? Wat gebeurt er wanneer iemand denkt? 34,99 Paperback / softback Op voorraad Pagina's Type. Veerkracht.

Rouwbegeleiding

Zelfdoding.