background preloader

Psychologie

Facebook Twitter

Rouwbegeleiding

Zelfdoding. Aanpak van radicalisme. Een psychologische analyse. Arjan de WolfBertjan Doosje ISBN: 9789066659926 216 pagina's 2e druk, 2015Waarom vertrekken mensen uit Nederland naar Syrië om daar te strijden?

Aanpak van radicalisme. Een psychologische analyse.

Waarom plegen sommige extreem-rechtse groepen geweld tegen “buitenlanders”? Vaak gaat daar een stapsgewijs proces van radicalisering aan vooraf. Zowel burgers als professionals (bestuurders, docenten, politieagenten, jeugdwerkers) krijgen steeds vaker te maken met jongeren die dit proces van radicalisering doormaken. Hun reactie op deze jongeren kan deze radicalisering verzwakken of versterken. Om radicalisering goed aan te pakken is meer duidelijkheid nodig over het proces. Beslissen doe je zo. Psychologie van de keuze. Black dog. Leven met een depressie. Burn-out bij hulpverleners. Hoe word je een vrije vogel in drukke tijden?

Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het werk.

Burn-out bij hulpverleners. Hoe word je een vrije vogel in drukke tijden?

Hoe ga je ermee om en wat doe je als de werkomstandigheden je te veel worden? Zeker als hulpverlener is het niet gemakkelijk om toe te geven dat je zelf niet meer kan, omdat jij net diegene bent die altijd klaarstaat voor anderen. Burn-out bij hulpverleners is een handleiding voor de hulpverlener, collega’s en werkgevers om samen op zoek te gaan naar meer evenwicht en ademruimte op de werkvloer. Het boek verschaft je inzicht in wat een burn-out nu eigenlijk wel en niet is, welke factoren allemaal bijdragen tot het opgebrand geraken en hoe je dit kan voorkomen of behandelen.

De adviezen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke bevindingen en helpen je om meer inzicht te krijgen in je eigen burn-out en/of die van je collega of werknemer. Dit is jouw leven. Ervaar de effecten van positieve psychologie. Wat zou er gebeuren wanneer je jezelf de vraag stelt wat er goed is aan jou en aan jouw leven?

Dit is jouw leven. Ervaar de effecten van positieve psychologie.

Wat zou er gebeuren wanneer je waardeert wat er al is en vriendelijk bent naar jezelf? Wat zou er gebeuren als je je talenten ontdekt en die meer gaat gebruiken, wanneer je durft te veranderen door wat je meemaakt, en eerlijk communiceert over je behoeften? Draagkracht en veerkracht in de zorg. Professioneel zorgen met aandacht voor je eigen grenzen. Een steekje los. De werking van het absurde brein.

Onze hersenen zijn verre van perfect… Ons brein bepaalt wat we doen en hoe we het doen.

Een steekje los. De werking van het absurde brein.

Maar hoe indrukwekkend dit ook is, de hersenen zijn verre van perfect! De chaotische samenwerking van alle verschillende delen in het brein veroorzaakt kleine defecten in ons gedrag en in de werking van ons lichaam. Waarom hebben we last van onverklaarbare fobieën? Hoe komt het dat ons brein ons laat geloven in complottheorieën? Maar ook: Zijn lange mensen slimmer? Geef burn-out geen kans. 100 manieren om uit de knoop te raken. We werken te hard en te veel.

Geef burn-out geen kans. 100 manieren om uit de knoop te raken.

We willen altijd alles perfect doen. We krijgen voortdurend te maken met deadlines en het tempo wordt nog opgedreven. Geen wonder dat bijna vijftien procent van de beroepsbevolking een burn-out ontwikkelt. Gezondheidspsychologie. Gezondheidspsychologie is een grondige inleiding, waarin het begrijpen van gedrag rondom ziekte en gezondheid, zowel van de patiënt als zijn omgeving, centraal staat.

Gezondheidspsychologie.

Onderwerpen zoals gezond gedrag, stress, preventie, ziek worden, ziektebeleving en de impact van ziekte op de omgeving zijn hieraan gerelateerd en worden uitgebreid besproken. Het boek is opgebouwd rondom drie thema's, namelijk: - gezondheid, gedrag en gezond blijven - ziek worden en gezondheidszorg - ziek zijn en de impact van het individu en zijn omgeving Deze drie thema's worden besproken vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld de economische aspecten, menselijke relaties en erfelijke eigenschappen.

Naast een sterk theoretisch kader, bevat Gezondheidspsychologie ook een tal van didactische elementen. De tekstkaders bieden de student de kans na te denken over de besproken theorie aan de hand van actuele onderzoeksresultaten. Handboek ontwikkelingsgericht coachen. Het vorkmodel als leidraad. Herstel in de praktijk. Psychisch kwetsbare personen beter ondersteunen. Het nieuwe mentaal. Hoe lef je op weg zet naar geluk en succes. Internetverslaving. Kinderen uit de Knel. Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding. Leven met een borderliner. Een praktische gids.

Mentaal kapitaal. Versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out. Mijn baby lacht... nu ik nog. Mijn ouders gaan uit elkaar. Wat nu? Over het boek: Een scheiding is een alles doordringende situatie die grote gevolgen heeft voor het hele gezin.

Mijn ouders gaan uit elkaar. Wat nu?

Voor het kind wordt alles anders en ontstaat een lange tijd van onzekerheid. Het is belangrijk dat hier voldoende tijd en aandacht aan wordt besteed, zodat het kind de scheiding van zijn ouders een plaats kan geven en de nieuwe situatie kan verwerken. Dit praat- en werkboek voor kinderen tussen 4 en 10 jaar oud, van wie de ouders gaan scheiden of al uit elkaar zijn, is een hulpmiddel voor ouders en professionals bij individuele begeleiding.

Het brengt ouders en hun kind bij elkaar om samen de scheiding te verwerken. Bij dit boek hoort een downloadbaar bestand. Over de auteur(s): Moet ik nu bang zijn? Kinderen helpen in tijden van angst en terreur. Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt. Oplossingsgerichte therapie met kinderen en jongeren. 'Het uitgangspunt is dat het kind een expert is in het herkennen en weet hebben van zijn eigen gedrag en emoties.

Oplossingsgerichte therapie met kinderen en jongeren.

Er wordt gebruikgemaakt van de sterke kanten van zowel de ouders als het kind, waarbij ook aandacht wordt besteed aan samenwerking met andere hulpverleners en school.' - Beter begeleiden In dit boek presenteert Matthew Selekman de nieuwste inzichten voor een competentiegerichte, korte, op samenwerking gebaseerde therapie met kinderen en jongeren. Selekman gebruikt onder andere oplossingsgerichte gesprekstechnieken, kunstvormen, vertel- en speltechnieken en positieve psychologie om spontaniteit en plezier in de samenwerking binnen gezinnen terug te brengen en nieuwe mogelijkheden aan te boren. Perfecte moeders bestaan niet. Het boek dat zwangere vrouwen en jonge moeders helpt in balans te komen (en te blijven).

Psychologie en de multiculturele samenleving. Psychologie en de multiculturele samenleving is een inleiding op het vlak van de interculturele dimensie in de psychologie. Het is bedoeld voor (aankomende) psychologen en andere professionals en toegespitst op de moderne Nederlandse situatie: de situatie waarbinnen de meeste psychologiestudenten hun latere werkveld zullen vinden. Theoretische en praktische vraagstukken. Psychologie van de adolescent. Biologisch, psychologisch en pedagogisch. Psychologie van de adolescentie omschrijft de ontwikkeling van het puberbrein in de leeftijd van 12 tot 25 jaar.

Psychologie van de adolescent. Biologisch, psychologisch en pedagogisch.

Het boek start met de normale ontwikkeling van het brein. Daarna komen onderwerpen aan bod die een grotere rol spelen bij de ontwikkeling van een normaal brein dan 10 jaar geleden. Denk hierbij aan: De computer, internet en de multiculturele samenleving. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan (levens)ervaringen die de normale ontwikkeling kunnen verstoren, zoals verslaving, scheiding en pathologische stoornissen. Psychologie van de Adolescentie biedt zowel de laatste inzichten van Martine Delfos als ook relevante onderzoeken door haar verricht. DoelgroepPsychologie van de adolescentie is geschikt voor studenten van sociaalagogische opleidingen. Pearson XTRA Bij deze uitgave hoort Pearson XTRA, een studiewebsite met aanvullend studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten.

Psychologische stromingen. Vroeger en vandaag. Ontmoet je een psychotherapeut, psychiater, coach enz., dan weet je meestal niet welke theoretische achtergrond hij of zij heeft.

Psychologische stromingen. Vroeger en vandaag.

Nochtans is er veel verschil tussen bijvoorbeeld een psychoanalyticus, die je vroege kindertijd kan analyseren, en een behaviorist, die kijkt naar wat je hebt geleerd. In de vorige eeuw waren de psychoanalyse en het behaviorisme de toonaangevende psychologische stromingen. In de tweede helft van dezelfde eeuw werden deze stromingen aangevuld met de humanistische psychologie (accepteer de cliënt), het systeemdenken (communicatie en relaties) en de cognitieve psychologie (gedachten en lastige gedachten). Recent ontwikkelden zich evenwel nieuwe stromingen, zoals mindfulness (de meest gepopulariseerde) en de oplossingsgerichte, narratieve en positieve psychologie. Ook de evolutiepsychologie, met een geheel eigen invalshoek, behoort tot de nieuwe stromingen. Peuteren en kleuteren. De breintheorie over het leren van het jonge kind.

Betsy van de Grift ISBN: 9789088505065 144 pagina's Gebonden Tweede druk 2015‘Op het schoolplein, bij de peuters, komen ze elkaar tegen, de kinderopvang en het primair onderwijs. En het is een gespannen ontmoeting: beide sectoren hebben in hun cultuur-historische achtergrond een beladen opvatting over spelen en leren. Maar ze delen ook wat. Een wereldwijde professionalisering van het OOJK veld; de opvoeding van en onderwijs aan het jonge kind’.

Peuteren en kleuteren gaat in op zowel die gespannen ontmoeting als op de professionalisering. Sociale psychologie vandaag. Een verkenning. Vergroot de veerkracht in jezelf en je team. Weerbaarheid voor zorgprofessionals. Dit boek bespreekt signalen van ongewenst gedrag en begrippen uit de psychologie. Er wordt uitgelegd welk effect ongewenst omgangsvormen hebben op mensen. Hierbij wordt ingegaan op pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie. Ook wordt het bespreekbaar maken van het probleem en het zoeken van hulp en ondersteuning uitgebreid behandeld. Uitgebreide beschrijving Als zorgprofessional heb je een verantwoordelijkheid en een groot belang om aan je eigen weerbaarheid te werken. Veel mensen die beginnen met werken in de zorg verwachten dat de mensen die hulp vragen zich volgens de gangbare fatsoensnormen zullen gedragen.