background preloader

Organisatiekunde

Facebook Twitter

Allemaal Sociaal 3.0. Kunnen ondernemers de wereld redden? Basisboek transportmodaliteiten. Begin met het waarom. De gouden cirkel van het ondernemen. Beleggingsleer. Werkt u in de financiële sector of bent u geïnteresseerd in beleggen?

Beleggingsleer.

Beleggingsleer is dé uitgave die een antwoord biedt op al uw beleggingsvragen over: de belangrijkste principes van beleggende verschillende beurzende samenstelling van een beleggingsportefeuillede verschillende beleggingsproducten (van spaarrekening tot beleggingen in grondstoffen) en hun veiligheid, liquiditeit, return, fiscaliteit en kosten Het boek is geschikt voor zowel de beginnende als de meer gevorderde belegger. In deze herwerkte editie zijn de wettelijke en fiscale veranderingen tot 1 januari 2017 opgenomen. Het hoofdstuk over afgeleide producten onderging een grondige herwerking en uitbreiding, met: extra informatie over futures nieuwe aandacht voor CFD’s. Extra onlinemateriaal actualiteitweblinks PowerPointpresentatie voor de docent oplossingen voor de docent.

Business Continuity For Dummies. Business Continuity. Complete self-assessment guide. Practical tools for self-assessment. Cost accounting. Cost accounting vormt een geheel met Management accounting en geeft de lezer inkijk in het brede domein van management accounting.

Cost accounting.

In Cost accounting leert u hoe u: kosteninformatie verzamelt die informatie zinvol toewijst aan mogelijke kostobjectende winstgevendheid van producten, diensten, klanten, markten en distributiekanalen evalueert Het boek gaat dieper in op onder andere kostenbegrippen, kostprijscomponenten, break-evenanalyse, process costing, activity based costing, standaardkostencalculatie en variabele kostprijsberekening. Cost accounting biedt u de mogelijkheid om uw kennis op een praktische manier uit te breiden door: CRM in de praktijk. Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie.

Crowdstart. The ultimate guide to a powerful and profitable crowdfunding campaign. De nieuwe communicatieprofessional. Communicatie als succesfactor voor organisaties. De manager als medicijn. Begeleid je medewerkers beter bij een burn-out. Een burn-out laat niemand koud.

De manager als medicijn. Begeleid je medewerkers beter bij een burn-out.

Ervan herstellen is vrijwel altijd een intensief, langdurig proces. De uitval brengt veel frustraties, zorgen en onzekerheden met zich mee, niet alleen voor de medewerker, maar ook voor zijn collega’s en voor jou als leidinggevende. Bovendien lopen de kosten ten gevolge van een burn-out al snel in de tienduizenden euro’s per jaar. Maar liefst één op de zeven werknemers ontwikkelt in zijn loopbaan een burn-out. De kans is dus zeer groot dat jij er als leidinggevende vroeg of laat ook mee te maken krijgt. Een effectieve aanpak om de herstelperiode te bekorten loont voor alle betrokkenen letterlijk de moeite. Diep Werk. Werken met aandacht in een wereld vol afleiding. Cal Newport gebruikte de term ‘diep werk’ voor het eerst op zijn populaire blog.

Diep Werk. Werken met aandacht in een wereld vol afleiding.

Hij doelde daarmee op de noodzaak van geconcentreerd werken om maximaal te kunnen presteren, een vaardigheid die we langzaam zijn kwijtgeraakt. Hij raakte een zenuw: Newports artikelen over dit onderwerp werden honderdduizenden keren gelezen en overgenomen. De meeste mensen laten zich gemakkelijk onderbreken en besteden een groot deel van de dag aan oppervlakkige werkzaamheden.

Dit boek bevat talloze inspirerende verhalen en praktische adviezen over hoe je je werk anders kunt organiseren om diep werk een vaste plek te geven en hoe je door oefening je focus kunt terugbrengen. Disruptive selling. Een nieuwe kijk op CRM, sales, marketing en customer service. Doen wat ertoe doet! Leaner werken op het secretariaat. Effectief samenwerken in interculturele teams. De globalisering maakt het Nederlandse bedrijfsleven steeds internationaler: buitenlandse multinationals vestigen zich in Nederland of nemen Nederlandse bedrijven over, Nederlandse bedrijven outsourcen hun diensten naar het buitenland of nemen zelf buitenlandse bedrijven over.

Effectief samenwerken in interculturele teams.

Het is dus heel waarschijnlijk dat (toekomstige) professionals aan de slag gaan in interculturele teams. Als voorbereiding hierop is het ontwikkelen van interculturele competenties van essentieel belang. Effectief samenwerken in interculturele teams begint met uitleg van het begrip ‘cultuur’. Daarna worden de vier belangrijkste theorieën over culturele verschillen besproken en kritisch tegen het licht gehouden. Ethiek en bedrijf. Ethisch leiderschap. In organisaties, bedrijven en onderwijs... Over het boek:Leiderschap staat vandaag hoog op de agenda: van bedrijfswereld tot politiek, van school tot zorginstelling.

Ethisch leiderschap. In organisaties, bedrijven en onderwijs...

In dit boek houdt de auteur een sterk pleidooi om als leidinggevende ethisch om te gaan met mensen en situaties. Men moet de dingen niet alleen goed doen (technische bekwaamheid), men moet ook de goede dingen doen (ethische verantwoordelijkheid). Events². Hoe organiseer je een geslaagd evenement? Exportmanagement: exporteren en internationaliseren. (E-book). Deze geheel vernieuwde zevende editie van Exportmanagement is nog toegankelijker.

Exportmanagement: exporteren en internationaliseren. (E-book).

Het boek is volledig geactualiseerd is en geschreven is met het doel dat de student, na kennis genomen te hebben van de theorie, zelfstandig een strategisch exportadvies kan geven. Daarnaast heeft deze editie een nog sterkere link met de beroepspraktijk. De keuze van entreestrategie en online marketing en het efficiënt schrijven van een exportadvies staan meer centraal. Bovendien zijn de hoofdstukken over financieel beleid, interculturele vaardigheden en het exportbeleidsplan volledig vernieuwd. Financieel beleid in de onderneming toegepast. Dit handboek stoomt studenten en starters helemaal klaar voor de opstart van hun eigen bedrijf.

Financieel beleid in de onderneming toegepast.

Alle belangrijke fasen en valkuilen om een succesvolle onderneming uit te bouwen komen immers aan bod. Een goed idee kan potentieel de basis vormen voor de opstart van een onderneming. Focus on world festivals. Contemporary case studies and perspectives. Focus on World Festivals: Contemporary case studies and perspectivesprovides the reader with a contemporary overview of festival activity from around the world based on over 30 case studies drawn from every continent.

Focus on world festivals. Contemporary case studies and perspectives.

Through its case-study focus this book can be utilised in several ways; to examine different types and genres of festivals across the world; to consider in detail specific festivals in specific contexts; to look at management and organisational issues in festival provision, and to illustrate debates and theories pertaining to festivals throughout the world. This book is a companion to Focus on Festivals, it is written by a varied mix of academics, practitioners and cultural commentators. Goed verzekerd?! De basis. Handboek ladingzekeren. Schuivende of kantelende lading is een belangrijke oorzaak van schade.

Handboek ladingzekeren.

Niet alleen op terminals of tijdens transport op zee, maar ook op de weg, in de binnenvaart of het spoorvervoer. Iedere (aankomend) expediteur, verlader en vervoerder zou dan ook vertrouwd moeten zijn met de basisbeginselen van het ladingzekeren. Dit handboek behandelt de praktijk van het ladingzekeren in vier delen: 1. ongelukken met lading 2. het goed zekeren van lading 3. modaliteiten 4. normen en certificaten Aan deze derde, geactualiseerde druk zijn recent ladingzekeringsmethoden en technieken toegevoegd.

Aan het einde van de hoofdstukken is een beknopte samenvatting opgenomen ten behoeve van de didactiek. Het merk voorbij. Handboek voor identiteit en imago. 'Een helder gestructureerd boek geschreven vanuit een visie op de toekomst. Een dergelijk boek heb ik in mijn korte studietijd gemist.' – Nalden, WeTransfer 'Rudy van Belkom zet traditioneel vaak af tegen nieuw. Niet alleen de traditionele machtsverhouding tegenover de nieuwe consument, maar ook traditionele media tegenover nieuwe media, traditioneel marktonderzoek tegenover neuromarketing, traditionele segmentering tegenover lifestyle segmentatie en, jawel, traditionele modellen tegenover zijn nieuwe methode.

Het waarderend werkboek. Appreciative Inquiry in de praktijk. Een nieuw boek over Appreciative Inquiry (AI) is uit: Het Waarderend Werkboek. De populariteit van AI als veranderkundige methode is in Nederland in de afgelopen jaren snel gegroeid. Dat heeft te maken met de aandacht die de methode richt op wat mensen in organisaties belangrijk vinden en wat er werkt. Maar ook omdat het bijdraagt aan zinvolle gesprekken en goede werkrelaties en omdat AI een visie op de toekomst creëert die mensen wensen. In 2009 kwam het eerste Nederlandstalige boek over AI uit: Appreciative Inquiry: co-creatie van duurzame verandering.

Holy Trinity Events. Een radicaal nieuwe methode. Inleiding organisatiekunde. Inleiding organisatiekunde geeft een kernachtig overzicht van het vakgebied organisatiekunde. Na een inleidend hoofdstuk, waarin organisatiekunde in een historisch perspectief wordt geplaatst, staat in de verdere hoofdstukken steeds een van de S-begrippen uit het 7S-model van McKinsey centraal: strategy, structure, systems, staff, skills, style en shared values. In elk hoofdstuk wordt een S-begrip uitgelegd aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en uitgebreid casusmateriaal. De verbanden tussen de verschillende begrippen worden in de slotparagraaf van elk hoofdstuk expliciet gemaakt. In het afsluitende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de laatste trends en ontwikkelingen binnen de organisatiekunde.

Inspelen op innovaties. Interculturele samenwerking in organisaties. Professioneel omgaan met verschillen. In Nederland komen mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden elkaar tegen op kantoor, in de tram of in de sportschool. Soms leven en werken zij daadwerkelijk samen, vaak ook lijken ze langs elkaar heen te leven. Internationale handel en BTW. Kwaliteitssystemen in de zorgsector. Lean six sigma minitab. The complete toolbox guide for business improvement. Lerend organiseren en veranderen: als meer van hetzelfde niet meer helpt. (E-book). Deze derde druk is aangevuld met de nieuwste ervaringen en inzichten. Het boek bestaat nu uit vijf delen, ontstaan door het derde deel van de vorige druk, in tweeën te splitsen. In het eerste deel wordt een antwoord in de geschiedenis gezocht op de vraag waarom organisaties zo slecht leren?

In het tweede deel wordt het kernbegrip organisatiegedrag uitgewerkt. De leidende vraag van deel 3 is hoe verschillende types organisaties leren. Deel 4 behandelt de organiseer- en managementprincipes van een lerende organisatie. Life Cycle Costing for Engineers. Manual thinking. De handige tool voor creatieve innovatie met teams. Ondernemingsstrategie. Beschrijving Ondernemingsstrategie leert studenten wat een ondernemingsstrategie is, hoe zij de juiste ondernemingsstrategie bepalen, en hoe ze zorgen dat die strategie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Waarom kiezen voor Ondernemingsstrategie? Toegankelijke kennismaking met ondernemingsstrategie; veel (online) oefenmogelijkheden voor studenten; zelf eenvoudig toetsen samenstellen met Toets-op-maat. Operationele verkoop. Praktijkgericht onderzoek in bedrijf. Projectmanagement. Een professionele aanpak van evenementen. Reinventing organizations. Geïllustreerde Nederlandse versie.

Slim interviewen. Schat attitudes van mensen juist in voor een beter resultaat. Sport- en beweegmanagement in de lage landen. Strategisch en operationeel managen van sport- en beweegorganisaties. Sport, en bij uitbreiding bewegen, is in de afgelopen decennia opgeschoven van een maatschappelijk randverschijnsel naar het centrum van de samenleving: sport en bewegen zijn alledaags geworden. Start with Why. How great leaders inspire everyone to take action. Succesvol projectmanagement in IT. Fundamenten voor team en manager. Supply Chain Innovation. An international business approach. The day after tomorrow. Hoe overleven in tijden van radicale innovatie. The eight great beacons of cultural awareness. Navigating the cultural landscape. A practical guide that will strengthen your cultural awareness Helps you to successfully navigate the cultural landscape Improve your interpersonal relationships and international business results Are you working in an international environment, with people from different countries?

The living supply chain. The evolving imperative of operating in real time. Creates a managerial compass for entering into the LIVING (Live, Intelligent, Velocity, Interactive, Networked, and Good) era of supply chain management and defines the imperative for creating Velocity and Visibility as the focal point for exploiting new digital, mobile, and cloud-based technologies Written by well-known researchers in the field, this book addresses the changes that have occurred and are still unfolding at various organizations that are involved in building real-time supply chains.

The authors draw on their experiences with multiple companies, along with references to the natural evolution of ecosystems throughout to help identify the “new rules of supply chain management. " The LIVING principles associated with the rapid digitization and technology changes occurring in the global economy are discussed, along with the push to become more sustainable and responsive to customer needs. Vennootschapsrecht in België. Auteurs: Harald De Muynck & Kevin De Muynck Vennootschappen zijn het gezicht van de Belgische economie.

De grootste onderneming in de streek is een ‘nv,’ de lokale garage is een ‘bvba’ en de kringwinkel op de hoek is een ‘vzw.’ Webhelden. Start een succesvolle webshop in 10 stappen. Werken aan merken. Waarom iedereen wil werken voor Google, Tesla, Facebook en de Europese commissie. Werken met supply chain management. Beschrijving Werken met supply chain management biedt een brede en vernieuwende visie op supply chain management. De inhoud en het didactische concept maken het tot een bijzonder compleet en boeiend handboek. Zeer toegankelijk dankzij het heldere taalgebruik en de vele aansprekende praktijkvoorbeelden. Waarom kiezen voor Werken met supply chain management? Brede en vernieuwende visie op supply chain management; geschreven vanuit de belevingswereld van de student; uitgebreide digitale ondersteuning, inclusief Toets-op-maat. Het boek bestaat uit drie delen en informeert studenten over verschillende aspecten van supply chain management (SCM), zoals marketing, inkoop en ICT.

Zo maak je een ondernemingsplan. Beschrijving. Zo maak je een ondersteuningsplan. (E-book). Zo organiseer je een event.