background preloader

Onderwijs

Facebook Twitter

Caleidoscoop. De Psycholoog. Essay Het juk van een diagnose Op 28 december 2017 floept een bewering uit mijn mond die mij sindsdien achtervolgt: ‘Een label… Inspiratie Het moest anders Hans de Veen, voorzitter NIP en gezondheidszorgpsycholoog.

De Psycholoog.

Veni, Vedi, Vici Spelen met de problemen van deze tijd Deze rubriek belicht onder zoek waaraan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-, Vidi-… Och arme Wat gebeurt er op psychologisch gebied met iemand die niet genoeg geld heeft om rond te… Forum Psychologie als verplicht schoolvak? In 2018 is een groep docenten, wetenschappers, leerplandeskundigen en andere geïnteresseerden – de initiatiefgroep Psychologiecurriculum –… Jasper Beckeringh, Kees van Setten, Pascal Wilhelm Tuchtrecht Te ziek om te werken Anna heeft een aantal psychische problemen waarvoor zij hulp zoekt bij Vera, psycholoog NIP. In Spe Nicky Voorwerk ‘Nadat ik was afgestudeerd in communicatiemanagement aan het hbo ging ik werken bij Stater B.V., een… Veni, Vidi, Vici Angst in de familie Junior.

Didactief. Filosofie Magazine. Fons - Didactisch tijdschrift voor leerkrachten Nederlands. HJK: De wereld van het Jonge Kind. Impuls. Leiderschap in onderwijs. (oude titel: "Impuls voor Onderwijsbegeleiding") International Journal for Academic Development. JSW: Jeugd in School en Wereld. Kind & Adolescent. Redactie Auteursinformatie Reisstipendium Abonnementsprijzen Adverteren Online lezen In Kind en Adolescent vindt u actuele Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen.

Kind & Adolescent.

Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. De artikelen zijn gevarieerd: overzichtsartikelen, verslagen van empirisch onderzoek, commentaar, gevalsbeschrijvingen die in een theoretisch kader zijn geplaatst, signalementen van opmerkelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen uit uw vakgebied en boekbesprekingen. Redactie. Kits: jongerenkrant. KLAP. Kleuters en ik. Muzemundo. Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs. Onderwijs en Gezondheidszorg. Onderwijskrant. Onderzoek van Onderwijs. Pedagogiek in praktijk (PIP). Pedagogische Studiën. Praxisbulletin. Recreatie & Toerisme: magazine voor professionals in de gastvrijheidssector. Recreatie & Toerisme is hét vakblad voor professionals werkzaam binnen recreatie, toerisme en vrije tijd.

Recreatie & Toerisme: magazine voor professionals in de gastvrijheidssector.

De redactie verzorgt met en voor beslissers in recreatie en toerisme analyses, opiniestukken en achtergronden van actuele ontwikkelingen en trends. Van managementtips tot trends, het blad vertaalt de ontwikkelingen naar praktische toepassingen voor het groeiende vakgebied. Wie Recreatie & Toerisme volgt krijgt grip op de bijna 14 miljoen internationale bezoekers die ons land bewonderen. En vergeet niet de ruim 900 miljoen dagtochten van Nederlanders. De artikelen van Recreatie & Toerisme verschijnen ook online op NRITmedia.nl.

School- en klaspraktijk. Over het boek: School- en klaspraktijk is een pedagogisch-didactisch tijdschrift.

School- en klaspraktijk.

Het biedt leerkrachten, directies, begeleiders, inspecteurs,… lager onderwijs een handreiking bij de dagelijkse onderwijsleerpraktijk: brede achtergrondinformatie, lesschetsen, leermaterialen. Maar ook voor studenten van de lerarenopleiding is het een dankbaar werkinstrument. Daarnaast besteedt het tijdschrift ruime aandacht aan onderwijsvisies, aan onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen die vanuit overheid, navormingscentra, begeleidings- en inspectiediensten worden aangeboden.

De redactie wordt gevormd door docenten aan lerarenopleidingen, begeleiders, directie- en inspectieleden. Enkele reacties “De lectuur van School- en klaspraktijk roept bij mij de onweerstaanbare neiging op om de redactie te feliciteren met een dergelijk succesvol initiatief.” Th&ma: tijdschrift voor Hoger onderwijs en management.

Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs. Tijdschrift voor lerarenopleiders. Algemene informatie: ‘Tijdschrift voor Lerarenopleiders’ Deze gezamenlijke on line uitgave van de VELON en de VELOV verschijnt vier keer per kalenderjaar: half maart, begin juni, medio september en begin december.

Tijdschrift voor lerarenopleiders.

(NB afhankelijk van bijv. vakanties kan enigszins van dit schema worden afgeweken.) Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB). Het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming vroeg, in het kader van haar bijdrage aan het nieuwe regeerakkoord 2019-2024, een juridisch advies over het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (hierna ‘VRPH’) en de gevolgen van de General Comment nr. 4 voor het onderwijsbeleid rond leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB).

Het advies werd afgeleverd door prof. onderwijsrecht Kurt Willems (KU Leuven) en drs. discriminatierecht Marie Spinoy (KU Leuven). Hierna volgt een kortere synopsis van het advies waarin de belangrijkste elementen naar voor worden gebracht. Deze studie beantwoordt de vragen gesteld over de conformiteit van het M-decreet en de huidige stand van het onderwijssysteem in Vlaanderen met het VRPH. De aanbevelingen zijn dan ook in de eerste plaats gedaan vanuit juridisch standpunt en hebben betrekking op de juridische verplichtingen waaraan ons onderwijssysteem moet voldoen. Deze verplichtingen kunnen echter vaak op meerdere wijzen worden gerealiseerd. VVL-ideeën: tijdschrift voor Vereniging Vlaamse Leerkrachten.

Wablieft. Wablieft Start.