background preloader

Natuurwetenschappen

Facebook Twitter

Beknopte mosflora van Nederland en België. Biodiversity in a changing climate. Linking science and management in conservation. One major consequence of climate change is abrupt, dramatic changes in regional biodiversity.

Biodiversity in a changing climate. Linking science and management in conservation.

Even if the most optimistic scenarios for mitigating climate change transpire, the fate of many wild species rests on the shoulders of people engaged in conservation planning, management, and policy. Providing managers with the latest and most useful climate change research is critical and requires challenging the conventional divide between scientists and managers. Biodiversity in a Changing Climate promotes dialogue among scientists, decision makers, and managers who are grappling with climate-related threats to species and ecosystems in diverse forms.

The book includes case studies and best practices used to address impacts related to climate change across a broad spectrum of species and habitats—from coastal krill and sea urchins to prairie grass and mountain bumblebees. Biological diversity. Frontiers in measurement and assessment. Biological Diversity Frontiers in Measurement and Assessment Edited by Anne E.

Biological diversity. Frontiers in measurement and assessment.

Magurran and Brian J. Conflicts in conservation. Navigating towards solutions. Table of ContentsLists of contributors Foreword Georgina Mace Part I.

Conflicts in conservation. Navigating towards solutions.

Introduction to Conservation and Conflict:1. An introduction to conservation conflicts Stephen M. Redpath, Ralph J. Gutiérrez, Kevin A. Wood, Roger Sidaway and Juliette C. Conservatiebiologie. Behoud, herstel en ecosysteemdiensten van biodiversiteit. Delivering biodiversity benefits through green infrastructure (+ CD-rom met cases). Delivering biodiversity benefits through green infrastructure (C711) The term “green infrastructure” can be used to describe the integrated aspects of the design and construction of a civil engineering project that deliver a strategically planned network of natural and manmade green land) and blue (water) spaces that sustain biodiversity and natural processes.

Delivering biodiversity benefits through green infrastructure (+ CD-rom met cases).

Well designed green infrastructure (GI) that is incorporated early in the project has the potential to have many different functions, as it can provide a broad range of ecosystem services with benefits to the economy and society. This guide aims to give clear messages about the goals and objectives of GI for the construction industry. Eerste hulp bij klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een milieuprobleem. De klimaatwetenschap heeft het alsmaar moeilijker haar boodschap aan de man te brengen.

Eerste hulp bij klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een milieuprobleem.

Niet alleen hinkt het onderwijs achterop, in heel wat landen kanten politici en opiniemakers zich steeds harder tegen de bevindingen van klimaatonderzoekers. Wat moeten we daarvan denken? Handbook of biodiversity methods. Survey, evaluation and monitoring. Biodiversity is recognised to be of global importance, yet species and habitats continue to be under increasing pressure from human-induced influences.

Handbook of biodiversity methods. Survey, evaluation and monitoring.

Environmental concerns are high on the political agenda, driving increased legislation to protect the natural environment. The starting point for much of this legislation is the requirement for a comprehensive biodiversity audit. Het gen. Een intieme geschiedenis. Als Siddhartha Mukherjee ontdekt dat geestesziekte al twee generaties in zijn familie voorkomt, realiseert hij zich dat ook in hem een spoor van gekte begraven kan liggen.

Het gen. Een intieme geschiedenis.

Aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis onderzoekt hij de menselijke erfelijkheid en het effect ervan op onze levens, persoonlijkheden, keuzes en lotsbestemmingen. In weergaloos proza beschrijft hij het eeuwenlange onderzoek naar de erfelijkheidskwestie – van Aristoteles en Pythagoras via Darwin tot aan de revolutionaire eenentwintigste-eeuwse vernieuwers die het menselijk genoom in kaart brengen. Op intelligente wijze verweeft hij onderzoek en sociale historie met zijn persoonlijke verhaal, en schrijft zo een magistrale geschiedenis van een van de invloedrijkste wetenschappelijke revoluties, die van fundamenteel belang zal zijn voor de komende generaties. Het verborgen leven van bomen. Wat ze voelen, hoe ze communiceren, ontdekkingen uit een onbekende wereld. Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen. Herkenning, verspreiding, geschiedenis en gebruik.

Introductie in de dierlijke celkweek. Een beknopte en praktische gids. Naamlijst houtige gewassen = List of names of woody plants = Namenliste Gehölze = Liste de noms des plantes lingueses: international standard ENA 2016-2020. Het gaat in de naamlijsten om de officiële namen uit het handelssortiment van boomkwekerijgewassen in Europa en grotendeels in de Verenigde Staten.

Naamlijst houtige gewassen = List of names of woody plants = Namenliste Gehölze = Liste de noms des plantes lingueses: international standard ENA 2016-2020

In de nieuwe edities (2016-2020) van de Naamlijst van houtige gewassen en de Naamlijst van vaste plantende zijn ruim 12.000 nieuwe namen toegevoegd. Belangrijkste wijzigingen: • Toevoeging van ruim 12.000 nieuwe namen (8.500 houtig en 3.500 vaste planten)• Diverse taxonomische veranderingen van namen; in samenspraak met bedrijfsleven• Bij circa 7.000 cultivars de status van kwekersrechtelijke bescherming toegevoegd Samenstelling Naktuinbouw Sinds oktober 2014 heeft Naktuinbouw de rassenregistratie van boomkwekerijgewassen van PPO overgenomen. Over rot. Het handboek voor fermenteren. In Over Rot kom je alles te weten over het fermenteren van groenten, vlees, vis, bonen, granen en zuivel.

Over rot. Het handboek voor fermenteren.

Meneer Wateetons neemt je mee in deze wondere wereld van voedselveranderende microben. Zonder dat we erbij stil staan, eten we elke dag gefermenteerd voedsel; van yoghurt bij het ontbijt, koffie op het werk, boterhammen met kaas bij de lunch tot ’s avonds een plakje worst met een biertje. Over Rot is het resultaat van gedegen onderzoek en beschrijft alle facetten van het fermenteren. Plantenliefde. De naakte waarheid over het seksleven van planten.

Veldgids nuttige insecten & roofmijten. Ontwikkeling & kenmerken. Natuurlijke vijanden, nuttige insecten, ... zijn verschillende namen voor insecten die ons kunnen bijstaan in de strijd tegen plagen.

Veldgids nuttige insecten & roofmijten. Ontwikkeling & kenmerken.

Het gebruik van nuttigen voor het bestrijden van plagen bestaat al enige tijd. Toch komt het gebruik in een stroomversnelling door het verplicht hanteren van geïntegreerde bestrijding. Hierin ligt de klemtoon niet langer enkel op gewasbeschermingsmiddelen, maar wordt er ook aangeraden om nuttige insecten te sparen en hun populaties te stimuleren.