background preloader

Maatschappij

Facebook Twitter

Die droom heb ik nog steeds. Schoolloopbanen en levensverhalen van jongeren in een diverse samenleving. Over het boek: De in dit boek beschreven studie is om diverse redenen zeldzaam, belangrijk en leerzaam.

Die droom heb ik nog steeds. Schoolloopbanen en levensverhalen van jongeren in een diverse samenleving.

Uit de literatuur kennen we het genre van de ‘Bildungsroman’. De eerste 1000 dagen. Het fundamentele belang van een goed begin vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief. De klimaatparadox. Peter van Druenen Wij dromen van een lang en gezond leven voor iedereen, investeren tot het uiterste in medemenselijkheid en voeden daarmee het monster overbevolking dat verantwoordelijk is voor het snel veranderende klimaat.

De klimaatparadox.

De Club van Rome wees hier in 1972 al op in de bestseller Grenzen aan de groei, die de wereld wakker schudde. Intussen is de bevolkingsgroei als allesbepalende factor volledig uit het klimaatdebat verdwenen, omdat daaraan buitengewoon moeilijke morele vragen gekoppeld zijn. Kun je de bevolkingsgroei wel aan banden leggen? De mens. Een kleine geschiedenis van onze allergrootste fuck-ups. De kracht van hoop. > Uitgeverij>sociaal-politiek>De kracht van hoop Bekijk groter De kracht van hoop Verkrijgbaar In dit boek verweeft Lleshi inspirerende voorbeelden van vandaag met het leven en denken van Martin Luther King jr., die een halve eeuw geleden werd vermoord.

De kracht van hoop.

De Muur. Het schrikbeeld van Engeland: het land wordt langs de kustlijn omringd door een enorme muur.

De Muur.

Waar eens golven op stranden sloegen bevindt zich nu een massieve, duizenden kilometers lange betonnen grens. De onzichtbare wooncrisis. > Uitgeverij>sociaal-politiek>De onzichtbare wooncrisis Bekijk groter De onzichtbare wooncrisis Verkrijgbaar De crisis van het Vlaams woonbeleid in cijfers en de realiteit achter deze cijfers.

De onzichtbare wooncrisis.

De wereld redden. Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving. Onze samenleving steunt op het absurde idee van materiële overvloed en immateriële schaarste.

De wereld redden. Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving.

We doen alsof de planeet oneindig is en plegen er dermate roofbouw op dat het overleven van de menselijke soort in gevaar komt. Anderzijds bouwen we via auteursrechten en patenten artificiële muren rond menselijke kennis om sharing en samenwerking zo moeilijk mogelijk te maken. Het peer-to-peermodel, geïnspireerd door open source zoals Wikipedia, wil die logica omdraaien. Diversiteitscompetentie. Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar (Topoimodel). Dit boek is ook verkrijgbaar in het Engels.

Diversiteitscompetentie. Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar (Topoimodel).

Klik hier voor de Engelstalige uitgave. In de wereld van vandaag werken, studeren en leven veel mensen in internationale en multiculturele omgevingen. Om die reden is interculturele communicatie in veel studiegebieden en beroepsvelden een belangrijk thema geworden. Kennis over cultuur en cultuurverschillen is in de complexe, globaliserende wereld van vandaag echter lang niet altijd genoeg.

In dit boek is het uitgangspunt dan ook interpersoonlijke communicatie in plaats van interculturele communicatie: de ontmoeting tussen mensen en niet die tussen culturen. Diversiteits-communicatie. Verbindende communicatie & marketing. We leven in een kleurrijke samenleving.

Diversiteits-communicatie. Verbindende communicatie & marketing.

Burgers gericht aanspreken vraagt meer van organisaties dan ooit tevoren. Hoe leggen we de brug naar diverse burgers en gebruikers die (digitaal) allemaal verbonden zijn met elkaar? Dit was het nieuws niet. Families in transitie, transitie in families. Over het boek:Families veranderen doordat ze transities doormaken.

Families in transitie, transitie in families.

Ook de institutie ‘gezin’ onderging de laatste decennia een grondige metamorfose. Feitenkennis. 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt. 'Een van de belangrijkste boeken die ik ooit heb gelezen. ' Bill Gates 'Iedereen zou dit boek moeten lezen.' de Volkskrant Wat is nu de gemiddelde levensverwachting in de wereld?

Feitenkennis. 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt.

Hoeveel meisjes maken de basisschool af? Welk percentage van de wereldbevolking leeft in armoede? Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we systematisch de verkeerde antwoorden. Frames, formats en selfies. Wat moordenaars, hoofddoeken en bewakingscamera's vertellen over onze identiteit. > Uitgeverij>sociaal-politiek>Frames, formats en selfies Bekijk groter Frames, formats en selfies Wat moordenaars, hoofddoeken en bewakingscamera’s vertellen over onze identiteit Verkrijgbaar Een prikkelend essay over hoe we ons presenteren op sociale media, big data en over de vraag: wat doén we eigenlijk online?

Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. Description One of the most talked-about scholarly works of the past fifty years, Judith Butler’s Gender Trouble is as celebrated as it is controversial. Arguing that traditional feminism is wrong to look to a natural, 'essential' notion of the female, or indeed of sex or gender, Butler starts by questioning the category 'woman' and continues in this vein with examinations of 'the masculine' and 'the feminine'. Best known however, but also most often misinterpreted, is Butler's concept of gender as a reiterated social performance rather than the expression of a prior reality. Grensverleggers. Over kwesties die ons verdelen.

Over het boek:Dit boek gaat over mensen die grenzen verleggen: pedagogen, ontwikkelingswerkers, architecten, antropologen, geografen, filosofen, sociaal werkers, kunstenaars, opbouwwerkers, actievoerders, leerkrachten en heel veel vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor een betere wereld. Moedige mensen die het niet nalaten zichzelf en hun omgeving in vraag te stellen, nieuwe horizonten te verkennen, grenzen te doorbreken. Grote vragen over fijn stof. Hé reclassering! Het mobielste land ter wereld. Een dialoog over duurzame mobiliteit. Over het boek: Hoewel België nog nooit zo mobiel is geweest, gaat er geen week voorbij zonder dat het verkeer ter sprake komt als bron van frustratie, vervuiling, onveiligheid en klimaatverandering. De opkomst van het ethische principe van duurzaamheid heeft het mobiliteitsdebat nog complexer gemaakt. Want hoe gaan bereikbaarheid, vlot verkeer en duurzaamheid eigenlijk samen? Tal van verwante kwesties, zoals economische marktwerking, ruimtelijke ordening, verkeersinfrastructuur en openbaar vervoer, maken het moeilijk om een heldere visie op duurzame mobiliteit te ontwikkelen.

Dit boek gaat met een frisse blik op zoek naar de mechanismen achter de mobiliteit en de opties voor een duurzamere toekomst. Het recht om mens te zijn. Mensenrechten als moreel kompas. Hoe je stopt met plastic. De wereld veranderen begint met één plastic flesje. Ondergang. Waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen? Producing futures. A book on post-cyber-feminisms. Ready or not. 11 manieren om futureproof te worden. Sandwichkinderen. > Uitgeverij>sociaal-politiek>Sandwichkinderen Bekijk groter Sandwichkinderen Verkrijgbaar Vertrekkend van haar jeugd in Borgerhout vertelt Jamila Channouf met veel humor en engagement een doorleefd en kleurrijk verhaal over halal en haram, McDonald’s-sletten en seuten en daten met Marokkaanse en Belgische mannen. 15,00 € incl. btw Datasheet Meer informatie ‘Met haar spitse ideeën, daadkracht en grote mond is ze aan het uitgroeien tot een leading lady van de superdiverse samenleving’, schreef de krant De Morgen onlangs over Jamila Channouf.

Downloaden inhoud Sandwichkinderen Downloaden (29.99k) fragment Sandwichkinderen. Samenleven met gezond verstand. Samenleven met overtuigingen. Levensbeschouwing, democratie en wetenschap. Sociologie. Een inleiding. Deel 1 De sociologie ontdekken H1 De sociologische verzuchting H2 De taak en de houding van de socioloog H3 De ontdekking van de samenleving I: de individualistische variant H4 De ontdekking van de samenleving II: de collectivistische variant Deel 2 Bouwstenen van de samenleving H5 Rol en zelf H6 Verwachten en verklaren in de sociologie H7 Socialisatie en methoden van samenleven H8 Sociale controle H9 De voorwaarden van maatschappelijke schaalvergroting H10 Criminaliteit Deel 3 Macht en ongelijkheid H11 Ongelijkheid H12 Macht en stratificatie H13 Macht en de architectuur van de samenleving Deel 4 Modernisering H14 De aanloop tot modernisering H15 De transformatie H16 De transformatie van interactiekaders Deel 5 Een wereld van organisaties H17 Organisatie en beheersbaarheid H18 Machine of organisme H19 Organisatie en individu Deel 6 Samenlevingen vandaag H20 Postmoderniteit?

H21 Postmodernisme? Stadsleven. Een visie op de metropool van de toekomst. Transitie. Onze welvaart van morgen. Understanding the European Union. A concise introduction. The 7th edition of this best-selling textbook provides a broad-ranging but concise introduction to the EU, covering all major aspects of the European project. This edition takes full account of the current challenges faced... Show More. Verhalen uit de binnenstad. Voer, vaart maken met de voedseltransitie. Wat doen wij hier? Over geweten, geloof, geluk en wat het betekent om te leven. Wat heet dan gelukkig zijn? Geluk, welvaart en welzijn van de Belgen. Over het boek:Wat is een goed leven? Wel-zijn is voor de meeste mensen meer dan een hoog inkomen of louter materiële welvaart. Vele niet-materiële aspecten zoals gezondheid, gezinsleven, leefomgeving, een zinvolle tijdsbesteding of de kwaliteit van een job zijn minstens even belangrijk voor een geslaagd leven. Al die aspecten samen beïnvloeden ook de mate waarin mensen tevreden zijn over hun leven en bepalen mee hoe gelukkig ze zich voelen.

In dit boek argumenteren de auteurs echter dat geluk of levenstevredenheid geen goede maatstaf is voor het meten van welzijn. Zij stellen een alternatieve methode voor die niet enkel rekening houdt met de verschillende dimensies van welzijn, maar ook met het feit dat mensen hun eigen opvattingen hebben over wat belangrijk is in hun leven. Het blijft niet enkel bij theorie. Wat op het spel staat. Welke toekomst voor onze sociale zekerheid? > Uitgeverij>sociaal-politiek>Welke toekomst voor onze sociale zekerheid? In prijs verlaagd! Bekijk groter Welke toekomst voor onze sociale zekerheid?