background preloader

Maatschappij

Facebook Twitter

Allemaal Sociaal 3.0. Kunnen ondernemers de wereld redden? Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van Peter Maffay. > Uitgeverij>sociaal-politiek>Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van Peter Maffay Bekijk groter Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van Peter Maffay Verkrijgbaar.

Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van Peter Maffay.

De scheidingsnavigator. De weg door scheidingsprocessen. De ScheidingsNavigator is bedoeld om u handreikingen te geven om uw cliënten door het gehele scheidingsproces heen te navigeren.

De scheidingsnavigator. De weg door scheidingsprocessen.

Deze handreikingen bestaan uit onder andere een uitgebreide proceskaart waar de processen en de fasen van een 'doorsnee' (echt-)scheiding in opgetekend staan, een uitgebreide uitleg over de fasen binnen de processen waar cliënten mogelijk doorheen gaan en verschillende praktische modellen die als tools ingezet kunnen worden. Door het handzame A4-formaat van het boek zijn de checklists en modellen voor eigen gebruik gemakkelijk te kopiëren. Met behulp van de proceskaart kunnen cliënten zien in welke fase zij zich bevinden en welke stappen er nog genomen moeten worden. De ScheidingsNavigator bevat ook tools om het collega-ouderschap te bevorderen en ook voor de kinderen, in verschillende leeftijdscategorieën, zijn tools ontwikkeld.

Hierdoor wordt een bewustere manier van uit elkaar gaan begeleid, waarbij het na-huwelijk eveneens op de agenda komt te staan. De Staat van de Welvaartsstaat. De wereld van De Wachter. Ethiek van de digitale media. Geluk 2.0. The World Book of Happiness. De wijsheid van 100 geluksprofessoren uit de hele wereld. Geluk voor kinderen. Geluk voor kinderen - vriendschap. Het gemankeerde (t)huis. Een visuele antropologie over de woonpraktijken van ouderen in Brussel.

Over het boek: Het gemankeerde (t)huis is een visueel antropologische studie van de woonpraktijken van zelfstandig wonende ouderen in Brussel.

Het gemankeerde (t)huis. Een visuele antropologie over de woonpraktijken van ouderen in Brussel.

Aan de hand van interviews en fotografische reportages onderzoekt het boek hoe ouderen hun alledaagse leefwereld structureren en vormgeven, en daarmee inspelen op lichamelijke en geestelijke beperkingen en obstakels in de woning en de publieke ruimte van de stad. Welke coping-strategieën hanteren ouderen om hun woonomgeving leefbaar en werkzaam te maken? Welke betekenissen kennen oudere mensen toe aan hun woning en woonomgeving? Het boek gaat over concrete praktijken van toe-eigening waarmee ouderen hun woonomgeving inrichten en tot thuis maken.

Uit de inhoud: InhoudsopgaveInleiding Over de auteur(s): Het klopt wel, maar het deugt niet. De maatschappelijke moraal in het nauw. Auteur: Stevo Akkerman De maatschappelijke moraal in het nauw 'Dit boek gaat verder waar Dit kan niet waar zijn ophoudt.'- Joris Luyendijk Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk heeft heel wat losgemaakt.

Het klopt wel, maar het deugt niet. De maatschappelijke moraal in het nauw.

Hoe is het mogelijk dat zoveel bedrijven bijna tien jaar na de financiële crisis nog steeds de randen blijven opzoeken van wat acceptabel is - zelfs als ze grotendeels in overheidshanden zijn, zoals ABN Amro? Stevo Akkerman ging op onderzoek uit en sprak met kopstukken uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en andere sectoren. Akkerman behoort net als Rutger Bregman en Jesse Frederik, schrijvers van Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers, tot de intellectuelen die de manier waarop we onze samenleving hebben georganiseerd op een fundamenteel niveau aan de kaak stellen. 'We hebben burgers en politici nodig die durven te kiezen voor het goede - en dat is meer dan datgene wat niet verboden is.

Iedereen racist. De multiculturele droom ontleed. Inaya. Brief aan mijn kind. Touché (radio 1) (18-06-2017)Gesprek met Bleri Lleshi - herbeluisteren Kerk & Leven (Juni 2017)"Deze rijkelijk met politiek gekruide brief is ontroerender dan menig melig schrijfsel aan ongeborenen.

Inaya. Brief aan mijn kind.

" - recensie Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (10-05-2017)"Een poëtisch, beklijvend en inspirerend boek dat ik zeer graag gelezen heb. " - lezen Boeken Magazine (Mei 2017)"Ik wilde dit boek schrijven voor mijn dochter, maar ook om verbinding te zoeken met alle ouders en mensen in onze samenleving. " - interview Saskia Van Nieuwenhove, Journaliste (Mei 2017)"We zijn allemaal verschillend. Dik, dun, bruine of blauwe ogen, man, vrouw, transgender, hier of elders geboren, boeddhist of agnost en toch hebben we één ding gemeen : de drang naar liefde en geluk. Hier schrijft een mens die zich onbeschaamd kwetsbaar durft tonen, zonder te vervallen in egotripperig emogedoe.

De gids op maatschappelijk gebied (Mei 2017)"Warm aanbevolen! " Kansarm maar niet kansloos. Een grondrechtenbenadering van kinderarmoedebestrijding. Kinderarmoede is een hardnekkig maatschappelijk probleem.

Kansarm maar niet kansloos. Een grondrechtenbenadering van kinderarmoedebestrijding.

Het globale armoederisico bleef het laatste decennium dan wel relatief stabiel, de kinderarmoede nam systematisch toe. De bestrijding van kinderarmoede staat in Vlaanderen dan ook hoog op de beleidsagenda. Als hefboom voor de aanpak van kinderarmoede wordt vaak gekozen voor een kinderrechtenbenadering, gebaseerd op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Vanuit dat perspectief is leven in armoede voor een kind een schending van zijn kinderrechten. Landlopers. Mijn kleine jihad. Gedeelde waarden voor de samenleving. ‘Wat wil je dan later doen in je leven?’

Mijn kleine jihad. Gedeelde waarden voor de samenleving.

‘Ik wil mijn leven geven voor Allah.’ Nog geen veertien dagen later kreeg ik een telefoontje. Een van de jongens uit dat groepje op school was vertrokken naar Syrië. Hij werd onze eerste Syriëstrijder. Karin Heremans is al jarenlang begaan met het lot van jonge tieners die aan de schoolpoorten of op straat belaagd worden door ronselaars die hen willen isoleren van hun familie, hun vrienden en van onze samenleving.

Ongelijk maar fair. Waarom onze samenleving ongelijker is dan we vrezen, maar rechtvaardiger dan we hopen. Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij. De recente terreuraanslagen in Brussel en Parijs raakten vele mensen.

Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij.

Spelen in zwarte sneeuw. Superverslavend. Waarom smartphones, apps en social media zo verslavend zijn (en wat je eraan kunt doen). Voorbij het narratief van neergang.