background preloader

Human Resources

Facebook Twitter

Human resource management. Back to basics. ICT & e-government in lokale besturen. HR as a service: maak ook in jouw bestuur van elke IT-functie een succesverhaal. * Abonnementsprijs op jaarbasis en inclusief btw.

ICT & e-government in lokale besturen. HR as a service: maak ook in jouw bestuur van elke IT-functie een succesverhaal.

Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor opéénvolgende periodes van telkens één jaar. U kunt uw abonnement makkelijk schriftelijk opzeggen, ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. Beschrijving Een steeds langer wordende lijst van verantwoordelijkheden, de vraag naar meer (kosten)efficiëntie, de inkanteling van het OCMW in de gemeente, …Lokale besturen worden met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Willen ze hier correct op inspelen, dan moeten ze o.a. kunnen rekenen op een solide, toekomstig IT-platform, met de juiste IT-professionals op de juiste plaats. Hoe bepaalt u welke IT-professional uw bestuur – op basis van zijn schaalgrootte, organisatiecultuur, … – nodig heeft?

Op deze vragen biedt het boek “HR as a service” heldere antwoorden. Inhoudstafel Maakt deel uit van de reeks Aanverwante producten: Loopbaangesprekken. Praktijk en theorie van een ervaren loopbaanadviseur. Met veel aansprekende voorbeelden Geschreven vanuit de praktijk Met beschrijvingen van in te zetten werkvormen Als het over loopbaangesprekken gaat, vragen mensen niet naar informatie over concrete zaken.

Loopbaangesprekken. Praktijk en theorie van een ervaren loopbaanadviseur.

De weg naar het station kunnen ze zelf wel vinden. De weg die ze willen gaan, dat is een ander verhaal. Daarover willen ze graag praten met vrienden, lotgenoten en vooral met vakmensen die ze kunnen vertrouwen. Ervaren loopbaanadviseur en coach In dit boek beschrijft de auteur zijn kennis en ervaring als loopbaanadviseur en coach. In dit handboek komen veel facetten, ingangen en werkvormen rond loopbaangesprekken aan de orde. Inwijding en verrijkingLoopbaangesprekken is voor iedereen die beroepsmatig loopbaangesprekken voert: leidinggevenden, schooldecanen, personeelsconsulenten, loopbaancoaches en outplacementconsulenten. Inhoudsopgave: 'Loopbaangesprekken' DEEL 1 HET FUNDAMENT 1 Tien aandachtspunten voor loopbaanzaken 2 Gespreksvoering 3 Het coachen. Managen van Human Resources. Motiverende functionerings- en beoordelingsgesprekken. Functionering- en beoordelingsgesprekken; communicatie met een hoog risicogehalte!

Motiverende functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Zowel bij de werknemer als bij de manager bestaat vaak veel weerstand tegen deze ¿ meestal verplichte ¿ gesprekken. En regelmatig gaat het dan ook mis: de medewerker raakt gedemotiveerd en de manager brandt af. Een rigide systematiek, een slechte voorbereiding, gebrek aan inzicht of een ongenuanceerde vorm van feedback zijn vaak de oorzaak van een gesprek met een slechte afloop. Hoe kunt u ervoor zorgen dat ook uw medewerker het gesprek tevreden afrondt? Dat uw werknemer zich zelf verantwoordelijk voelt voor zijn eigen groei en prestaties? Personeelsmanagement in de praktijk. Recruitment A-Z. Tricks of the trade. “Erica Elias's tips are a present for all HR people!

Recruitment A-Z. Tricks of the trade.

Everybody should have this on the shelf.”Sarbani SEN from Les Tartes de Françoise, January 2012 "Practical and to the point advice brought in a fun lay-out.”Katrien V. from AXA Tech, January 2012 Tricks of the tradeWhether you are a beginner in human resources or the director of a small and medium-sized enterprise, this book will guide you through the recruitment process. It discusses the best practices nowadays used in corporate environments, and because of its pragmatic approach it can be used as a workbook. This book answers the following questions: Where do I find quality personnel today? War for talentHowever, in times of economic instability, recruiting talent can be very difficult. Inhoudstafel Word of thanks Preface Introduction Part 1: OutsourcingPart 2: SourcingPart 3: The CVPart 4: CompetenciesPart 5: Job descriptionPart 6: InterviewPart 7: Interview tipsPart 8: Interview templates Conclusion.

Sturen en stuwen. 101 vragen over HRM in social profit. Kan ik een verhaal vertellen uit mijn organisatie die de missie en visie illustreert?

Sturen en stuwen. 101 vragen over HRM in social profit.

Wie binnen onze organisatie volgt de output en outcome op? Welke leidinggevende stijl past best in onze organisatie? Wat zijn in onze organisatie de kenmerken van een goede mentor? Hoe maken onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, openbare besturen, zorg- en welzijnsorganisaties, … de stap van missie en visie naar resultaten en effecten?

Zonder twijfel zijn medewerkers hierbij een cruciale factor. Sturen en Stuwen legt de weg van visie naar effecten bloot, een weg die loopt langs leiden én motiveren van medewerkers, en langs “efficiëntiviteit” en tevredenheid. In dit boek geen ijzeren wetten, onfeilbare stappenplannen of grote waarheden. Dit boek is eveneens verkrijgbaar als e-book.