background preloader

Human Resources

Facebook Twitter

Human resource management. Back to basics. ICT & e-government in lokale besturen. HR as a service: maak ook in jouw bestuur van elke IT-functie een succesverhaal. * Abonnementsprijs op jaarbasis en inclusief btw.

ICT & e-government in lokale besturen. HR as a service: maak ook in jouw bestuur van elke IT-functie een succesverhaal.

Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor opéénvolgende periodes van telkens één jaar. U kunt uw abonnement makkelijk schriftelijk opzeggen, ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. Beschrijving Een steeds langer wordende lijst van verantwoordelijkheden, de vraag naar meer (kosten)efficiëntie, de inkanteling van het OCMW in de gemeente, …Lokale besturen worden met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Loopbaangesprekken. Praktijk en theorie van een ervaren loopbaanadviseur. Met veel aansprekende voorbeelden Geschreven vanuit de praktijk Met beschrijvingen van in te zetten werkvormen Als het over loopbaangesprekken gaat, vragen mensen niet naar informatie over concrete zaken.

Loopbaangesprekken. Praktijk en theorie van een ervaren loopbaanadviseur.

De weg naar het station kunnen ze zelf wel vinden. De weg die ze willen gaan, dat is een ander verhaal. Daarover willen ze graag praten met vrienden, lotgenoten en vooral met vakmensen die ze kunnen vertrouwen. Ervaren loopbaanadviseur en coach In dit boek beschrijft de auteur zijn kennis en ervaring als loopbaanadviseur en coach. Managen van Human Resources. Motiverende functionerings- en beoordelingsgesprekken. Functionering- en beoordelingsgesprekken; communicatie met een hoog risicogehalte!

Motiverende functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Zowel bij de werknemer als bij de manager bestaat vaak veel weerstand tegen deze ¿ meestal verplichte ¿ gesprekken. En regelmatig gaat het dan ook mis: de medewerker raakt gedemotiveerd en de manager brandt af. Een rigide systematiek, een slechte voorbereiding, gebrek aan inzicht of een ongenuanceerde vorm van feedback zijn vaak de oorzaak van een gesprek met een slechte afloop.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat ook uw medewerker het gesprek tevreden afrondt? Dat uw werknemer zich zelf verantwoordelijk voelt voor zijn eigen groei en prestaties? Personeelsmanagement in de praktijk. Recruitment A-Z. Tricks of the trade. Sturen en stuwen. 101 vragen over HRM in social profit. Kan ik een verhaal vertellen uit mijn organisatie die de missie en visie illustreert?

Sturen en stuwen. 101 vragen over HRM in social profit.

Wie binnen onze organisatie volgt de output en outcome op? Welke leidinggevende stijl past best in onze organisatie? Wat zijn in onze organisatie de kenmerken van een goede mentor?