background preloader

Gedrag

Facebook Twitter

Autisme in het middelbaar beroepsonderwijs. Praktische gids voor begeleiders, docenten en zorgcoördinatoren. De hoogsensiviteit survivalgids. Abimo Uitgeverij: educatieve uitgaven, prentenboeken en jeugdboeken Zoeken op abimo.net Hubert Frère Orbanlaan 48, 9000 Gent03 660 27 20 info@abimo.be Winkelwagentje U bent hier: Educatieve uitgaven > Lagere school > Zorg - Klasniveau Survivalgidsen: De hoogsensitiviteit survivalgids Doelgroep: lagere school - 3de t.e.m. 6de leerjaar Samenstelling: 128 blz, 2-kleurenillustraties , 8-12 jaar Voorbeeldpagina's Hoogsensitiviteit survivalgids Ben je snel ontroerd?

De hoogsensiviteit survivalgids.

Ontdek ook de andere titels in deze reeks: De depressie survivalgids De survivalgids voor langdurig zieke kinderen De allergie survivalgids De dyscalculie survivalgidsDe autisme survivalgids De overgewicht survivalgidsDe gehoorstoornis survivalgidsDe DCD survivalgids De hoogbegaafdheid survivalgids De hoogsensitiviteit survivalgids De dyslexie survivalgids De AD(H)D Survivalgids Citaten uit de pers: Het boek heeft onze band versterkt.

Getuigenis van een moeder Coolesuggesties.nl Nascholingen Nieuwsbrieven Leesbevordering Verder op abimo.net webdesign w-it. Eerste hulp bij…Kijk-en handelingswijzers voor passend onderwijs. ‘De kracht van dit boek ligt in de beschrijving van hoe je professioneel en proactief kunt reageren op leerlingen met problematisch gedrag.’ - Tijdschrift voor Remedial Teaching‘Een boek voor orthopedagogen om naar te verwijzen en voor elke leerkracht of hulpverlener als hulpmiddel om zich verder te professionaliseren.’ - NVO Bulletin‘Dit is een bijzonder nuttig en handzaam boek!’ - Maandblad Geestelijke Volksgezondheid Met de duidelijke kijk- en handelingswijzers in dit boek kun je als leerkracht of andere onderwijsprofessional nog beter handen en voeten geven aan passend onderwijs.

Veel vaker dan gedacht kampen kinderen en jongeren met onder andere angsten, eetstoornissen, hechtingsproblematiek, depressiviteit, of psychoses, wat zich uit in vermijdend of teruggetrokken gedrag, koppigheid, zelfverwonding of agressiviteit. Niet zelden is bij deze kinderen en jongeren sprake van een lage zelfwaardering en negatief zelfbeeld. Hieronder vind je de gratis downloads bij dit boek: Oil & Water. Emoties in de kleuterklas. Oefenen met de methode van 'Het toverbos' (+CD) Gender op school. Meer dan een jongens-meisjeskwestie. Normale kinderen. Ze bestaan nog. Passend onderwijzen. Pedagogisch vakmanschap in de klas. Samen wijs! Herstelgericht werken op school.

Op een dag ontvangt de directeur een telefoontje van een verontruste moeder.

Samen wijs! Herstelgericht werken op school.

Haar dochter wil niet meer naar school. Ze is het eindeloze getreiter, de roddels en pesterijen beu. Moeder wil dat de school de daders bestraft. Een toezichthoudende leerkracht roept een leerling die de school zonder toestemming wil verlaten een halt toe, maar krijgt een duw en verliest het evenwicht. Het leerkrachtenkorps schreeuwt moord en brand. Leerlingen van vandaag zijn niet meer die van tien, twintig, dertig jaar geleden. Het antwoord is samen! Succesvol omgaan met gedragsproblemen. Trainingsmateriaal bij gedragsproblemen in scholen: het denken en handelen van leraren. Een gereedschapskist of wetenschappelijke toverstok met tips en trucs voor het oplossen van gedragsproblemen bestaat niet.

Succesvol omgaan met gedragsproblemen. Trainingsmateriaal bij gedragsproblemen in scholen: het denken en handelen van leraren.

We zullen het met iets anders moeten doen. Daarover gaat het boek Gedragsproblemen in scholen (Acco, 2009). Na het verschijnen ervan kregen we van vele kanten het verzoek om, passend bij dit boek, trainingsmateriaal uit te werken voor de lerarenopleidingen en de opleidingen ‘Master Special Educational Needs’. Het moest ook bruikbaar zijn voor de nascholing van schoolteams in het primair en het voortgezet onderwijs, inclusief het speciaal onderwijs.

Deze publicatie komt aan dit verzoek tegemoet. Met het trainingsmateriaal willen we leraren en studenten stimuleren om in hun klas (en school) op een probleemoplossende manier te denken en te handelen bij gedragsproblemen. Het trainingsmateriaal is veelvuldig in de onderwijspraktijk beproefd, zowel in Nederland als daarbuiten. Waar komt dat gedrag vandaan? 20 tips en interventiestrategieën voor leerkrachten. ‘Met twintig goed uitvoerbare tips wordt aangegeven hoe de sfeer in de klas te verbeteren is door het gedrag van een leerling op een positieve manier te beïnvloeden.’ BalansMagazine 3e druk Er is geen mooiere manier om kinderen te zien ontwikkelen dan door het geven van onderwijs. Iedere dag doen zich leuke en mooie momenten voor, en gedragen leerlingen zich precies zoals jij het wilt.

Maar als je regelmatig in een machtsstrijd verwikkeld raakt, wordt tegengesproken, leerlingen de les verstoren of geen respect voor je hebben, dan is lesgeven helemaal niet zo leuk en bevredigend. In Waar komt dat gedrag vandaan? Wij zijn gedrag. Positief gedrag in het onderwijs. Wij Zijn Gedrag stelt dat we enerzijds gedrag 'zijn' en anderzijds 'samen gedrag bepalen', en vat dat idee samen in een schoolbreed zorgbeleid. De auteurs kijken dus verder dan enkel de psychologische kenmerken en het gedrag van de leerling zelf. Ook het schoolteam bepaalt positief gedrag, alvorens zich te richten op eventuele kwetsbaarheden. Door haar compleet integratieve kijk op gedrag, waarbij pedagogie en psychologie elkaar kruisen op zowel wetenschappelijk als praktijkniveau en waarbij geprobeerd wordt om zoveel mogelijk mensen en perspectieven te verbinden, is Wij zijn gedrag een baanbrekende publicatie.

Het boek is geschreven voor iedereen met interesse voor wetenschap en schoolpraktijk, en dient als protocol bij het opbouwen van een stevig zorgbeleid op school. Na een inleidend gedeelte volgt een eerste deel psychologie over mens en omgeving.