background preloader

Communicatie

Facebook Twitter

Beter academisch communiceren. Communicatie in het publieke domein. (E-book). De vijf stappen die in het deel Gesprek en het deel Gedrag worden behandeld zijn: Vraagstuk: Wat is het communicatieprobleem? Aanpak: Wat is de beste onderzoeksaanpak? Analyse: Hoe gaan we analyseren? Resultaten: Wat doen we met de resultaten? Elk hoofdstuk eindigt met oefeningen om de theorie direct toe te kunnen passen. Op de ondersteunende website vinden studenten een casus per deel Gedrag en Gesprek. Dit boek is tevens verkrijgbaar als e-book. Klik hier voor een actueel overzicht van E-ISBN's >> Klik hier voor een overzicht van het digitale lesmateriaal van eerdere edities >> Vanuit de perspectieven Gesprek en Gedrag leert de student in vijf stappen te bepalen hoe hij communicatie strategisch in kan zetten;elke stap wordt met voorbeelden uit de praktijk toegelicht en verder uitgewerkt met inzichten uit de wetenschap;theorie en praktijk vullen elkaar aan.

Communicatie in het publieke domein biedt een beschrijving van twee perspectieven op communicatie: Gesprek en Gedrag. Communicatie troef. Content marketing. Van marketeer tot uitgever. De nieuwe communicatieprofessional. Communicatie als succesfactor voor organisaties. Effectief schrijven in de juridische praktijk. Structureren, formuleren, redigeren. Pleitnota's, beschikkingen, bezwaarschriften, contracten en voorwaarden: bijna elke juridische actie vindt uiteindelijk zijn weerslag in een tekst. Daarbij wordt steeds harder geroepen om klare taal, begrijpelijke beslissingen, leesbare 'kleine lettertjes' en heldere argumentatie.

Dat vraagt veel van de (aankomende) juridische professional: inhoudelijke kennis, én het vermogen om die effectief weer te geven voor een opdrachtgever of cliënt. Dat kun je leren. Effectief schrijven in de juridische praktijk helpt daarbij, met richtlijnen, voorbeelden, tips en oefeningen. Uitgangspunt zijn de overeenkomsten tussen juridische teksten. De aanleiding is bijna altijd een probleem of geschil. Etnomarketing. Het vertrouwen van de nieuwe consument. In 2016 had 1 op de 5 consumenten een migratieachtergrond. Deze evolutie is niet onbelangrijk en mag niet genegeerd worden. In de volksmond spreken we over superdiversiteit in onze maatschappij, maar wat wil dit juist zeggen voor bedrijven? We realiseren ons nu niet wat de nieuwe consument kan betekenen voor het voortbestaan van bedrijven en organisaties. Vele bedrijven en organisaties zijn nog blind voor de opportuniteiten die de nieuwe consumenten bieden. Het is een koopkrachtige doelgroep die niet onderschat mag worden.

Bedrijven moeten nadenken over hun voortbestaan en zich relevant maken voor de huidige maatschappij. De nieuwe consument aan zich binden verzekert zo hun toekomst. Met dit boek richt de auteur zich tot bedrijfsleiders, academici en politici die de langetermijnstrategie uittekenen voor hun organisatie. Gesprekken in organisaties. Beschrijving Gesprekken in organisaties heeft de afgelopen decennia duidelijk zijn waarde bewezen. Het wordt bij tientallen opleidingen in het hoger onderwijs gebruikt en is hét standaardwerk in Nederland en België over professionele gespreksvoering in organisaties. Waarom kiezen voor Gesprekken in organisaties? Behandelt zowel twee- als groepsgesprekken; elk gespreksonderwijs wordt apart behandeld waardoor het modulair ingezet kan worden; bevat veel opdrachten. Gesprekken in organisaties bestaat uit drie delen: In deel I worden de basisvaardigheden behandeld. Elk hoofdstuk sluit af met oefeningen. Wat is nieuw in de zesde editie van Gesprekken in organisaties?

Om de modulaire opzet van het leermateriaal te vergroten zijn sluit nu elk hoofdstuk met opdrachten af. Online ondersteuning Kiest u voor dit boek, dan krijgt u ook de beschikking over Prepzone, de rijke online leeromgeving bij onze top-50 studieboeken. Geweldloos communiceren, hoe doe je dat? Auteur: Marshall B. Rosenberg Je bereidt je voor op een moeilijk gesprek met je baas.

Het hoofd van de school belt je over het gedrag van je kind. Je hebt ruzie met je partner en het is een uur voor bedtijd. Je weet dat je volgende stap van grote invloed zal zijn op je relatie met deze personen. We komen allemaal weleens in situaties als deze terecht en maar al te vaak vallen we dan terug op dezelfde oude gedragspatronen: we willen gelijk krijgen, weigeren werkelijk te luisteren, gebruiken grove taal uit angst en frustratie, of erger. Geweldloze Communicatie bloeit al vier decennia in vijfendertig landen om een simpele reden: het werkt. […] ‘Marshall Rosenbergs dynamische communicatietechnieken transformeren potentiële conflicten tot vreedzame dialogen. […] ‘Nooit meer ruzie, leer geweldloos communiceren.’ – Goedele Liekens Magazine […] ‘Dit is een van de nuttigste boeken die u ooit zult lezen.’ – William Ury, coauteur van Onderhandelen met lastige mensen andere boeken van Marshall B. Handboek overheidscommunicatie. Zuurstof voor de democratie.

Schrijven met effect. Stijlcursus doeltreffend formuleren. The floor is yours. Leren presenteren van brainstorm tot applaus. Vaardigheden voor het samenwerken in teams. Werken in teams is helemaal van nu. Meer dan ooit moeten medewerkers met elkaar communiceren en samenwerken. De nadruk ligt op het verbeteren van de effectiviteit van die samenwerking en op de interpersoonlijke aspecten van samenwerken. Dat geldt bijvoorbeeld in zorg en welzijn waar sterk wordt ingestoken op het interdisciplinair samenwerken in teams. Dit boek richt zich op de cruciale sociale vaardigheden die nodig zijn om medewerkers goed en professioneel te laten samenwerken en teamprestaties neer te zetten, zonder individuele doelen uit het oog te verliezen. Vaardigheden voor het samenwerken in teams is een toegankelijk geschreven boek dat kernvaardigheden als samenwerken, besluitvorming, conflicthantering, voorzitten, onderhandelen, presenteren, leidinggeven en omgaan met diversiteit koppelt aan het werken in teams.

Vanuit diverse sectoren vindt de gebruiker voorbeelden, oefeningen en trainingen. Welke kleur heeft jouw parachute? Een praktisch handboek voor werkzoekenden en carrièreplanners.