background preloader

Algemeen

Facebook Twitter

Beeld en visuele waarneming. Een interdisciplinaire benadering. De blik van Bourlon. In De blik van Bourlon geeft de gedreven ondernemer ons met veel gevoel voor humor en zelfrelativering een inkijk in zijn leven als CEO.

De blik van Bourlon.

Tegelijk legt hij raak en precies de Vlaamse ziel van vandaag bloot. Bourlon zoekt al schrijvend naar waar het echt om draait in het leven en schetst hoe hij in zijn gejaagde bestaan (mede)menselijkheid, zingeving en stilte vindt. Bourlon beschrijft hoe vooral geluk hem succes heeft gebracht; zijn jeugdvriend is het totaal anders vergaan.

Je leert zijn collega’s kennen en ontdekt hoe het er achter de schermen van Studio 100 aan toegaat. Je leest over het succes, de tegenslagen en de menselijke drama’s die ondernemen soms met zich meebrengt. De oplossingsgerichte coach. Een praktisch boek met focus op de oplossingsgerichte visie, de coachcompetenties en het Brugs model (+ flowcharts). De oplossingsgerichte coach is het vierde boek van Chris Van Dam.

De oplossingsgerichte coach. Een praktisch boek met focus op de oplossingsgerichte visie, de coachcompetenties en het Brugs model (+ flowcharts).

Het is de opvolger van het succesvolle Coachen naar verandering, waarvan er op twee jaar tijd meer dan 2000 exemplaren verkocht werden. Deze nieuwe uitgave geeft een heldere schets van het oplossingsgericht denkkader. Na een introductie zoomt de auteur in op de competenties van een oplossingsgerichte coach. De lezer maakt kennis met het Brugse model, dat rijkelijk geïllustreerd wordt met voorbeelden uit de praktijk. Op vraag van heel wat lezers reikt het boek enkele concrete tools aan. Eindeloos ouderschap. Zorgen voor je kinderen houdt nooit meer op. Waren ouders een halve eeuw geleden klaar met de zorg voor hun kinderen als die de deur uit waren, tegenwoordig duurt die zorg vaak veel langer, ook als de kinderen al volwassen zijn.

Eindeloos ouderschap. Zorgen voor je kinderen houdt nooit meer op.

En die zorg gaat ongemerkt over in zorg voor de kleinkinderen. Grootouders fungeren op grote schaal als oppas, en ze steunen hun kinderen financieel. Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen, maar er is wel een duidelijke verandering zichtbaar ten opzichte van vorige generaties. Hiermee lijkt een volgende fase aan te breken in het proces waarbij kinderen steeds langer 'kind' blijven: de periode waarin zij afhankelijk zijn van hun ouders wordt opgerekt naar de jongvolwassen leeftijd. Wat zijn de oorzaken van die verandering? De inmiddels jongbejaarde babyboomers en hun kinderen vormen de eerste generaties die met deze verandering te maken krijgen. . [...] zeer leesbare reportage, een fraai portret van twee generaties. Fundamentals of sustainable development. Handboek intelligentietheorie en testgebruik. Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen. Met ondersteuning van SPSS. Jong blijven & Oud worden. Het handboek. Jong blijven & oud worden is een handboek in de letterlijke betekenis van het woord: in duidelijke taal verwoordt het de beginselen van de verouderingswetenschap en de kunst van het oud worden en toch jong blijven.

Jong blijven & Oud worden. Het handboek.

Prof. dr. Marcel Olde Rikkert geeft in dit boek bovendien tal van tips waarmee je jezelf kunt oefenen in de kunst van het jeugdig ouder te worden en het jezelf op gezette tijden verjongen. In een aansprekende combinatie van wetenschappelijke inzichten uit de gerontologie en geriatrie, en aansprekende levensverhalen belicht het boek de belangrijkste facetten van het ouder worden. Het eerste deel schetst de verschillende levensfasen en geeft aan hoe leefstijlkeuzes, gezondheid en ziekte uit de eerste levensjaren al van grote invloed zijn op de tweede levenshelft.

Kempenatlas. Van terra incognita tot hotspot. De Kempen in kaart gebracht. Kempenatlas.

Kempenatlas. Van terra incognita tot hotspot. De Kempen in kaart gebracht.

Van terra incognita tot hotspot. De Kempen in kaart gebracht De voorbije eeuwen duidden cartografen de Kempen systematisch aan als een onbestemde leegte of een niemandsland. Pas in het begin van de 19de eeuw kwam daar verandering in. De Kempen werden gekoloniseerd. De Kempen waren een laboratorium waar vernieuwende inzichten in landbouw, armenzorg of mobiliteit voor het eerst werden uitgetest. Positieve leefstijlverandering. Wat elke professional moet weten over leefstijl en gedragsverandering. Een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit.

De gedragsverandering die hiervoor nodig is, blijkt voor veel mensen een flinke uitdaging. Dit boek biedt alle inzichten en handvatten om een leefstijlverandering uit te lokken en mensen te ondersteunen en te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl. Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom beschrijven diverse leefstijlgedragingen, om vervolgens in te gaan op het veranderen van leefstijl. Hoe zorg je dat mensen zich bewust worden van hun leefstijl, hoe motiveer je ze tot een verandering en hoe dicht je de kloof tussen intenties en gedrag? Hoe verander je ingesleten gewoonten en welke rol speelt de sociale omgeving hierbij?

Samenwerken aan dienstverlening. Durven met dienstverlening. Hedendaagse dienstverlening kan niet meer zonder samenwerking.

Samenwerken aan dienstverlening. Durven met dienstverlening.

Samenwerken kan op vele niveaus en met vele partners: binnen het lokaal bestuur, tussen lokale besturen, tussen overheid, middenveld en gebruikers. In het boek “Samenwerken aan dienstverlening” verzamelde editor Bart Noels praktijkvoorbeelden uit België en Nederland, gecombineerd met denkkaders rond samenwerking. Het boek verzamelt visies, cases, opinies van FutureGov, Bibnet, Cultuurnet, Dinobusters, KING, Amsterdam, Gent, VVSG, UGent,... The Case Against Fragrance. Kate Grenville had always associated perfume with elegance and beauty.

The Case Against Fragrance.

Then the headaches started. Like perhaps a quarter of the population, Grenville reacts badly to the artificial fragrances around us: other people’s perfumes, and all those scented cosmetics, cleaning products and air fresheners. On a book tour in 2015, dogged by ill health, she started wondering: what’s in fragrance? Who tests it for safety? What does it do to people? The more Grenville investigated, the more she felt this was a story that should be told. This book is based on careful research into the science of scent and the power of the fragrance industry.