background preloader

Learning Theories

Facebook Twitter

ประหยัดภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือน ปี 2557. สำหรับมนุษย์เงินเดือนทั่วไป หลายคนคงเคยตกอยู่สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันคือ เงินช็อต หน้าที่การงานไม่รุ่ง มีปัญหากับนาย ซ้ำร้ายยังมีเรื่องดาวรักดาวเลิกเข้ามาแทรกอีกต่างหาก ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคน…อันนี้ผมขอไม่เข้าไปยุ่ง แต่ถ้าเป็นเรื่องเงินๆ ทองๆ แล้วล่ะก็ อันนี้พอจะช่วยกันได้บ้าง (ยกเว้นเรื่องยืมเงิน) ด้วยความที่เคยทำงานธนาคารมาก่อน เห็นคนเป็นหนี้มาก็มาก มนุษย์เงินเดือนบางคนไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าบริษัทหักเงินเราไปจ่ายภาษี สะสมเข้ากองทุนเท่าไหร่ ไม่เคยใส่ใจศึกษา ก้มหน้าก้มตาเสียภาษี แล้วมานั่งบ่นว่าทำไมปีนี้ต้องจ่ายภาษีเพิ่มด้วยล่ะครับ เอาเป็นว่าผมขอใช้ประสบการณ์เท่าที่พอมีอยู่หางอึ่ง ในฐานะที่เคยทำงานเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนเหมือนคนทั่วไป บอกเล่าสู่กันฟังถึงวิธีการในการทำให้มีเงินเหลือเก็บ แถมยังมีหลักประกันมากพอที่จะใช้ชีวิตในวัยก่อนเกษียณได้อย่างสบายๆ ใครอยาก Early Retire ต้องฟังทางนี้ครับ “ถ้าผมออมได้ คุณก็ต้องทำได้เช่นกันครับ” บทความนี้จะตอบคำถามคาใจของใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็น “เก็บออมเดือนเท่าไหร่ถึงจะพอ?”

ประหยัดภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือน ปี 2557

, “ค่าลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง?” [อัพเดท ณ วันที่ 2 5 เดือนกันยายน 2557] 1. 2. 3. 4. ประหยัดภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือน ปี 2557. ⚡งานนำเสนอ"การสอนแบบแผนที่ความคิด (Mind Map) รศ.วิภาดา รักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรกฎาคม 2556." My Mind and Mind Map. นวัตกรรมและเทคโลยีสารสนเทศทางการศึกษา: Mind Map การศึกษา 21st century. Free online courses from the world's best universities. Online Course: Basic Research Skills - Certificate and CEUs.

0.8 CEUs :: 8 Contact Hours :: Self-Paced :: Instructor Support :: 6 Month Subscription "Basic Research Skills" teaches you how to determine what you need to know when you need to know it.

Online Course: Basic Research Skills - Certificate and CEUs

With all of the information readily available today, it's difficult to decipher good information from bad information. Instead of turning to an Internet search engine for all of your information, there are other sources that can help you learn what you need to learn – quickly and accurately. This course will cover library use, the Dewey Decimal System, dictionary use, thesaurus use, encyclopedias, Internet search engines, Internet news resources, Internet publications, journals, and bibliographies. With this information, you can research any topic, no matter the purpose or the goal.

Harvard Online Learning Portal. HBX Courses is devoted to developing the ideas and theories of HBS faculty that have power in practice, and to bringing them to life through compelling, interactive online courses.

Harvard Online Learning Portal

Several faculty members are now working to bring their best ideas and most popular coursework to the HBX Courses platform. Having just launched in June 2014, Disruptive Strategy with Clay Christensen is the first course out of many to come that will make up the HBX Courses portfolio. The Disruptive Strategy course introduces organizations to Clay Christensen’s innovative frameworks which offer guidance to organizational leaders on how to approach their own strategic challenges to create innovative growth solutions. The course helps participants build an understanding of how best to surface strategic opportunities, while establishing a powerful, common language for framing problems and creating solutions. Clayton Christensen Kim B. Making Thinking Visible: Building Understanding Through Critical and Creative Thinking.

This program will detail research-based Visible Thinking routines and other Visible Thinking frameworks and show you how to personalize them for your classroom.

Making Thinking Visible: Building Understanding Through Critical and Creative Thinking

Visible Thinking, currently being used successfully in schools, is adaptable to any subject area and/or age level. ไชยยศ ปั้นสกุลไชย. วันเสาร์ที่ 31 พ.ค. 2557 ผมได้เข้าอบรมหลักสูตร “Innovative Trainer” กับ อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย เป็นวันที่ 2 ก็ได้ทำการบ้านที่อาจารย์มอบหมายในเรื่องการปรับแก้ Course Outline, เขียน Program Timetable และเตรียมการสอนไปเพื่อสอนในเวลา 15 นาที

ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

33 Mind-Bending Paintings That Will Boost Your Creativity. 10 of the Most Family Friendly Vacation Destinations in Europe10 Signs You're an Escapist (Both Good and Bad)These 30 Words are Always Mispronounced10 Things To Remember If You're In A Long Distance Relationship Canadian artist Robert Gonsalves has spent decades perfecting his art, which intends to celebrate imagination and twist our perceptions of reality in a single glance.

33 Mind-Bending Paintings That Will Boost Your Creativity

These beautiful, mind-twisting illusions are deep, complex, interesting and cause the viewer to swing between decisions about where the boundaries of realism and fantasy collide and blur. Gonsalves’ interest in art began when he was just 12 years old, when he began to experiment with how many different themes and layers he could combine into his pictures. As I’m sure any art lover can see, his encounters with works by Salvador Dali and Rene Magritte clearly had an impact.

Since he began creating his unique paintings they have resulted in three children’s books and have been shown around the world. Love this article? 5 Reasons To Stop Mind Mapping Immediately. Let’s explore five important reasons why you can or must stop mind mapping immediately.

5 Reasons To Stop Mind Mapping Immediately

Even though many people are using mind maps to help them in business, in education, or at home, a large group continues to work on their map even if they should or can stop doing so. You will learn right now when you have to stop mind mapping and move on. 1. Stop mind mapping when you reach your goal or you find the answer This must be the first reason to stop mind mapping, I think. Among the reasons for people to stop creating their mind maps, this one is probably the least motivation for most novice mind mappers.

Getting The Most Out Of Mind Mapping. Can Playing With Lego Make You More Creative? If successful companies and societies of this next century are defined by their ability to innovate—a trope repeated constantly in business seminars, surveys, and speeches—then the U.S. may be headed for a rough time: On average, Americans’ ability to think creatively has declined.

Can Playing With Lego Make You More Creative?

This trend has been called "the creativity crisis," and was defined by a major study in 2011. Researchers looked at a common measure of creativity in 300,000 kids and adults over time and found that, unlike IQ scores, creativity had been declining since 1990. The effect was most marked in elementary-school-age kids. Why exactly creativity measures are declining is still anyone’s guess, although evidence and intuition points to the growing emphasis on testing in education as a factor. Why Playing with LEGO® is so Important! I know that my desire to get into engineering was significantly influenced by my playing with LEGO® as a child.

Why Playing with LEGO® is so Important!

I loved the space sets and recall many, many hours playing with them. I would build something, play with it, change it, play some more, change it again, etc. The benefits of toy blocks. ครูไทย หัวใจสืบเสาะ. การส่งเสริมความสามารถในการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมความสามารถในการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ** เอกสารกำลังอยู่ในระหว่างการจัดส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต**

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

Paidi Institute. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การค้บพบทางประสาทวิทยาศาสตร์ : นวัตกรรมทางการศึกษา (เม.ย.2551:สิ่งพิมพ์ สกศ.) part 3. Paidi Institute. จากการศึกษาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษาชื่อดังชาวเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้คิดค้นทฤษฏี Multiple Intelligences หรือทฤษฏีพหุปัญญาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นทฤษฏีที่เน้นความสามารถที่หลากหลายของมนุษย์ พบว่าความสามารถของคนเรานั้นแบ่งได้ 9 ด้าน ได้แก่ What Is Abstract Thinking? (with pictures)

What Is Spatial Intelligence? (with pictures) Spatial intelligence is the ability to draw accurate conclusions from observing a three-dimensional (3D) environment. It involves interpreting and making judgements about the shape, size, movement, and relationships between surrounding objects, as well as the ability to envision and manipulate 3D models of things that are not immediately visible. People use this form of reasoning in many everyday activities, ranging from organizing a room to driving a car. This type of intelligence stems from the right side of the brain, and injuries or strokes to this area may diminish it. What Is Spatial Ability? (with pictures)

E-book สี่เส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ. IBEN. Dr.Kaew. สมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย. Hubaisms: Bloopers, Deleted, Director's Cut. I have started to add this logo to many of my posts. Here is what it means. In 2010 I was diagnosed with a very rare neurodegenerative disease that also includes dementia. I have a mixture of symptoms of Progressive Supranuclear Palsy and Frontotemporal Dementia (many neurologists do not think that these are separate brain diseases).

The dementia has features that are different from those of Alzheimer’s Disease in that general memory loss is not as much of an issue in PSP/FTD at the early stages but loss of executive functioning, personality change, social isolation, and other cognitive-personality-motor are more pronounced at the early stages (like all brain diseases, eventually all of the brain functions are severely affected, although the order of appearance of severe impairment in different brain functions differs among diseases).

Training - The Gifted Academy. Phil Chambers is a ThinkBuzan Master Trainer, trained by Tony Buzan (Originator of Mind Mapping), a Registered Accelerated Learning trainer, Practitioner of Neuro-Linguistic Programming (NLP) and a member of the Professional Speaking Association. Prior to entering the training profession Phil worked as a computer programmer and has an honours degree in Physics and Chemistry from the University of Durham. Phil is Chief Arbiter of the World Memory Sports Council, scorer and statistician at the UK and World Memory Championships as well as overseeing national memory competitions around the world.

About the Courses - Marco Ossani. I’m a ThinkBuzan Licensed Instructor, and I had the pleasure and the honor of being trained and graduated by Tony himself. In all my Trainings I follow his model, approach and software. My long Management experience has allowed me to deeply appreciate Mind Maps’ Business applications in any kind or size of Corporate environment: Marketing StrategyMeetings & BrainstormingTraining (Teaching & Learning)Communication & Presentation SkillsCreativity, Innovation and Solution-finding Below you can access the detailed structure and content of the Two main “Standard” Mind Mapping Courses: Mind Maps Practitioner Course Mind Maps for Business Each program will be rich in individual and group activities allowing practice and share of the learning.

My Graduation Ceremony with Tony Buzan, Inventor of Mind Maps Full printed materials and literature will be available at the end of the Courses, more will be available for purchase and download through my website. About the Courses - Marco Ossani. Primary School Leaving Examination. The format of the PSLE and the presence of it in the Singapore education system gives the PSLE a part in national culture. PSLE material has also been exported to other countries. Some schools[which?] Abroad, particularly in South East Asia, have their pupils sit the international version of the exam, the iPSLE, to provide a benchmark of their performance vis-a-vis Singapore's standards. Examination subjects and procedure[edit] Direct school admissions singapore.

Ace Academy was started by a group of entrepreneurs and ex-MOE teachers who find that the current tuition market is too focused on rote-learning and drilling students to be exam-smart. Students end up spending loads of time cramming, and being pressured to remember more and more things in order to do well in exams. We set out to offer tuition lessons that enable students to understand the concepts thoroughly and apply them correctly, and move away from memorizing pages and pages of facts.

As Confucius said, “I hear and I forget. I see and I remember. Rote learning. Rote learning is a memorization technique based on repetition. The idea is that one will be able to quickly recall the meaning of the material the more one repeats it. Some of the alternatives to rote learning include meaningful learning, associative learning, and active learning. Rote learning vs. critical thinking[edit] Rote methods are routinely used when fast memorization is required, such as learning one's lines in a play or memorizing a telephone number.

How to Teach Your Child Good Interpersonal Communication Skills. Educational Enrichment Systems - Programs. Rack The Brain - YourStory Pages. Creative Brain Learning - Enrichment Programs. Brain Chase - Summer Learning Challenge. Cognitive Stages for Child Development. What Are Cognitive Skills in Children? - Development, Definition & Training. Curriculum Units. Activity: Straw-Rocket Aeronautics. Brain Science. The Engineering Design Process. Visual Thinking Games. Visual thinking. Case Study: Visualizing Your Options. Visual Thinking Games. Bright student or gifted learner? Step 5: #Sketchnotes: Icons and Concepts: Developing your own style. - Nuggethead Studioz. Mrs. Humpal's Room: Game Time! Visual Thinking. Visual Thinking Games. Visualize Your Options & Make Smarter Decisions. Get a DISC Work Assessment - DISC Personality Testing. บริษัทจัดฝึกอบรม ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากร Human Resources.

DiSC Profile - What is DiSC®? The DiSC personality test explained. Free DISC Test - DISC Personality Testing. DiSC Profile - What is DiSC®? The DiSC personality test explained. หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ TKbookstore TKbooks หนังสือเด็ก หนังสือสองภาษา โฟนิกส์ โฮมสคูล Home School บ้านหนังสือ : Inspired by LnwShop.com. E-learning for kids. BRAIN BREAKS FOR THE CLASSROOM.

3rd Grade Thoughts. A year of many firsts: Close Reading for Beginners. 0 Kindergarten Lesson Plans - Idaho SySTEMic Solution Lesson Plans. Projects. BrickLab/LEGOs STEM Learning for 1st Graders. 3 Third Grade Plans - Idaho SySTEMic Solution Lesson Plans. 3 Third Grade Plans - Idaho SySTEMic Solution Lesson Plans. สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย. การเสริมศักยภาพการเรียนของเด็ก - MyFirstBrain.Com. จิตวิทยาการสอนตามวัยสำหรับเด็ก. "เด็กประถมสี่" เรียนกันขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย??!! - Postjung.com. คู่มือครูปัญหาพฤติกรรมนักเรียน. การศึกษาแบบ STEM เพื่อการจัดการเรียนการสอน. Word Winks and Frame Games. MindWare: Educational Toys, Learning Resources for Kids & Children. Speed Reading Techniques: Learn How to Memorize Things Fast. SuperLearning: Mastering the Skill of Effective Mind Mapping. SuperLearning: Mastering the Skill of Effective Mind Mapping.

สอนอ่าน, นิทาน, reading, tales, story « ถามครู.com. Critical Reading v. Critical Thinking.   Why Thais Don’t Read Books by Student Centered Learning – Thailand. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (critical reading): สมรรถนะสำคัญของคนทุกศตวรรษ - GotoKnow. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (critical reading): สมรรถนะสำคัญของคนทุกศตวรรษ - GotoKnow. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (critical reading): สมรรถนะสำคัญของคนทุกศตวรรษ - GotoKnow. ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reading) - GotoKnow. Finland to remove cursive handwriting from education curriculum - Education News - Education. Department Of Education Study Finds Teaching These Little Shits No Longer Worth It. Untitled. Goodbye, math and history: Finland wants to abandon teaching subjects at school. Finland to remove cursive handwriting from education curriculum - Education News - Education. Department Of Education Study Finds Teaching These Little Shits No Longer Worth It.

Finland to remove cursive handwriting from education curriculum - Education News - Education. Finland to remove cursive handwriting from education curriculum - Education News - Education.