background preloader

After School Program

Facebook Twitter

A Playful Path. Lessonplanet. Learning Technologies Ltd - Specialists in developing Intellectual Capital. สรุปทักษะแห่งอนาคต การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฉบับคุณครูบรรณารักษ์ เมื่อวานนี้ (13 ก.ค. 56) ผมได้รับเกียรติจากสำนักพิมพ์สกายบุ๊คส์ให้มาบรรยายในหัวข้อบรรณารักษ์ยุคใหม่ หัวใจนักพัฒนา เรื่อง “ทักษะแห่งอนาคต การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21″ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ผมเขียนเรื่องนี้ระหว่างที่รอขึ้นเครื่องกลับ กทม มีเวลาว่างพอสมควร จึงขอสรุปข้อมูลจากการบรรยายมาให้อ่านครับ.

สรุปทักษะแห่งอนาคต การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฉบับคุณครูบรรณารักษ์

สรุปทักษะแห่งอนาคต การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฉบับคุณครูบรรณารักษ์ Iceapbcd: การศึกษา. tMinzzBjwK8. 6 เทคนิคทำ short note สรุปขั้นเทพ. ประหยัดภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือน ปี 2557. ⚡งานนำเสนอ"การสอนแบบแผนที่ความคิด (Mind Map) รศ.วิภาดา รักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรกฎาคม 2556." 8 Tips for Teaching Kids to Code. Public education and creative programs are inspiring girls and minorities to dive into computer science like never before.

8 Tips for Teaching Kids to Code

When we turn on a faucet to wash our dishes, we generally don’t think about the engineers who make dams or the hydrologists who ensure our water is clean and clear. Water flows freely from the spout then down the drain. Lesson Plans. Build a Bike Helmet Posted on April 30th, 2018 by Mary Lord Students in grades 9 and 10 are introduced to the biomechanical characteristics of helmets and challenged to incorporate them into helmet designs.

Lesson Plans

They come to understand the role of engineering associated with safety products – in this case protecting the brain and neck of a bicyclist in the event of a crash, with the design dependent on the user’s needs and specifications. Curriculum Units. Educational Enrichment Systems - About Us. About Us Educational Enrichment Systems, Inc.

Educational Enrichment Systems - About Us

(EES) is a non-profit child development agency that has provided outstanding full-day and part-day early education programs to families throughout San Diego County since 1979. EES offers a wide range of educational experiences for children ages 18 months through 5 years. Our skilled and caring staff provides a challenging and supportive environment that maximizes the development of each individual child. EES provides an environment in which children enter the classroom experience through hands-on play, mastering skills appropriate to their age level.

Children learn best in an environment with consistent limits where they are allowed to make choices leading toward self-direction, independence, creativity and divergent thinking. The collaboration of home, school, and community increase the quality of the total program. Direct school admissions singapore.

Ace Academy was started by a group of entrepreneurs and ex-MOE teachers who find that the current tuition market is too focused on rote-learning and drilling students to be exam-smart.

direct school admissions singapore

Students end up spending loads of time cramming, and being pressured to remember more and more things in order to do well in exams. We set out to offer tuition lessons that enable students to understand the concepts thoroughly and apply them correctly, and move away from memorizing pages and pages of facts. 10 Children Education Enrichment Programs for Singapore Kids. Children go through a continual learning curve at a tender age.

10 Children Education Enrichment Programs for Singapore Kids

This curve is the very first layer upon which the foundation of a person is based on. When children as young as 3 to 10 years are exposed to positive stimuli and a variety of intuitive learning programs, they start developing positive behavioral relationships, learn how to visualize and understand the basics of mathematics, science and many other subjects. Here are 10 special education enrichment programs in Singapore you may consider to give your kids an early edge over the rest: 1.

Ace Academy. - Where your creativity grows! - Children Art School Singapore. Discover the artist in your Child !

- Where your creativity grows! - Children Art School Singapore

Budding Artists Program (8-17 years) This program covers a wide spectrum in art and provides visual literacy to each child. This course has 9 levels (basic to advance). It comprises of sketching, painting, art history, design, traditional and contemporary art, etc. Kids are trained from the basics of drawing, color & composition moving on to enumerate on the final aspects of each medium. Children's Worklab Singapore. What is Robocamp?

Children's Worklab Singapore

RoboCamp Junior and Robocamp Senior are 5 day camps designed for those who are passionate about Robotics and all things mechanical! This 5 day camp strives to introduce young kids between the ages of 6-12 to the world of robotics. Packaged under several popular and age appropriate themes, Participants will able to design and build their own robot using LEGO to get a feel of what robotics and competing with robots is like. This encourages cooperative participation and hands-on learning of robotics and its design, building concepts, and program aspects; mathematical and scientific concepts; and basic teamwork and leadership skills that can be directly applied to the real world. In addition, RoboCamp not only familiarizes students with embracing concepts in science, and engineering. Laughter,Engagement,Active Participation,Holiday programs for kids in singapore.

Out of the four skill domains of literacy (Listening, Speaking, Reading & Writing), reading is without a doubt, the single most important skill.

Laughter,Engagement,Active Participation,Holiday programs for kids in singapore

This is because a child's ability to read will determine, in education, the child's ability to perform in school. A strong foundation built in the early years is therefore essential. Our Vision To empower individuals with the ability to engineer change in life through literacy mastery. Kids Yoga Singapore. OhmSantih Yoga has developed a program designed to promote yoga for kids.

Kids Yoga Singapore

Our Kids’ Yoga program was designed with the intention to provide the children with a fun way to develop their critical physical, psychological and physiological skills in a non-competitive environment. On a physical level, some asanas work on enhancing the child’s strength and flexibility and in some instances, the growth of the child can be enhanced through spine elongating asanas. Psychologically, some asanas can benefit the child by increasing his/her self-esteem and improving their leadership skills as well as teamwork abilities. Yoga can also help release stress and anxiety, thus increasing the ability to relax. The capabilities of the child in concentrating and focusing will also be enhanced through the asanas and the pranayama exercises. In the case of Autism Spectrum Disorder, the muscle tone can be improved and the flapping symptoms can be minimised. Activity: Fly a Paper Helicopter. (Activity courtesy of the Museum of Science and Industry, Chicago) In this activity for grades 1 to 6, with a few simple folds, students create a paper flyer that moves like the blades of a helicopter.

They learn how changing the helicopter’s shape or weight affects its flight and explore how air resistance changes the way an object falls. Learning Objectives: Students Will Learn: Air has mass and takes up space Resistance – A force that prevents or slows down motion. Activity: Build a Human Suspension Bridge. (Provided courtesy of National Engineers Week Foundation and the National Building Museum, Washington D.C.)

In this activity for grades 4 through 6, students become acquainted with the engineering principles and forces that help support bridges. Then 16 students form a human suspension bridge. Materials • Two pieces of sturdy, wide rope, each 10-12 feet long • Photographs of various suspension bridges, if available Discussion. Activity: Be Inventive! (Class activity courtesy of the Museum of Science, Boston.) Time: 3 or more class periodsLevel: Grades 4-8 Overview Students combine their own ideas with the elements of machines to imagine and design inventions to solve specific challenges. Using a variety of materials, they can create small working models of their inventions to test and improve them.

Final diagrams and images of their designs can be sent to the Museum of Science’s website for display in the Visitor’s Invention Gallery. Build a Bobsled Racer. Activity adapted from the Museum of Science, Boston‘s Design Challenges, a program of hands-on activities developed to help students and visitors explore the engineering design process, and from the version modified for classroom use by California’s Tech Museum of Innovation. Click on link to view the educator’s guide (.pdf) Summary Teams of students in grades 3 to 8 learn about friction, forces, and the engineering design process by building and testing miniature bobsleds to see which can race down an icy slope either the fastest or slowest.

Grade level: 3-8. Activity: Straw-Rocket Aeronautics. (Lesson courtesy of NASA/Jet Propulsion Laboratory’s education office and a favorite of education outreach specialist Jojo Aguilar.) Summary. Free LEGO Printables and 70+ LEGO Learning Activities. My kids had lots of LEGOS when they were growing up. I always thought LEGOS were great for logic, architectural skills, problem-solving skills, and collaborative experiences, although we didn’t use them for focused learning activities. Now there are LOTS of amazing activities online for using LEGOS specifically for hands-on learning activities. I love LEGO learning activities any time, but I really appreciate them in the summer as an interest-led way to prevent “summer brain drain.” Preschool Resources, Preschool Curriculum, Free Printables, Lesson Plans, Themes and Preschool Activities.

E-learning for kids. Free LEGO Printables and 70+ LEGO Learning Activities. Preschool Resources, Preschool Curriculum, Free Printables, Lesson Plans, Themes and Preschool Activities. ROBOTICS KITS - Early Childhood Robotics Network. KinderLab Robotics, Inc. 0 Kindergarten Lesson Plans - Idaho SySTEMic Solution Lesson Plans. This page contains Idaho SySTEMic lessons designed by Meridian District teachers for specific Meridian District standards. Those standards can be found at the following website: The lessons here are separated into four different pages, representing the general topics they address.

0 Kindergarten Lesson Plans - Idaho SySTEMic Solution Lesson Plans. Asiabooks: 9780545703307 - LEGO CHAIN REACTIONS. What is Edventures Lab? STEM After-school Classes & Camps. The program is for students grades 4 through 12. WHAT IS THE EDVENTURESLAB PROGRAM? Eagle & Boise After School Programs, Camps, and Robotics. Balloon Car. Balloon Car. EdventuresLab - Hands-on Science, Technology, Engineering, Arts and Math. 3 Third Grade Plans - Idaho SySTEMic Solution Lesson Plans. This page contains Idaho SySTEMic lessons designed by Meridian District teachers for specific Meridian District standards.

The Official Site of Summitsoft. Level 1 Academic Literacy, Language, Learning and Study Skills Support. ควิปเปอร์สคูล. 20 New Curriculum Software Products for Schools. Here are some of the curriculum software products showcased during the 2013 ISTE conference. At the 2013 International Society for Technology in Education (ISTE) conference in San Antonio last month, a number of ed-tech companies introduced new curriculum software products, or enhancements to existing curriculum software.

Comic + Animation

Vowel Sounds Instant Learning Center at Lakeshore Learning. Actually, these are the same labels that have always appeared on our products! But, new guidelines have prompted us to display any applicable safety labels wherever products are sold. The goal is to keep you as informed as possible about the products you purchase. At Lakeshore, child safety is our first priority. That's why our product testing standards exceed even those required by U.S. law. School Supplies and Teacher Store - Educational Materials for Preschools, Elementary Classrooms & More. Lessons & Ideas for K'nex, Legos, Lego Mindstorms, & Capsela. Curricula by Title - Afterschool Curriculum Choice: Technology Resources.

Stopmotion

Programing Coding. KID DIY. LANGULAGE. Business & ECON. LEGO. Wisconsin Media Lab.