background preloader

Norway

Facebook Twitter

Hva gjelder for eiendommen? - Oslo Kommune. Dronninglunden. E24 - Først med økonominyhetene. Artikkel: Veiledning til internkontrollforskriften (fulltekst) Innledning Hensiktsmessig organisering av arbeidet, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater.

Artikkel: Veiledning til internkontrollforskriften (fulltekst)

Det er dette systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) egentlig dreier seg om. Noen som følger opp, også hvis noe går galt, er kvalitetsarbeid i praksis. De beste resultater kommer med systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Riktig gjort første gang lønner seg. Det er viktig at alle deltar aktivt i arbeidet samtidig som ledelsen må ta sitt ansvar. Lykke til med en bedre hverdag! Hvordan innføre og utøve systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid? Gjelder dette meg? Figuren illustrerer at det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal tilpasses forholdene i virksomheten.Ved lav risiko og få ansatte er arbeidet enkelt å gjennomføre.Ved høy risiko, for eksempel dykking, blir arbeidet mer omfattende. Hvordan gå fram? Igangsette Kartlegge. Om Codex Advokat. Planinnsyn - Reguleringsplaner og kart over Oslo - reguleringskart. Om løsningen Løsningen utvikles og driftes av Plan- og bygningsetaten.

Planinnsyn - Reguleringsplaner og kart over Oslo - reguleringskart

Følgende rammeverk er benyttet for løsningen: JQuery-1.12.0OpenLayers-3.14.2Proj4JSRequireJS-2.1.16Modernizr-2.8.3Normalize.css-3.0.3Font Awesome-4.6.1Bootstrap.css-3.3.6 Det kan forekomme feil i symbolisering av reguleringskartet. Feilene vil bli rettet så fort vi blir oppmerksomme på dem. Ønsker du å gi tilbakemeldinger kan du gjøre det via lenken øverst til høyre. Kartlag Plankart: De tre øverste kartlagene i menyen til venstre er plankart. Saker: De fire neste kartlagene viser forskjellige saker i kart. Eiendomsadvokater.no. 13798 FULLTEXT. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Vedlegg 2 Henvisninger til Byggforskserien. Innhold Dette vedlegg inneholder henvisninger til anvisninger i Byggforskserien som kan være til hjelp for å oppfylle funksjonskravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og ytelsesnivå er angitt i veiledningen til denne forskriften.

Vedlegg 2 Henvisninger til Byggforskserien

Brann og konstruksjoner - Direktoratet for byggkvalitet. Faktaside: HMS - Helse, miljø og sikkerhet. Designsofaer med kvalitet, komfort og stilren design. Søkeresultater. Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) - Lovdata. § 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal - Direktoratet for byggkvalitet. (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass til fast og løs innredning. (2) Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på inngangsplanet.

§ 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal - Direktoratet for byggkvalitet

Rom skal ha trinnfri tilgang og snuareal med diameter på minimum 1,5 m. Rom skal utformes slik at rullestolbruker kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte. (3) I tilgjengelig boenhet skal det i rom for varig opphold være fri passasje på 0,9 m til dør og vindu utenfor møbleringssone. (4) Rom og annet oppholdsareal i byggverk med krav om universell utforming skal ha a) størrelse, utforming, belysning og lydforhold slik at likestilt deltakelse er mulig b) trinnfri tilgang og snuareal med diameter på minimum 1,5 m. C) resepsjon og informasjonstavle sentralt plassert i forhold til hovedatkomst og være lett å finne.

DSB: Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter/veiledninger. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) - Lovdata. Kapitteloversikt:

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) - Lovdata

Forskrift om brannforebygging - Lovdata. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 17. desember 2015 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, § 6, § 8, § 9, § 10, § 11, § 13, § 15, § 26, § 27 og § 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161 og delegeringsvedtak 1. juni 2015 nr. 580.

Forskrift om brannforebygging - Lovdata

Kapittel 1. Innledende bestemmelser § 1.Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 🔗Del paragraf. Velkommen til Sørenga 3 Sameie - bt3. Kjære Beboere - Velkommen til Sørenga 3 Sameie.

Velkommen til Sørenga 3 Sameie - bt3

Sørenga fikk sitt navn i 1624 da området ble brukt som beitemark for Akershus festning. Dagens bebyggelse på Sørenga er imidlertid på oppfylt sjøgrunn og var tidligere en del av havna. Nå er det vår tur til å skrive historie. For å gjennomføre overtagelsen av Sørenga 3 og for å sørge for at vår eiendom blir et trygt og trivelig sted å bo, har styret siden desember vært i nær dialog med tiltakshaver og entreprenør - SU, AF og USBL. Siden vi ble valgt har vi vært hektisk opptatt med å få på plass avtaler rundt ferdigstillelse og overtakelse av fellesarealer samt etabler rutiner og organisering av sameiet. Fliser i inngangspartier:En gledelig nyhet er at Sørenga Utvikling som en del av utbedringsarbeidet vil skifte ut linoleumen i inngangspartiene med fliser i nær fremtid, slik det står i teknisk beskrivelse.

Sørenga Utvikling vil også foreta en boning av alle linoleumsgulv i oppgangene etter AF Gruppen har ryddet bygget og malt vegger. Designstoler. Hjem - SØRENGA 4 SAMEIET. Sørenga 1 Sameie. Lamper fra Lampegiganten – Skap en lys atmosfære i ditt hjem. Barstoler - Stoler, barmøbler, cafemøbler & design møbler online. Barstol Retro. Bt1. Metric Conversion charts and calculators. Ny rapport: For første gang eier én prosent av verdens befolkning over halvparten av verdens verdier. Rapporten Global Wealth in 2015, utarbeidet av Credit Suisse, slår fast at for første gang eier den rikeste prosenten av verdens befolkning over halvparten av verdiene.

Ny rapport: For første gang eier én prosent av verdens befolkning over halvparten av verdens verdier

I fjor eide den rikeste prosenten 48,2 prosent av verdens samlede formue, ifølge samme rapport. Ifølge årets rapport, har denne andelen nå økt til 50,4 prosent. Hjelpeorganisasjonen Oxfam advarte i januar om at rikdomsakkumuleringen kunne føre til at den rikeste prosenten ville disponere over halvparten av verdens samlede formue. Organisasjonen mente denne symbolsk viktige milepælen ville nås i løpet av 2016. Men ifølge Credit Suisse har det altså allerede skjedd. Akkumuleringen av verdier i toppen har gått fort: For seks år siden, i 2009 eide den rikeste prosenten «bare» 44 prosent av verdens verdier. Store skjevheter Tar man med store deler av det som av den sveitsiske storbanken blir definert som den globale middelklassen, får man nok et bilde på skjevheten: Mange i Norge vil tilhøre denne gruppen. Rotevatn (V): - Posisjoner og privilegier skal ikke gå i arv i et demokrati. Punktum. «Folkemonarkiet er et speil av samfunnet.

Rotevatn (V): - Posisjoner og privilegier skal ikke gå i arv i et demokrati. Punktum.

Det skaper lange linjer som et land trenger,» skriver Knut Olav Åmås i en kronikk i Aftenposten fredag. I kronikken lister han opp fire prinsipielle grunner til å beholde monarkiet. I korte trekk: Kongehuset løser de oppgavene det er satt til. Det fungerer, de fleste vil ha det slikKongehuset er en tradisjonsbasert institusjon. . - Tror knapt det finnes noen prinsipielle monarkister i Norge.

Vedlikehold - Hvem har ansvaret? - Huseierne.Web. Grensen mellom seksjonseieren og sameiets ansvar kan være vanskelig å trekke.

Vedlikehold - Hvem har ansvaret? - Huseierne.Web

Det kan være lurt å ha vedtekter som presiserer grensen nærmere enn det loven gjør. Det finnes noe rettspraksis på området, men fremdeles hersker det usikkerhet på noen områder. Reglene om vedlikehold finnes i eierseksjonsloven § 20. Sameieren skal selv vedlikeholde bruksenheten, og sørge for at det ikke oppstår skade eller ulemper for de andre eierne. Vedlikeholdsplikten begrenser seg til de innvendige arealene. Seksjonseier har ansvar for blant annet: Her jakter Demi og Andrea på veggedyr - Dinside. Dinside - Nå er jeg spent, jeg har hatt vondt i magen i hele dag, sier Renate Fimland da vi kommer til huset hennes sammen med Tor Iljar i selskapet DogPoint, og ikke minst hundene Demi og Andrea. Del med vennene dineDemi og Andrea er spesialtrente hunder for søk etter veggedyr, maur og kadaver. - Søk! Iljar og hundene hans skal søke etter veggedyr hjemme hos Fimland. Hun har tilkalt Iljar i DogPoint for å gjøre et søk etter mulige veggedyr i boligen, etter at hun var blitt advart av noen besøkende om at de var redde for at de kunne ha hatt med seg veggedyr i bagasjen da de var på besøk.

Dette bør du tenke over når du skal fikse soverommet. - Mange lar seg inspirere av stilen fra luksuriøse boutiquehoteller, forteller fargeekspert Dagny Thurmann-Moe. Hun innredet Mikado-suiten på Grand Hotel i 2013, da hun jobbet som kreativ leder i en malingskjede. I høst er stilen høyaktuell i private hjem. Kjennetegn på hotellstilen er store senger, luksuriøst sengetøy, en stoppet sengegavl, lange gardiner og store – og mange – puter.

Småbruk med falleferdig hus ble solgt for dobbel pris Hjemmesnekret luksus. § 4 – 1. Rømningsveier - dsb.no. 1. Generelle krav til rømningsveier Rømningsveiene skal til enhver tid dekke behovet for forsvarlig rømning. I bygninger hvor rømningsveiene er utført etter strengere regler ved etablering, skal disse ikke tillempes til det minimumsnivå forskriften om brannforebyggende tiltak og brannsyn beskriver. Rømning i branntilfelle kan deles i tre etapper: NBL10_A03162.pdf. Problem loading page. Problem loading page. 4 Rømningsvei - dsb.no. 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveienForflytning i korridorForflytning i trapperom til utgang. § 7-27 fig 13 Rømning kan deles inn i tre faser Utforming av rømningsvei Rømningsvei må være egen branncelle som er tilrettelagt for sikker rømning og må på en oversiktlig måte føre til sikkert sted.

Rømningsvei kan inneholde mindre rom for andre formål, dersom disse ikke reduserer rømningsveiens funksjon. Korridor i bygning i risikoklasse 6 som er lengre enn 30 m, må deles med dør E 15 C i avstander på høyst 30 m. § 7-27 fig 14 Små vaktrom/resepsjoner kan inngå som del av rømningsvei Vindu som rømningsvei Fra branncelle i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan vindu, som har underkant mindre enn 5,0 m over planert terreng, være en av rømningsveiene.

. § 7-27 fig 15 Minimumsmål på vinduer som skal brukes som rømningsvei Heis og rulletrapp som rømningsvei. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) - Lovdata. Kapitteloversikt: Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 26. mars 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-1, § 12-1, § 21-10, § 23-8, § 27-6, § 28-1, § 28-7, § 29-3, § 29-4, § 29-5, § 29-6, § 29-7, § 29-8, § 29-9, § 29-10, § 30-1, § 30-2, § 30-4, § 30-5, § 30-6 og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger § 7.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. III nr. 5 (direktiv 95/16/EF), kap. V nr. 2 (direktiv 90/396/EØF endret ved direktiv 93/68/EØF), kap. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) - Lovdata. Kapitteloversikt: Forside - dsb.no. Germany’s REWE Group acquires Apollo. Sorengstranda. Alltinn - go to internet explorer. Skatteetaten - Person. Slik blir nye Bjørvika. Rapporter og planer.

Tips/AA1F4D17-265A-463F-A55C-A9AFF83233DE.pdf. Oslo Konserthus. Tv-guide - Se.no. SF Kino.

Jantelov