background preloader

Norway, viking +

Facebook Twitter

Archaeologists Uncover Evidence of Huge Viking Camp in England. Hobbyist Metal Detectorists Find Hoard of 3000-year-old Axes in Farmer's Field in Norway. Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 - Nasjonalbiblioteket. Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 : en liste over de forskjellige lensherrer, lagmenn, borgermestre, rådmenn, byfogder, tollere, fogder, sorenskrivere etc som var i funksjon i Midt-Norge i tiden 1536-1660 - Nasjonalbiblioteket. "Western Finnmark in Norway pre - 1720. Domiciliation. Komsa civilization. Rockcarvings in Alta. Birkarler from Sweden / Finland".

Rune Blix. Rune Blix. VGSkole: Renessansen ca. 1400 til 1600. Tilrettelagt av VGSkole.no Kort forord Renessansen er en svært viktig periode i europeisk kulturliv.

VGSkole: Renessansen ca. 1400 til 1600

Den innebærer et helt sentralt brudd med tidligere holdninger til religion og menneskesyn. Middelalderens kollektivistiske menneskesyn blir utfordret av tanken om enkeltmenneskets verdi, og ikke minst stilles det kritiske spørsmål ved kirkens dogmer. Thurisaz. Name[edit] Þurs is a name for the giants in Norse mythology.

Thurisaz

Samlet Norge etter underlig jul. Ofte er det den unge Gyda, som Harald Hårfagre ønsket å gifte seg med, som får æren av å ha inspirert Harald til å samle Norge til ett rike.

Samlet Norge etter underlig jul

Men i sin nye bok om Harald Hårfagre forteller professor Torgrim Titlestad ved Universitetet i Stavanger at det finnes et viktigere sagn. I sagnet fortelles det at det var de overjordiske vesener, jotner, som inspirerte kong Harald til å skape sitt norske rike. Det mest sentrale sagnet tar utgangspunkt i den viktigste norrøne høytiden, julen, da Harald var fem år. I den hedenske julefeiringen ble det drukket og blotet for gudene og for godt år og fred. Vår julefeiring har røtter langt tilbake i tid før kristendommen ble innført. Mektige vikingkvinner. Sommeren 1904 startet utgravingen av et av de viktigste funnene Norge har fra vikingtiden: Osebergskipet.

Mektige vikingkvinner

Til arkeologenes store overraskelse, viste analysen av beinrestene at graven inneholdt to kvinner. Vikingene brukte heksekunster i krig. Når man, som amerikaneren Stephen Mitchell, er professor i nordisk mytologi og vill etter vikinger, er Jylland stedet å være. – I vikingtiden var Jylland helt sentralt.

Vikingene brukte heksekunster i krig

Det er her de skandinaviske kongedømmene oppstår, sier Mitchell. Han forteller at den danske halvøya den gang hadde en langt høyere status i Norden. Det var her Svein Tjugeskjegg seilte ut for å erobre Norge og England. Stephen Mitchell er professor på Harvard Universitys avdeling for skandinaviske studier, og de siste 40 årene har han forsket på sagaene. Før de ble kristne, trodde nordboerne sannsynligvis på hekser og magi, viser studiene hans. Drømmer om Valhall. - Jeg var egentlig ikke så interessert i norrøn mytologi da jeg begynte her, innrømmer Thomas Mohnike, leder for instituttet for skandinaviske studier ved Université de Strasbourg.

Drømmer om Valhall

Men interessen blant studentene var forbløffende stor. Og forskeren skulle snart oppdage at skapningene fra den for lengst avleggse gudelæra slett ikke lar seg sperre inne i historiebøker og gamle manuskripter. Vikingklær - raffere enn ventet. Vikinghabitten var altså langt mer enn grå vadmelsserker og våte skinnfiller.

Vikingklær - raffere enn ventet

Mange av draktene var rett ut fjonge, med sterke farger, silkebånd og glitrende speilbiter. - Vikingene kombinerte orientalske detaljer med nordisk stil. Brukte runer helt inn på 1900-tallet. Inne i de store, svenske skogene levde runene lenge videre, sammen med et helt eget språk – elvdalsk – som er en skattkiste for språkforskere.

Brukte runer helt inn på 1900-tallet

Fremdeles bruker folk i Älvdalen dette språket. Denne uken har mange skrevet om det, ettersom det arrangeres en konferanse om elvdalsk ved Københavns Universitet. – Älvdalen er virkelig noe helt spesielt. Heimskringla.no. FAQ (Ofte stillede spørgsmål) Sp.: Billede og tekst er ude af position på min computerskærm og enkelte tegn vises ikke korrekt.

heimskringla.no

Hvorfor? Sv.: For optimal visning af heimskringla.no brug Firefox eller Safari. Sola Historielag - Astrid, dronning bestemoren. Vi har tidligere skrevet om Astrid, søster til Olav Tryggvasson og hennes imponerende ætt.

Sola Historielag - Astrid, dronning bestemoren

På far siden var det rette blodsbånd helt til Harald Hårfagre og på mor siden fra den mektige Vikingkåre ætta og til sagnkongen Ragnar Lodbrok. Prinsippet med å ha Harald Hårfagres gener i seg for å bli konge fortsetter ikke bare i vikingtiden, men også etter vikingtiden. Tiden etter kalles høymiddelalderen og varte fra ca. 1050 til 1300. Men som tidligere sitter kongene ikke svært lenge. Både kongssønner og konger blir drept, så den mannlige slektslinken som lå til grunn blir utryddet. Dette faktum med slektsledd fra Astrid til senere konger er det ingen som har pekt på før. Ofte var vanskelig å bevise at en stammet fra Harald Hårfagre. Datter til Eirik Bjodaskalle. Rune Meanings - The Elder Futhark. Vis emne - Kongsgård på Ørlandet. Runes. Middelalderen. Liste over Norges monarker - Wikipedia. Liste over Norges monarker, som hersket over et samlet Norge, regnes tradisjonelt fra Harald Hårfagre, muligens som en arv fra Snorres fremstilling i Heimskringla. Det er imidlertid usikkert hvor stabil kongemakten var i de første ca. 150 år, og historikere har argumentert for at Norges kongerekke like gjerne kunne regnes fra Olav Tryggvason[1], eller fra Harald Hardråde.[2] Kongerekken er en innfallsvinkel til Norges historie: Den beskriver utviklingen av statsmakten og regjeringen i Norge: fra rikssamling, gjennom middelalderens kirke- og kongeroller, via Kalmarunionen og enevoldstiden, omskiftinger i kjølvannet av den franske revolusjon og Napoleonskrigene frem til dagens konstitusjonelle monarki.

Norge var et selvstendig rike som på 900-, 1000- og 1100-tallet tidvis ble styrt av danske konger. De lengstregjerende kongene er Christian IV (60 år), Erik av Pommern (53 år) og Haakon VII (52 år). This is what living in the Viking age looked like. Haraldr Guðrøðarson. Snøfrid Svåsedotter (860-932) - Genvägar - Släktforskning på nätet. Född: cirka 860 i Tofte, Gudbrandsdalen, Oppland, Norway Död: 932 i Norway Daughter of Svåse Finnekonge och ?? Finnekonge Wife of Harald I Halvdansson ŦFairhairŧ Hårfagre Mother of Halvdan Haraldsson ŦLonglegsŧ Hålegg; Sigurd Haraldsson ŦHriseŧ Rise; Gudrød Haraldsson ŦGleamŧ Ljome, Konge av Hadeland och Ragnvald Haraldsson ŦStraightleyŧ Rettilbeine Snøfrid Svåsedotter (Snæfríður Svásadóttir) (In English: Snaefrid Svasedotter)

Vikings: Savages or Social Butterflies? An image of the Vikings’ ship. The traditional Viking mode of transportation was the ship. They perfected this design and used it to travel to places as far away as Britain and even Germany. Courtesy of the Daily Galaxy. Between 800 and 1150 A.D., the word “Viking” would strike fear in the heart of any European.

The story of Ragnarok and the Apocalypse. Norge under dansk styre – 1537-1814 – Store norske leksikon. Innenfor Kalmarunionen hadde alle de tre rikene sine egne riksråd, det vil si forsamlinger av aristokrati og geistlige kongen styrte i samforstand med. De tre rikene hadde også formell status som selvstendige riker under felles konge. Men på riksmøtet i København 1536 måtte Christian 3 i den såkalte "Norgesparagrafen" i sin håndfestning love den danske adelen at Norge skulle opphøre å være selvstendig rike, men for fremtiden være underordnet Danmarks krone på linje med de danske landskap. Den såkalte lydriketiden (1537–1660) kom likevel ikke til å bety en fullstendig innlemmelse av Norge under Danmark, men den tidligere forholdsvis frie stilling i unionen ble sterkt begrenset.

Dette skyldtes at det norske riksrådet ikke lenger ble innkalt og døde hen, og at den norske kirkeprovinsen ble avskaffet ved reformasjonen – det vil si overgangen fra katolisisme til protestantisme i mange europeiske land på 1500-tallet. Økt makt til dansk adel og konge. Austråttborgens heraldikk - Wikipedia. Austråttborgens heraldikk omfatter en rekke heraldiske elementer, særlig våpenskjold, på Austråttborgens vegger, porter og andre steder. Våpen finnes rundt borgens portal, over Loggiaen og på Pyramiden. Det dreier seg om slektsvåpenene for anene til Ove Bjelke og hans tre hustruer, nemlig Maren Juel, Regitze Gedde og Hedvig Lindenow. Austråttborgen Foto: Arnstein Rønning. Slekter på matrikkelgården Austrått. Forget Renaissance Italy—Modernity Got Going With the Vikings. GUDA. Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologiA BC DE FG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZÆ Ø Å Ord skrevet i kursiv er norrøn stavemåte.Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologiA BC DE FG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZÆ Ø Å Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002 Referanser - Kildelitteratur Opdateret d. 15.5.2012.

The Norse Legend of the World Tree - Yggdrasil. In 1643 a Bishop called Brynjolf Sveinsson was given forty- five pieces of vellum containing poetry and prose from the heart of ancient Northern European indigenous culture. This collection is called The King’s Book (the Codex Regius in Latin). It is thought to have been written around 1270. Between 1270 and 1643 the manuscript was hidden from public view, presumably to protect it from being destroyed by the new religion which arose from Rome. Who the family was that protected this manuscript for over three hundred years we don’t know, and nor do we know their tradition, but we can be sure that it would have been a treacherous secret to bear safely through the medieval centuries. Runekalender. Runic Calender from Gotland. Full text of "Norske gaardnavne; oplysninger samlede til brug ved matrikelens revision" Norges historie fra 1300 til 1660 – Store norske leksikon. Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Most interesting photos tagged with 1600tallet. Full text of "History of the Norwegian people" Diplomatarium Norvegicum.