background preloader

Inför utvecklingssamtal

Facebook Twitter

UL artikel 4 2012 juhlin mfl. Checklista Utvecklingssamtal hösten 2014.pdf. Elevledda utvecklingssamtal. Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år. Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Det var en hit redan första gången vi genomförde det.

Innan vi hade samtal fick eleverna skriva utvärderingar i alla ämnen hur de tyckte att det gick för dem i ämnena och vad de behövde utveckla mer. Vi var då också ganska mycket nybörjare på att skriva omdömena i Infomentor och föräldrarna kom definitivt inte in och kunde läsa så vi skrev ut de skriftliga omdömena och klistrade in det under varje ämne. Under åren har checklistorna som vi använt sett ungefär likadana ut. Vilket upplägg vi ska ha framöver när samtalen ska ligga har vi inte gjort riktigt klart med än. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest.

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1 | skolfröken fräken. Jan29 Här kommer alla sidor i samtalsmallen som jag gjort till mina ettor. Först hälsar man sina föräldrar välkomna till sitt utvecklingssamtal! Här skriver vi in barnens ”gamla” mål från hösten och barnen utvärderade dessa genom att färga stjärnan bredvid målet grön, gul eller röd. Jag ger även en kommentar om hur jag tycker det har gått att nå målen. Överensstämmer nästan alltid med elevens åsikt. Här tar barnen ställning till påståendena genom att sätta en prick vid tummen ner, mittemellan eller tummen upp.

Här går jag igenom med barnen (några i taget) vad vi har arbetat med i matematik. . …. och så på samma sätt med svenska. Nu är det dag att visa GLUS-schemat. Dags att sätta upp nya mål. . … och så återstår bara att tacka för att föräldrarna kom!