background preloader

Journalistik

Facebook Twitter

Chomsky.info : The Noam Chomsky Website. Saving Bletchley Park. I first visited Bletchley Park a few years ago.

Saving Bletchley Park

I was there as Chair of the BCSWomen group, which I founded in 2001, at a meeting convened by the British Computer Society. After the meeting I wandered around the site finding myself falling in love with the place. I had not really realised, before visiting, what had happened at Bletchley Park, or its importance. During my wander around I met John Harper who was working with his team to rebuild a Bombe machine. I had a good chat with John about what they were doing, finding their dedication and application to the task in hand incredible. On the way home I chatted to various people about the ideas forming in my head, I wanted to make sure that the women of Bletchley Park were recognised for the work that they had done during the war and celebrated for their efforts.

I was invited back to Bletchley Park again in July 2008. John drafted a letter which I sent around CPHC. Bloggarna kan aldrig ersätta en riktig världsreporter. Ulf Nilson var utrikeskorrespondent på Expressen 1963-1995. Kväll efter kväll ser jag - med avsky - samma eländiga bild . Reportern står där "på gränsen till Gaza" och mässar om situationen därinne i helvetet. På gränsen! Han/hon skulle ju vara d ä r i n n e! Vara med. Jag vet att alla dessa kollegor på gränsen tycker precis som jag . Många av de killar och tjejer som står där på gränsen är så kallade världsreporters , en löslig beteckning som man får när man hållit på i några år och täckt - jag tar mig själv som exempel här - krig och konflikter från Budapest och Suez 1956 till norra Israel precis femtio år senare, när vi, såvitt jag minns, tvingades ner i skyddsrum i Haifa 17 gånger samma dag.

Hur som helst fick man inte mycket gjort. Världsreportern - Bang och hennes lika duktiga kollega Attis Ljungström på Svenskan var kanske våra första - världsreporterns uppgift är att åka dit, ta reda på, uppleva och rapportera. Så - envar sin egen världsreporter? Kaplan University Professor Spot. Journalistik. Journalisti´k, benämning på såväl insamling, urval, bearbetning och presentation av material i massmedier som på resultatet av denna verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna. Journalistik avser ytterst att skildra verkligheten; den skiljer sig från skönlitteratur genom att inte syssla med fiktion och från vetenskapligt arbete genom krav på aktualitet.

Benämningen journalistik avsåg ursprungligen nyheter och reportage i tidningar och tidskrifter (jfr journal), men har senare breddats till att även omfatta radio och TV. Journalistikens framväxt är intimt förknippad med massmediernas utveckling. De första dagstidningarna från början av 1600-talet karakteriserades av rapportering i politiska och ekonomiska ämnen men också av ... (100 av 836 ord) Vill du veta mer om journalistik?

Liza Marklund slipper åtal. Liza Marklund intervjuade 1992 en kvinnlig föreståndare för ett boende för utsatta kvinnor med skyddade identiteter. För att inte riskera att röja kvinnornas personuppgifter påtalade föreståndaren ett flertal gånger vikten av att hon garanterades total anonymitet om Liza Marklund skulle skriva om verksamheten. Enligt anmälan till JK röjde Lisa Marklund trots det kvinnans identitet till flera personer knutna till "Bortrövade barns förening" och till pseudonymen "Mia Eriksson". Föreståndaren menar också att Liza Marklund ska ha avslöjat hennes identitet för redaktionen på Expressen som senare publicerade hennes foto, fulla namn, adress och personnummer i tidningen.

Kvinnan anser att Liza Marklund brutit mot tryckfrihetsförordningens paragrafer om tystnadsplikt och rätten till att få vara anonym. Justitiekanslern har nu beslutat att inte inleda någon förundersökning, eftersom brottets preskriptionstid gått ut. Enligt JK ger anmälan heller ingen anledning till någon annan åtgärd från JK:s sida. DN. Blanda inte ihop min bok med Marklunds smörja. [...] författare, skriver “blanda inte ihop min bok med Marklunds smörja”. Läs mer här. Många fler som debatterar på debattsajten Newsmill är bland annat författaren Ramona [...] Blogg: Gammelmedia pissar på sig « Haväng , 2009-01-19, 18:49 Som sagt, Marklund har fallit från väldigt höga hästar, där hon suttit i skvallerpressen och mästrat allt och alla, lite "von oben". Hennes "vänster propaganda goes modern" i bästa Guillou stil, med nedsättande epitet och undvikande av verkligheten eller sanningar, kanske bara är en logisk förlängning av hennes personlighet!

Permalänk | Anmäl Johan , 2009-01-19, 12:19 Sanningen som ett mål i sig är ju inte alls intressant för dagens svenska journalister, det mesta av rapporteringen handlar ju om vad de vill ska vara sant eller i bästa fall delar av sanningen, de delar av sanningen som inte stöder journalistens upfattningar om vad exempelvis en "god sak" är förtigs eller förvanskas regelmässigt .