Journalistik

Facebook Twitter

Chomsky.info : The Noam Chomsky Website. Saving Bletchley Park. Bloggarna kan aldrig ersätta en riktig världsreporter. Ulf Nilson var utrikeskorrespondent på Expressen 1963-1995.

Bloggarna kan aldrig ersätta en riktig världsreporter

Kväll efter kväll ser jag - med avsky - samma eländiga bild . Reportern står där "på gränsen till Gaza" och mässar om situationen därinne i helvetet. På gränsen! Kaplan University Professor Spot. Journalistik. Journalisti´k, benämning på såväl insamling, urval, bearbetning och presentation av material i massmedier som på resultatet av denna verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna. Journalistik avser ytterst att skildra verkligheten; den skiljer sig från skönlitteratur genom att inte syssla med fiktion och från vetenskapligt arbete genom krav på aktualitet. Benämningen journalistik avsåg ursprungligen nyheter och reportage i tidningar och tidskrifter (jfr journal), men har senare breddats till att även omfatta radio och TV.

Liza Marklund slipper åtal. Liza Marklund intervjuade 1992 en kvinnlig föreståndare för ett boende för utsatta kvinnor med skyddade identiteter. För att inte riskera att röja kvinnornas personuppgifter påtalade föreståndaren ett flertal gånger vikten av att hon garanterades total anonymitet om Liza Marklund skulle skriva om verksamheten. Enligt anmälan till JK röjde Lisa Marklund trots det kvinnans identitet till flera personer knutna till "Bortrövade barns förening" och till pseudonymen "Mia Eriksson".

DN. Blanda inte ihop min bok med Marklunds smörja. [...] författare, skriver “blanda inte ihop min bok med Marklunds smörja”.

Blanda inte ihop min bok med Marklunds smörja

Läs mer här. Många fler som debatterar på debattsajten Newsmill är bland annat författaren Ramona [...] Blogg: Gammelmedia pissar på sig « Haväng , 2009-01-19, 18:49 Som sagt, Marklund har fallit från väldigt höga hästar, där hon suttit i skvallerpressen och mästrat allt och alla, lite "von oben". Hennes "vänster propaganda goes modern" i bästa Guillou stil, med nedsättande epitet och undvikande av verkligheten eller sanningar, kanske bara är en logisk förlängning av hennes personlighet!