background preloader

Ideas

Facebook Twitter

Samen kracht van social media benutten - Startpagina thema communicatie - Home. Code for NL zoekt fellows. Open Government Awards - Expertisepunt Open Overheid. Wat zijn de OGP Awards?

Open Government Awards - Expertisepunt Open Overheid

Het OGP organiseert dit jaar voor de tweede keer de OGP Awards. Deelnemende landen en maatschappelijke organisaties kunnen zich hiervoor inschrijven, om bijzondere projecten op het gebied van Open Overheid te promoten. Ditmaal met als thema ‘Improving Public Services through Open Government’ ofwel: het verbeteren van publieke dienstverlening door Open Overheid. Met dit thema wil het OGP benadrukken dat publieke dienstverlening het voornaamste raakvlak is tussen burgers en de overheid, en dat de overheid die dienstverlening op transparante en controleerbare wijze moet inrichten, rekening houdend met de wensen van burgers. Nederland mag één project indienen dat mee kan dingen naar deze internationale Award. Eindigt jouw initiatief hoog in de internationale top tien? Let's Make "Enterpriser" a verb again. If you look at it the right way, every business is a technology business.

Let's Make "Enterpriser" a verb again

OpenData App Store. Hoe Plazillamuizinnen Bokita, Miesje en Yrsa met hulp van zeemeerman Blup, het leven van bijna de hele Plazillamuizenpopulatie redde maar niet kon terugkijken op een geslaagde missie. Het verhaal gaat verder daar waar Weltevree er de muizenkeutels aan gaf (Klik op de kop om het verhaal van muizin Weltevree te lezen) Ondertussen in het vooronder van Rosies Piratenparade Vanuit de schaduw van een kapgebinten draagbalk maakte zich een figuur los die een mantel van rattenbont om de schouders droeg.

Hoe Plazillamuizinnen Bokita, Miesje en Yrsa met hulp van zeemeerman Blup, het leven van bijna de hele Plazillamuizenpopulatie redde maar niet kon terugkijken op een geslaagde missie

Het was de beruchte muislamist uit het mysterieuze Kaas-i-Faat-eiland Ratteplan, die ervoor had gekozen om in overleg met Kopkaas – een koosnaampje die een zendelinge ooit aan Kaassstengel de Eerste, de leider van het Kaas-i-Faat had gegeven – zijn naam in Plazillatrol te veranderen. Hij bekeek een grote kist met het opschrift: ‘Plazillaboeken’, een slim gekozen aanduiding, geen mens zou kennis willen nemen van de inhoud, – dat was tenminste zijn overtuiging, wij weten wel beter – volgens dogma 811 was er maar voor één boek plaats op de wereld, het boek der boeken: ‘Kaasfonduen met heidenen, 1001 hoofdgerechten.’

Plazillatrol. De kikker en de prinses. Kruip in de huid van… Het heeft me moeite gekost om me naar het toetsenbord te begeven om mijn kant van het verhaal te vertellen.

De kikker en de prinses

Het is een uiterst genante beleving geweest, die ik liever helemaal zou willen vergeten, maar op aandringen van mijn psychiater vertrouw ik u toch mijn grootse kwelling toe, die mijn leven drastisch heeft veranderd. Ik ben in een kikker gekropen! Zo, het hoge woord is eruit. Review: onze Caribische cruise met Holland America. Er zijn leuke vakanties.

Review: onze Caribische cruise met Holland America

Er zijn fantastische vakanties. Er zijn helemaal geweldige vakanties. NWBA – Doelstellingen. NWBA heeft als doel het toepassen van waterstof- en brandstofceltechnologie in Nederland in de breedste zin te bevorderen, ter verduurzaming van de samenleving.

NWBA – Doelstellingen

Zij wil dit doen door: Autozine - Nieuws: Hyundai ix35. De 'waterstofauto' Hyundai ix35 FCEV is gebaseerd op Hyundai's crossover: de ix35.

Autozine - Nieuws: Hyundai ix35

De eerste twee auto's met dit systeem zijn besteld door Rijkswaterstaat. De eerste daarvan is gisteren afgeleverd. De tweede ix35 FCEV wordt halverwege deze maand op Nederlands kenteken gezet. De milieuvriendelijke auto's worden ingezet in de regio's Rotterdam en Helmond, waar waterstoftankstations zijn gevestigd. De Hyundai ix35 FCEV heeft een actieradius van bijna 600 kilometer, tanken duurt slechts enkele minuten en de emissie is water(damp).

Een brandstofcel zet de waterstof om in elektriciteit die vervolgens de elektromotor aandrijft. Brandstofcelaandrijving. Toyota komt al volgend jaar met waterstofauto. Waterstofautos.nl. Www.un-documents.net/our-common-future.pdf. EIP Water. Plan-Do-… wat kwam daarna ook alweer? Nu menig bedrijfsterrein onder een bruinoranje bladerendek bezaaid raakt, zijn veel organisaties aan het nadenken over de strategische koers voor het nieuwe jaar.

Plan-Do-… wat kwam daarna ook alweer?

Scenario’s, SWOT analyses en andere strategische documenten zijn de voeding voor inspiratiesessies op verschillende niveaus. In de komende weken en maanden resulteert dit in begrotingen, kaderbrieven en speerpunten voor 2015. Vanuit Proven Partners vinden wij het belangrijk om vooruit te kijken en de “P” van de Plan-Do-Check-Act-cyclus uitvoerig uit te voeren. Echter vanuit onze adviespraktijk merken we dat het bij veel organisaties daar blijft hangen. Veel organisaties maken plannen en een deel daarvan gaat de plannen daadwerkelijk uitvoeren. Meerdere cycli naast elkaar Proven Partners ziet PDCA als een proces waarvan er meerdere tegelijk kunnen plaatsvinden (zie onderstaande afbeelding). Sturen op meerdere niveaus Plan Do Check De derde stap, de check-fase, is zoals eerder aangegeven een belangrijke schakel in de PDCA cyclus.

4D Missing Link: de brug tussen gemeente en sociale wijkteams. Developing the Use of Pupil Blogging Through the Use of a Class Learning Wall. Business models voor een open overheid. Innovatie binnen de Open overheid vraagt een andere organisatie, Open Source, open programmatuur, anders organiseren. Webboek - 8.0 Inleiding. Knooppunten. Laatst bijgewerkt op donderdag 17 april 2014 11:29 In het regeerakkoord van 2013 is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet.

Knooppunten

Zo moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen. Afbeeldingen resultaat voor. ZBC Kennisbank » Artikelen uit de praktijk. Who Invented the Internet? And Why? Publicatie Overheidsbrede dienstverlening 2020! Van organisaties naar organiseren - Vorig jaar is het proces ‘Dienstverlening 2020’ geïnitieerd door de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP).

Publicatie Overheidsbrede dienstverlening 2020!

Hieraan is deelgenomen door de Manifestpartijen; de brancheorganisaties Divosa, NVVB, VNG en King; de Ministeries van BZK, EZ en Financiën; de Topkring Dienstverlening Gemeenten plus de vakorganisaties VIAG en IMG. Met behulp van digitale co-creatie hebben verschillende overheidsnetwerken een zestal ambities benoemd voor dienstverlening in 2020. Doel is om de dienstverlening beter en efficiënter maken. MijnOverheid. Zaken afhandelen met de overheid betekent vaak dat er persoonlijke correspondentie wordt uitgewisseld. Denkt u aan de belastingaanslag, een beschikking voor de kinderbijslag of een herinnering voor het verlengen van uw paspoort. Tot nu toe gebeurt dat meestal via de papieren post. De Berichtenbox is uw persoonlijke postbus voor elektronische berichten van de overheid: gebruiksvriendelijk, snel, veilig en milieuvriendelijk.

U bepaalt zelf van welke overheidsorganisaties u berichten wilt ontvangen en ontvangt deze berichten dan niet meer per papieren post. Pauldedigitect: Goed idee zo'n overzicht... Zaaksystemen – in Beeld. Eén stelsel nodig voor gegevens over leefomgeving. Het Rijk zou moeten streven naar één samenhangend stelsel om alle relevante informatie voor de Omgevingswet te ontsluiten. Hierdoor kunnen de beschikbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens over onder meer water, geluid, natuur en bodem verbeteren.

Initiatiefnemers en bevoegde gezagen bij ruimtelijke ontwikkelingen kunnen gegevens dan vaker gaan hergebruiken, zodat onderzoekslasten kunnen dalen. Dit blijkt uit onderzoek van RIVM naar de Uitwerking Gegevensvoorziening Omgevingswet, dat vandaag beschikbaar is gekomen. Momenteel worden over alle onderdelen van de leefomgeving wel gegevens verzameld en ontsloten, maar lang niet altijd in een vorm waar initiatiefnemers en bevoegde gezagen mee uit de voeten kunnen. Relatie tussen CIO en architect. Open Government Partnership. Blender (software) Het Blender Institute, onderdeel van de Blender Foundation, ontwikkelt opensourceprojecten, zoals films, die de ontwikkeling van Blender ook voortdrijven: de functionaliteit die men nodig heeft voor de projecten wordt gaandeweg toegevoegd aan Blender.

Projecten waar men aan gewerkt heeft zijn Elephants Dream (2006), Big Buck Bunny (2008), Yo Frankie! (2008), Sintel (2010) en Tears of Steel (2012). Blender heeft onder meer de volgende mogelijkheden: De bediening is behoorlijk complex, maar als men eenmaal weet waar de knoppen voor zijn, dan is de bediening vaak sneller dan bij andere programma's vanwege het grote aantal toetsenbordcombinaties. Process of Pyrolysis. Pyrolysis Oil Extraction from Plastic at 80 Deg. C.

Plastic to oil GreenWorldSystems Holland. Red (team) Analysis - Strategic Foresight & Warning for National Security, Political Risk Assessment, Horizon Scanning. EFFECTIVE INFORMATION VISUALIZATION by Matthias Shapiro - EP 31. Modernisering GBA gemeente Utrecht. Digikoppeling: gegevensuitwisseling op de toekomst voorbereid.

GemeentelijkFundament Final 04012011. GemeentelijkFundament Final 04012011. Stelsel van Basisregistraties.flv. OverheidinNederland.nl. Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl heeft een database met daarin alle overheidsadressen van Nederland. Deze grote database met overheidsgegevens bestaat uit: contactgegevens politici, contactgegevens topambtenaren / leidinggevende binnen de ambtelijke organisatie, contactgegevens van gemeenten, kengetallen van gemeenten en provincies, contactgegevens van provincies, contactgegevens van de landelijke overheid, contactgegevens van het Europees Parlement (EU), telefoonnummers overheid, bezoekadres, email overheidsbestuurders e.d.. Neem contact op met de overheids-experts van OverheidinNederland.nl; dan krijgt u snel toegang tot het actuele en complete bestand met overheidsadressen en contactgegevens van de overheid. Uit dit bestand kunt u uw eigen selecties maken.

Maak vandaag nog gebruik om het overheidsbestand te raadplegen. Wat is de Overheid? Koppeling BAG-WOZ. Koppeling BAG-WOZ. eHerkenning. Samenwerken in het sociaal domein. Zaakgericht Werken. Vodna paradigma / water paradigm 2007-09-16. Webtracking: bespioneren op het web – Occhio internetbureau. Joris van Gelder 26 juni 2012 Webtracking Als we op het web surfen wordt er constant data over ons verzameld.

Standaard e-overheid aan degelijkheid ten onder. Abstract. SYMPOSIUM: CHANGE THE MODEL - Uitnodiging. Zorg voor verbinding, dan boei je vanzelf! EAR in context - ICTU Wiki. Uit ICTU Wiki De Overheid Nederland kent verschillende bestuurslagen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Daarnaast zijn er nog de waterschappen. Al die lagen samen vormen de overheid. REST vs. SOAP – The Right WebService. Waterprint. Professionele partner in social media management.

Monitor Duurzaam Nederland 2011. CPB Boek 3 | 5‑09‑2011 De kwaliteit van leven in Nederland is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Zenc start onderzoek naar businessmodellen van open data. Met open data kom je veilig thuis. Time to Pull the Plug on Government Web Sites? Andrea Di Maio Managing VP 15 years at Gartner 28 years IT industry Andrea Di Maio is a managing vice president for public sector in Gartner Research, covering government and education. 03-09-het_rijnlands_model-als-inspiratiebron-input voor aanjager van soc media en communities in W-Europa. SocialSkoop. Daniela Bolzmann: Online Marketing and Social Media. Schaduwkamer. ArchiefWiki. File.php (application/pdf-object) CC and data[bases]: huge in 2011, what you can do.

Twitter, meerdere accounts

Volledig beeld ICT kosten gemeente. Why Every Entrepreneur Should Write and 9 Tips To Get Started. Ik wil meer omzet.