background preloader

NGO

Facebook Twitter

Idealware - Helping Nonprofits Make Smart Technology Decisions. Untitled. Uwaga! Przygotuj się na nowe sprawozdania finansowe! Alina Gałązka, ngo.pl: – Jakie są konsekwencje dla stowarzyszeń i fundacji uchylenia rozporządzenia o szczególnych zasadach rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej?

Uwaga! Przygotuj się na nowe sprawozdania finansowe!

Ewa Kolankiewicz, Krzysztof Śliwiński: – Sprawozdania za 2014 rok muszą być sporządzone według zasad określonych bezpośrednio w ustawie o rachunkowości. Co to oznacza? Organizacje pozarządowe mają do wyboru dwa tryby sporządzania sprawozdań. Pierwszy to znany już od lat wzór sprawozdania, którego już teraz używają organizacje-przedsiębiorcy (czyli prowadzące działalność gospodarczą).

To podstawowy wzór (ściślej: wariantu kalkulacyjnego podstawowego wzoru sprawozdania finansowego) określony w załączniku 1 do ustawy o rachunkowości. Skąd się wziął pomysł na jednostkę mikro? E.K., K. Co to znaczy jednostka mikro? E.K., K. Te warunki to po pierwsze: półtora miliona złotych sumy aktywów podmiotu, czyli półtora miliona złotych wartości posiadanego majątku.

Fundujesz.pl. Jak pracować z (info)grafikami w organizacji pozarządowej? Organizacje pozarządowe nie mają łatwego zadania jeśli chodzi popularyzację zagadnień, którymi się zajmują.

Jak pracować z (info)grafikami w organizacji pozarządowej?

Złożoność problemów zderza się z małymi budżetami i często skromną wiedzą z zagadnień architektury informacji, projektowania graficznego czy wizualizacji danych. Mimo tych braków coraz częściej chcemy sięgać po efektowną, ale skomplikowaną formę infografik. Dlaczego? Infografiki potrafią zmieścić sporo informacji, są łatwiej i szybciej przyswajalne niż artykuły czy raporty i dobrze wyglądają (zwłaszcza w najróżniejszych mediach społecznościowych). Jak można zacząć wykorzystywać tę formę komunikacji w organizacji pozarządowej?

Charles Minard, 1969 r. wykres przedstawiający liczebność armii podczas rosyjskiej kampanii Napoleona, domena publiczna, źródło Wikimedia Commons O infografikach Po co je projektujemy? Takie podejście pozwala oderwać się od myślenia, że wszystkie dane i informacje które posiadamy są równie ważne. Speaking. I’ve been speaking about how nonprofits can use social media for the past 6 years at hundreds of conferences and events.

Speaking

I’ve been the keynote speaker for the Cambodian Bloggers Conference in Phnom Penh, The Connecting Up Conference in Brisbane, Australia, Minnesota Council on Nonprofits, Making Media Conference in Chicago and others. I have also presented on nonprofits and social media at some of the leading social media industry conferences including O’Reilly’s Graphing Social Patterns, Gnomedex, SWSX, Blogher, and Podcamp. Content Curation Presentation w/ Robin Good at Social Media 4 Nonprofits Conference in 2012 If you want to see some examples of my presentations, you can find a complete list here. Completed Talks and PresentationsUpcoming Speaking EngagementsSlides If you want contact me about a potential speaking engagement, please use my contact form and include the date, name of the event, and other details. Działalność odpłatna – co to za sprzedaż? Czy nasze stowarzyszenie może wystawiać rachunki za nasze prezentacje i zajęcia edukacyjne przeprowadzane w naszym ośrodku.

Działalność odpłatna – co to za sprzedaż?

Czy rachunki mogą być wystawiane dla urzędów, firm i indywidualnych odbiorców zainteresowanych naszymi działaniami. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Rachunki są wystawianie w przypadku sprzedaży produktu bądź usługi przez stowarzyszenie. A ta zgodnie z przepisami jest możliwa w ramach działalności gospodarczej albo odpłatnej działalności pożytku publicznego.

W skrócie ujmując, warunkiem sprzedawania produktów czy usług w ramach działalności gospodarczej jest umieszczenie zapisu o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w statucie oraz zarejestrowanie jej w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców. Warunek 1 – działalność pożytku publicznego Zgodnie z przepisami działalnością pożytku publicznego jest „działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie”. Warunek 3 – brak zysku.

Ciekawe artykuły

Organizacje 2012. O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia Klon/Jawor. Strona wykorzystuje kod autorstwa Michała Szoty zaczerpnięty ze strony otwartengo.pl , na licencji CC-BY-SA. Publikacje. Organizacja zakłada spółkę. Samodzielne wytwarzanie dochodu przez organizacje pozarządowe pozwala na swobodniejsze, ale i bardziej odpowiedzialne podejmowanie decyzji o jego przeznaczeniu.

Uniezależnia też (w pewnej mierze) organizacje od darowizn i projektów, zwiększa ich wiarygodność w oczach partnerów z innych sektorów, stabilizuje realizację misji. Wreszcie – pracownikom daje poczucie bezpieczeństwa związanego z utrzymaniem zatrudnienia. Sprawia, że organizacje przykładają więcej wagi do skuteczności i efektywności swoich działań, odpowiadania na realne, rzetelnie zbadane potrzeby społeczności, dbając tym samym o rozwój własnej przedsiębiorczości i wprowadzanie innowacji. Wejście na rynek to wyzwanie Konsekwencją ekonomizacji organizacji pozarządowych jest podleganie prawom rynkowym. Organizacje muszą być konkurencyjne i myśleć jak przedsiębiorcy, co jest dla nich wyzwaniem. Prowadzimy działalność odpłatną. Czy dotyczy nas VAT?

Dzień dobry, moja fundacja działająca na Ursynowie, nie dostała w tym roku żadnej z oczekiwanych dotacji. Postanowiliśmy więc wprowadzić opłaty za zajęcia dla dzieci. Nasze zajęcia cieszą się olbrzymim zainteresowaniem i chętnych nie brakuje. Nie chcemy na tym zarabiać, więc zdecydowaliśmy się na odpłatną działalność pożytku publicznego. Ostatnio ze zdumieniem usłyszałem, że VAT nie dotyczy tylko działalności gospodarczej. Czy to prawda? Organizacje pozarządowe nie są zwolnione z podatku VAT.

Organizacje prowadzące sprzedaż muszą się zarejestrować jako płatnicy VAT jeśli ich przychód (czyli suma wszystkich wpłat) z tytułu działalności odpłatnej lub działalności gospodarczej jest wyższy niż 150 tys. rocznie. Opłaty od uczestników projektu. Nasza Fundacja „Stolica inaczej” organizuje wycieczkę – zwiedzanie Warszawy alternatywnym szlakiem. Nie mamy na to środków z żadnej dotacji i nie prowadzimy działalności gospodarczej. Zrobiliśmy kalkulację kosztów. Wynikło z niej, że przy zapisanych 20 osobach cena jednego biletu powinna wynosić dokładnie 50 zł.

Zamieściliśmy ogłoszenie o wycieczce w internecie.