background preloader

Husaria

Facebook Twitter

Bitwa pod Kiesią - zapomniane zwycięstwo husarii. W roku 1592 zmarł Jan III Waza, król Szwedów.

Bitwa pod Kiesią - zapomniane zwycięstwo husarii

Jako że Królestwo Szwedzkie było monarchią dziedziczną, po śmierci ojca na tronie zasiadł jego syn Zygmunt III Waza. Koronacja miała miejsce w Uppsali, w 1594 roku. Zygmunt III Waza w owym czasie był już (od 1587 roku) obranym przez stany Rzeczypospolitej królem Polski i wielkim księciem Litwy. Jednak unia personalna nie na długo połączyła oba królestwa. W wyniku intryg stryja Karola, księcia Sudermanii, szwedzki parlament (riksdag), w roku 1599 pozbawił Zygmunta III tronu. Relacja Reinholda Heidensteina Pruski kronikarz Reinhold Heidenstein, który był jednocześnie sekretarzem króla polskiego Stefana Batorego, a później Zygmunta III Wazy, sporządził najbardziej szczegółowy opis bitwy. "Dembiński spiesznie do Wenden [Kiesi], głównego miasta Inflant pociągnął, chcąc mu przyjść na pomoc i Szwedów stamtąd odpędzić. [...]

Zamek w Kiesi (Cēsis) fot. Niestety Heidenstein nie ustrzegł się błędów podając straty obu stron. Husarze. Bitwa pod Hodowem - 400 Polaków przeciw 40 tysiącom Tatarów. W pierwszych dniach czerwca Tatarzy Gazy Gereja ruszyli do Polski.

Bitwa pod Hodowem - 400 Polaków przeciw 40 tysiącom Tatarów

W Kamieńcu Podolskim, który wówczas należał do Imperium Osmańskiego, pozostawiono 400 wozów z zaopatrzeniem dla tureckiej załogi. Był to jedyny sukces tej wyprawy. W tym czasie Polacy chcieli zmusić garnizon tej twierdzy do kapitulacji. Ponieważ była zbyt silna aby wziąć ją szturmem, próbowano odciąć od niej zaopatrzenie i głodem złamać wolę walki obrońców.

Dostarczenie załodze żywności pokrzyżowało te plany. Francuskie plotki i królewska duma Zakrojona na olbrzymią skalę wyprawa Tatarów do Polski skończyła się porażką. "Potwierdza się, że Tatarzy wprowadzili wreszcie do Kamieńca [Podolskiego] wielki konwój, który od dawna przygotowywali. Francuzi roznosili plotki, które krążyły wśród mieszkańców Warszawy. Tablica na pomniku bitwy pod Hodowem. "Cały tedy obiad czynił mu [Złotnickiemu] relacyją j[ego].k[rólewska].m. Bitwa 11 czerwca Tatarzy znaleźli się w pobliżu Hodowa. Staw, w oparciu o który walczyły wojska polskie. Bitwa pod Kircholmem - ewenement w skali świata. 27 września 1605 roku, pod Kircholmem, czyli niedaleko Rygi, armia pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza, rozbiła w puch liczniejsze wojsko szwedzkie.

Bitwa pod Kircholmem - ewenement w skali świata

Co do tego zgadzają się wszyscy historycy. Reszta jest już sporna. Niewielka przewaga? Jednym z wciąż dyskutowanych tematów jest liczebność wojsk obu stron. W źródłach i opracowaniach padają różne wielkości. Wnikliwa analiza źródeł, którą przeprowadził Mariusz Balcerek, pozwala uznać za najbardziej prawdopodobne następujące wielkości dla armii szwedzkiej: Jeden przeciw 150 - tak walczyli husarze Marcina Kazanowskiego.

Przeczytaj też:Husaria - najlepsza kawaleria świata Niespełna dwa miesiące po koronacji, nowy polski monarcha Stefan Batory, powołał do życia jazdę nadworną, która wkrótce stała się wzorem dla całej polskiej husarii.

Jeden przeciw 150 - tak walczyli husarze Marcina Kazanowskiego

Wyróżniał ją brak tarcz, zamiast których kawalerzyści nosili zbroje, a także żelazne rękawice, przyłbice, długie kopie, koncerze, broń palną oraz pióra, które zakładano "dla okazałości i trwogi nieprzyjaciela". Pióra jednak nie były obowiązkowym elementem wyposażenia, gdyż jak zaznaczono, miano ich używać "podług upodobania każdego rotmistrza". Wśród trzech pierwszych rot nowej kawalerii znalazła się stukonna chorągiew (czyli rota) Marcina Kazanowskiego.

Już wkrótce nowego typu husarzom przyszło udowodnić swoją skuteczność. "wojsko w Polsce [było] bardzo konne i na dobrych koniach, [miało] dojrzałe w leciech i we wzroście ludzi, [a] nie węgierskie giermki i parobki. Chrzest bojowy Do przełamania pikinierów doszło podczas bitwy pod Lubieszowem. Kolejne laury Mohylew 1581. Szarża husarii - atak, który przełamywał szeregi wroga.

Bitwa pod Gniewem 1626 - GNIEW HUSARII. Skrzydlaci jeźdźcy. Opowieść o polskiej husarii. Husaria - Postrach Europy. Husaria Rzeczpospolitej - Radosław Sikora - niePrzeczytane.pl Księgarnia internetowa. Husaria rzeczpospolitej pdf. Pod kamięńcem, pod podolskim stoi turek - Recherche Google. Kamieniec Podolski albo "Trylogia" na nowo przeżywana ANTYK Księgarnia Patriotyczna polska historia, tradycja i wiara.

Polskie Towarzystwo Historyczne. Piotr Derdej, Kamieniec Podolski 1672, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2009, ss. 180.

Polskie Towarzystwo Historyczne

Siedem grzechów głównych to: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, gniew i lenistwo. To ujemne cechy charakteru, które psują każde społeczeństwo. Społeczeństwa psują także fałszywe i/lub błędne przekonania. Kamieniec Podolski najmocniejszą twierdzą Rzeczypospolitej, a Rzeczpospolita najmocniejszą twierdzą chrześcijańskiej Europy? Wśród przedstawicieli stanu szlacheckiego, mającego uprzywilejowaną pozycję w systemie polityczno-społecznym państwa w XVII w., przekonanie takie było zapewne powszechne. Południowo-wschodnie województwa I Rzeczypospolitej były areną, na której w XVII w. dochodziło do częstych starć pomiędzy państwem polsko-litewskim a Imperium Osmańskim. Punktem wyjścia dla rozważań Autora we wstępie omawianej pracy, jest obraz tego starcia, jaki utrwalił się w świadomości polskiego czytelnika na podstawie literatury pięknej oraz filmu.

Cracovia Leopolis - historia i kultura Lwowa oraz Małopolski Wschodniej. Kamieniec Podolski albo Trylogia na nowo prze�ywana. FREHA > Pieśni XVII wiek. Tak jak mówiłem kiedy to śpiewałem jest to pieśń z XIX wieku, raczej nie wcześniejsza.

FREHA > Pieśni XVII wiek.

Poniżej uwagi do niej spisane przez Jacka Kowalskiego 1. Pod Kamieńcem, pod PodolskiStoi Turek z wielkim wojskiem. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zwrotki: 1 [prócz zwrotu: "stoi Turek z swoim"] i 4 wg: Zorian Dołęga Chodakowski, "Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zebrane", wyd.