background preloader

!

Facebook Twitter

What happened in my birth year?

Hairy

Neonflames. Etsy. Color Scheme Designer 3. NDS. Comics. Po-land.pl. Łukasz Łuczaj - Dzikie rosliny jadalne. Zachęcam do kupienia drugiego wydania swojej książki:DZIKIE ROŚLINY JADALNE POLSKI.

Łukasz Łuczaj - Dzikie rosliny jadalne

PRZEWODNIK SURVIVALOWY. Zawiera ona informacje o jadalności wszystkich roślin krajowych (ponad 1000 mniej lub więcej jadalnych gatunków), obszerny wstęp o ich przyrządzaniu i wiele zaskakujących ciekawostek.TUTAJ INFORMACJA JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ Książka ma prawie 300 stron A5, 100 rycin czarno-białych i 36 zdjęć.