background preloader

Nuorten tieto- ja neuvontatyö 3 op aineistoja

Facebook Twitter

Nuorten Hyvinvointikertomus. KEV Tulevaisuuskuvat. Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä tulevaisuudesta KEV Tulevaisuuskuvilla esitellään kansallisessa ennakointiverkostossa nousseita keskeisiä ennakointinäkemyksiä vuoden 2015 eduskuntavaalien alla.

KEV Tulevaisuuskuvat

Kuvat maalaavat tulevaisuutta vuoteen 2025 neljän tarinan kautta. Kuvat syntyivät kolmesta työpajasta, avoimesta online-kommentointikierroksesta sekä graafisesta suunnittelusta. Lue lisää tulevaisuuskuva-prosessista. Tulevaisuuskuvat ovat vapaasti käytettävissä tulevaisuustyöskentelyn ja strategiaprosessien tukena. Tulevaisuuskuvat on tarkoitettu etenkin keskustelun herättäjäksi. Mikä kuvissa on kriittistä, mikä toissijaista? Lataa PowerPoint-esitys tulevaisuuskuvista ja taustatarinoista.

Tieto, avoimuus ja luottamus - yhdenvertainen työllistyminen. Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan vuoden alussa.

Tieto, avoimuus ja luottamus - yhdenvertainen työllistyminen

Laki yhdenvertaisuudesta ja se, miten sitä toteutetaan, on yhteiskuntamme mittari siitä, millaisia arvoja meillä on. Se on myös mittari siihen, miten otamme vastuuta heistä, jotka eivät selviä elämänpolustaan yhtä jouhevasti kuin muut. Lain toteuttaminen kertoo myös siitä, miten tuemme nuoria, joiden työllistymismahdollisuudet ovat muita heikommat. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen (24.3.2015) mukaan nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4700 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa, eli yhteensä 44 000 nuorta.

Tilanteen kaikille nuorille haasteelliseksi tekee se, että työmarkkinoiden ja opiskelujen ulkopuolella olevien nuorten määrä ei ole vähentänyt merkittävästi. Miten yhteiskunnan palvelut, lainsäädäntö sekä viranomaisten tuottamat tukitoimenpiteet ottavat huomioon vaikeasti työllistyvät nuoret? Yksilöityjen palveluiden ja tuen tarve Kaikkia nuoria ei tavoiteta viranomaistyöllä. 1. Koodiaapinen - Opettajan opas koodaukseen koulussa. Ben Furman. Ratkaisukeskeinen harjoitusohjelma kouluille Video esittelee Duodecimin tuottaman kuudesta harjoituksesta koostuvan ohjelman, jonka avulla yläkoulujen ja lukioiden oppilaat voivat opetella tiimityötaitoja ja yhteistyötaitoja.

Ben Furman

Työyhteisötaidot – Cooperation Tämä video on näyte, ensimmäinen osa kuuden videon sarjasta, jonka työyhteisöt voivat hankkia sisäiseen koulutukseensa. Kysu lisätietoja videokoulutusmateriaaleista suoraan minulta. Lapsuuden merkitys myöhemmälle elämälle Haastattelu Lauttasaaren yhteiskoululla 2012. Nuorisotyö pelaa. Self-helper. Self-helper. Lahden Kaupunki - Ekologinen jalanjälki. Aivot – Nuorten peliohjelmointikurssi. Joskus olioita halutaan saada liikkumaan pelissä automaattisesti ilman ihmisen ohjaamista.

Aivot – Nuorten peliohjelmointikurssi

Tätä varten Jypelissä on olemassa muutamia erilaisia yksinkertaisia tekoälyjä. Tekoälyn saa käyttöön antamalla halutulle oliolle aivot. Aivojen luominen ja käyttöönotto ¶ Kaikkien aivojen käyttäminen toimii periaatteessa samalla tavalla: Ensin täytyy luoda halutunlaiset aivot. Esimerkki, satunnaisesti liikkuvat aivot: PhysicsObject randomOlio = new PhysicsObject(20.0, 20.0); Add(randomOlio); //Tehdään uudet satunnaisaivot, jotka liikkuvat nopeudella 200 RandomMoverBrain satunnaisAivot = new RandomMoverBrain(200); //Ominaisuuksien muokkaaminen satunnaisAivot.ChangeMovementSeconds = 3; //Aivot käyttöön oliolle randomOlio.Brain = satunnaisAivot; Erilaiset aivot ¶ Tarkastellaan lähemmin mitä eri aivotyypeillä voi tehdä. Yleisiä ominaisuuksia kaikille aivoille ¶ Speed säätää nopeutta, jolla aivojen omistaja liikkuu.

Aivot päälle: Aivot pois päältä: TurnWhileMoving käskee aivoja kääntää pelaajaa menosuuntaan. Helsingin nuorisoasiainkeskus Zen ja kesätöiden hakeminen. Tehtäväpankki » Mediataitokoulu. Netiketti luotiin Internetin alkuaikoina ohjeiksi netinkäyttäjille.

Tehtäväpankki » Mediataitokoulu

Ensimmäisissä netiketeissä huomio oli kiinnittynyt teknologian käyttöön liittyviin seikkoihin, kuten siihen, että on epäkohteliasta kirjoittaa viestejä ISOILLA kirjaimilla! Teknologian yleistyessä erilaiset netiketit ovat yhä enemmän koskeneet ihmisten välistä vuorovaikutusta. Asiallinen ja huomaavainen käytös Internetissä on vähintään yhtä tärkeää kuin asiallinen käyttäytyminen kasvottain käytävissä keskusteluissa. Netin näennäisen nimettömyyden suojissa käyttäytymissäännöt saattavat kuitenkin päästä unohtumaan ja siksi Mediataitoviikkoon osallistuvat organisaatiot päivittivät netiketin vuodelle 2013. Mediataitokoulu tarjoaa monia välineitä netiketistä keskustelemiseen. Ulkonäköpaineet ja seksuaalisuus puhuttavat nuoria – KAVIn uusi opetusmateriaali antaa työvälineitä aikuisille. ”Nuoret altistuvat todella paljon ulkonäköpaineille.

Ulkonäköpaineet ja seksuaalisuus puhuttavat nuoria – KAVIn uusi opetusmateriaali antaa työvälineitä aikuisille

Näitä aiheuttavat media, ystäväpiiri, ja nuoret toisilleen,” kirjoittivat Iitu Peltola ja Saara Berninger eilen tiistaina 28.4. Uutisluokan päivänä Ylen sivuilla julkaistussa jutussaan. Median seksuaaliset sisällöt ovat nykykulttuurissa aiempaa avoimemmin kaikkien nähtävillä ja ne sekä kiinnostavat että mietityttävät nuoria. Mobiiliapu. Settinetti tiedottaa ja neuvoo - Settinetti. URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201502111284.pdf. Mediakasvatus. Verke. Alueellisen_mediakasvatusyhteistyon_opas.pdf.

Tilaa julkaisuja ja materiaaleja. Verke julkaisee kaikki verkkonuorisotyöhön liittyvät materiaalit sähköisesti.

Tilaa julkaisuja ja materiaaleja

Voit tutustua niin Verken kuin muidenkin toimijoiden materiaaleihin osoitteessa www.verke.org/materiaalit. Voit tilata maksuttomasti seuraavia Verken tuottamia painettuja materiaaleja täyttämällä sivun lopussa olevan tilauslomakkeen (postitamme max. 5kpl yhtä materiaalia per tilaus). Verkko nuorten kokemana ja kertomana (ennakkotilaus) Nuorten verkkomaailma ja -kulttuuri on tänä päivänä hyvin rikasta: siihen liittyy niin oman identiteetin rakentamista, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä kuin uudenlaista osallisuutta ja toimijuutta. Verkko nuorten kokemana ja kertomana -artikkelikokoelman tavoitteena on tarjota uudenlaisia näkökulmia nuorten verkon käyttöön. Summer University on Youth Information and Counselling - 2014. ELO-opas – kohti elinikäistä ohjausta. Summer University on Youth Information and Counselling - 2014.

Pointti. WhatsApp. European Youth Information Day. Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka: Eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle — ELGPN. Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa. Game-based blended learning & classroom response system. Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world. Untitled. ELO-opas – kohti elinikäistä ohjausta. Uutisluokan päivä 2015.

OKM06. Some_linkkeja_2015 - Google Docs. Tietoa, neuvontaa ja ohjausta nuorille. Minna Rauas (2014) Pieniä tekoja, suuria asioita. Nuorisotyön eettinen näkökulma - Humak. Nuorisotyöntekijät ovat saaneet oman ammattieettisen ohjeistuksensa.

Minna Rauas (2014) Pieniä tekoja, suuria asioita. Nuorisotyön eettinen näkökulma - Humak

Useimmat ovat kuulleet lääkärikunnan eettisistä ohjeista eli Hippokrateen valasta ja monella muullakin alalla, esimerkiksi toimittajilla, opettajilla ja lakimiehillä on omat eettiset ohjeensa, mutta nuorten parissa työskenteleviltä nämä ovat puuttuneet. Nuorisotyön eettistä ohjeistoa varten kerättiin kokemuksia ja mielipiteitä käytännön työssä toimivilta ammattilaisilta ja vapaaehtoisilta. Tämän jälkeen työelämää, tutkimusta ja koulutusta edustanut asiantuntijaryhmä kokosi kyselyn tulokset nuorisotyön eettiseksi ohjeistukseksi. Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on osallistunut projektiin, sillä sen yhteiskunnallisiin tehtäviin kuuluu nuoriso- ja järjestöalan valtakunnallinen kehittäminen ja alan ammattilaisten kouluttaminen. – Eettisten kysymysten pohdinta kasvatusalalla on tärkeää ja ajankohtaista.

Nuoli r.y. Pulmakulma - Etusivu. Mielen hyvinvointi. Humanistisen ammattikorkeakoulun oppimisympäristö Moodle: Kirjaudu sivustoon. Humanistisen ammattikorkeakoulun oppimisympäristö Moodle: Kirjaudu sivustoon. Koordinaatti.