background preloader

METODIKA

Facebook Twitter

Vývojová ročenka školství 2005/06–2015/16. I Didn’t Learn Much From How Students Evaluated Me This Year, & Here’s What I’m Going To Try In The Future. As regular readers know, I’m a big advocate of having students complete anonymous evaluations of their teachers – though not as part of a formal evaluation system.

I Didn’t Learn Much From How Students Evaluated Me This Year, & Here’s What I’m Going To Try In The Future

I’ve written a lot about the topic, and for many years have posted the results of my own evaluations (see The Best Posts On Students Evaluating Classes (And Teachers)). Up until this last semester, I’ve provided students a fairly long list of questions specifically related to the class, along with responses they could circle, along with some space for write-in answers. Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků, MŠMT ČR. Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem odměňování.

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků, MŠMT ČR

Podle Programového prohlášení vlády předložilo MŠMT návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, do meziresortního připomínkového řízení. Tím byl návrh současně veřejně zpřístupněn odborné i široké veřejnosti. Logika kariérního řádu Návrh novely zákona doplňuje existující kariérní systém pedagogických pracovníků pro učitele o novou kariérní cestu – cestu rozvoje profesních kompetencí.

Výluka. Otevřeno. Co mohou změnit studentská hnutí na pedagogických fakultách. Zobrazit téma - Standard digitálních vzdělávacích zdrojů. Veřejná diskuze k návrhu.Jedním z důležitých opatření Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020 je prosazení otevřených vzdělávacích zdrojů.Cílem tohoto opatření je, aby všichni aktéři vzdělávání mohli bezúplatně získávat, využívat a dále šířit v elektronické podobě materiály, výukové a informační zdroje, vzdělávací dokumenty, výukové objekty, učební materiály, audia, videa atp., které vznikly jako výstupy aktivit, projektů a prací financovaných z veřejných prostředků.

Zobrazit téma - Standard digitálních vzdělávacích zdrojů

Deti potrebujú konflikty viac ako čokoľvek iné.

Jak na základní školu

Český rozhlas Vltava (archiv - Psáno kurzívou) Týden otevřeného vzdělávání. Metody. Maker Education Initiative – Every Child a Maker. Reciproční aktivity / Pedagogická fakulta OU. Pedagogická fakulta OU se projevuje svým jedinečným a naprosto ojedinělým modelem recipročních aktivit, kdy studentům PdF OU jsou nabízeny tzv. reciproční aktivity.

Reciproční aktivity / Pedagogická fakulta OU

Převrácená třída

Teorie. Vztahy ve škole. The Center for Teaching History with Technology. The History 2.0 Classroom. Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Základy matematiky - Matematika. Domovská stránka.

Velké a malé příběhy moderních dějin - Ústav pro studium totalitních režimů. UNISONA STUDIO. Učitelské listy: Studie o vzdělávání upozorňuje na rostoucí nedostatek učitelů. Podle nové studie „Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2012" publikované Evropskou komisí se řada členských států, včetně Německa, Velké Británie, Itálie, Nizozemska, Rakouska a Belgie, může v budoucnu potýkat s vážným nedostatkem učitelů.

Učitelské listy: Studie o vzdělávání upozorňuje na rostoucí nedostatek učitelů

Studie „Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2012" (Key Data on Education in Europe 2012) byla v únoru předložena ministrům školství zemí EU. Ze studie vyplývá, že v době, kdy se věk mnohých současných učitelů blíží věku důchodovému, klesá počet absolventů učitelského studia. Studie však zároveň vyzdvihuje povzbudivé faktory – financování školství je ve většině členských států stabilní.

Kromě toho studie zdůrazňuje, že vysokoškolské vzdělávání zůstává nejlepší pojistkou proti nezaměstnanosti; absolventi mají větší šanci najít si práci rychleji než ti, kdo vysokou školu nemají. Erasmus pro všechny: Finanční prostředky EU pro 5 milionů evropských občanů. „Investice do vzdělávání a odborné přípravy je tou nejlepší investicí, jakou můžeme pro budoucnost Evropy udělat.

Erasmus pro všechny: Finanční prostředky EU pro 5 milionů evropských občanů

Studiem v zahraničí si lidé zlepšují dovednosti, rozvíjí osobnost a přizpůsobivost a posilují vyhlídky na získání zaměstnání. Chceme zajistit, aby podpora těchto příležitostí ze strany EU přinesla prospěch mnohem většímu počtu lidí. Musíme také více investovat do zlepšení kvality vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních, abychom se mohli srovnávat se světovou špičkou a abychom zajistili více pracovních míst a vyšší růst,“ řekla komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou. Zobrazit téma - Jak lze provádět změny v ŠVP? Desatero pro organizaci soutěže o nejlepší DUM. Digitální učební materiály jsou fenoménem, který postupně a masivně proniká do regionálního školství.

Desatero pro organizaci soutěže o nejlepší DUM

Termín, který dal světu v roce 2008 Metodický portál RVP.CZ se postupně stal synonymem pro výukový materiál, který vytváří učitel v elektronické podobě a je určen pro žáky, které by měl aktivizovat. Zkratka DUM se dostala do projektu EU peníze školám, kde se stala skutečným šlágrem. Tisíce učitelů po celé republice vytvářejí stovky tisíc DUMů. Soutěž DOMINO - O soutěži. Finálové kolo DOMINO Česká republika je minulostí.

Soutěž DOMINO - O soutěži

Výsledky najdete v sekci aktuality. Počátkem února byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže digitálních učebních materiálů DOMINO Česká republika, které najdete na stránkách minulého ročníku. Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje II. ročník národní soutěže ve tvorbě digitálních učebních materiálů DOMINO Česká republika 2012. Nový pohled na osobní vzdělávací prostředí. Text článku: V minulém článku Bloomova taxonomie pro kreativní prostředí jsem se pokusil naznačit, jak by měl vypadat osobní vývoj jedince na cestě za poznáním v otevřeném prostředí počítačových sítí.

Nový pohled na osobní vzdělávací prostředí

Pro pochopení struktury dynamicky se vyvíjejícího prostředí, v němž se veškeré vzdělávání uskutečňuje, byl použit model Diany Oblinger, který odděluje otevřené prostředí sociálních sítí od prostředí prvoplánově výukového (reálné + virtuální) a označuje ho jako kreativní. Tento model, ač teprve 6 let starý, lze použít pouze pro orientaci a pouze s vědomím, že hranice mezi těmito prostory jsou stále rozmazanější.

Mobilní technologie významným způsobem ovlivňují reálné výukové prostředí a existuje dokonce skupina odborníků, kteří tvrdí, že virtuální vzdělávací prostředí (VLE) v podobě tradičního eLearningu začíná zanikat a přesouvá se do prostředí kreativního. Podobné názory jsou kontroverzní a zatím ojedinělé. Máme slona v obýváku? Text článku: Derek Wenmoth je ředitelem eLearningu v CORE Education, což je nezisková organizace na mezinárodní úrovni se zabývající pedagogickým výzkumem pocházející z Christchurchu na Novém Zélandu.

Máme slona v obýváku?

Má rozsáhlé zkušenosti v oboru vzdělávání, neboť působil v jeho nejrůznějších oblastech. Acer-European Schoolnet Educational Netbook Pilot. Text článku: Kulaty stul cerven 2011. Učitelský spomocník: Primární zdroje ve výuce. Publikováno : 25.08.2008 Autor : Bořivoj Brdička V souladu s dlouhodobým posláním Učitelského spomocníka pokusíme se i v nadcházejícím školním roce dodávat našim učitelům inspiraci podporující inovaci výukových metod s využitím technologií. Cílem moderní konstruktivní a konektivní školy je vtáhnout žáky do takových činností, které pro ně jsou zajímavé, spolupracují při nich a mají nezpochybnitelný výukový dopad. To znamená, že by měly podporovat kritické myšlení. Tuto ideu však často není snadné i v případě dokonalého školního vzdělávacího programu skutečně naplnit.

Podívejme se v tomto článku na jednu z opravdu použitelných metod – na využití primárních zdrojů přímo žáky ve výuce. Učíme děti učit se (hospitační formulář), Národní ústav odborného vzdělávání. Hospitační arch Hospitační arch "Učíme děti učit se" je zaměřen na zhodnocování jedné z nejdůležitějších funkcí výuky – podporu žáků v jejich dovednosti učit se, aby se žáci chtěli a uměli učit. Vzdělávací technologie 21. století - 3. lekce. Další vzdělávání učitelů v oblasti ICT. Text článku: Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) vychází ze zákona 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a z vyhlášky 317/2005 Sb. o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Finské tajemství chytrých dětí. Vnímání učitelského povolání jako nezávislé, tvůrčí a prestižní profese.

Pedagogické studium ve stylu „učitelství jako poslání“, vedené v duchu pedagogického výzkumu i praktické zkušenosti. Fakultní školy včetně středního stupně, podobně jako fakultní nemocnice v Čechách.