background preloader

Latex

Facebook Twitter

LaTeX/Title Creation. For documents such as basic articles, the output of \maketitle is often adequate, but longer documents (such as books and reports) often require more involved formatting.

LaTeX/Title Creation

We will detail the process here. There are several situations where you might want to create a title in a custom format, rather than in the format natively supported by LaTeX classes. While it is possible to change the output of \maketitle, it can be complicated even with minor changes to the title. LaTeX/List Structures. Convenient and predictable list formatting is one of the many advantages of using LaTeX.

LaTeX/List Structures

Users of WYSIWYG word processors can sometimes be frustrated by the software's attempts to determine when they intend lists to begin and end. As a mark-up language, LaTeX gives more control over the structure and content of lists. Header/Footer in LaTeX with Fancyhdr – texblog. Creating headers and footers in Latex can be done by using the package “fancyhdr”.

Header/Footer in LaTeX with Fancyhdr – texblog

This is a short introduction, showing the most important features of the package. If you know “fancyhdr” and are looking for something particular, refer to the fancyhdr-documentation. First of all, you need to tell Latex to use the package: and change the style from “plain” to “fancy”: Spacing - Increase height of fancyhdr header. LaTeX Titulní strana - Marťas bloguje. V minulém článku jsme si ukázali základní kostru dokumentu.

LaTeX Titulní strana - Marťas bloguje

Dnesk si vytvoříme jednoduchou titulní stranu, kterou uvedeme svůj dokument. Základní kostru dokumentu už umíme. Tak se pojďmě podívat na titulní stranu. Inserting Images - ShareLaTeX, Online LaTeX editor. Images are essential elements in most of the scientific documents.

Inserting Images - ShareLaTeX, Online LaTeX editor

LaTeX provides several options to handle images and make them look exactly what you need. In this article is explained how to include images in the most common formats, how to shrink, enlarge and rotate them, and how to reference them within your document. Jak na LaTeX: balíčky graphicx a comment. Obrázky TeX byl napsán pro sazbu technické literatury, zvláště pak matematické, kde nemá konkurenci již několik desetiletí.

Jak na LaTeX: balíčky graphicx a comment

Bohužel se trochu opomnělo na obrázky, což v době, kdy počítače měly jen několik kB operační paměti, stejně bylo velmi obtížně realizovatelné. Samozřejmě, že bez vkládání obrázku to nešlo (v matematice se také používají grafy :). Obrázky se ovšem nevkládají přímo do dokumentu, ale pouze se vytváří odkaz na zdrojový soubor s obrázkem. How to add a jpg image in Latex. Drslat. Úvod do systému LaTeX. ELP prez kra508 odkazy. LaTeX/Page Layout. LaTeX and the document class will normally take care of page layout issues for you.

LaTeX/Page Layout

For submission to an academic publication, this entire topic will be out of your hands, as the publishers want to control the presentation. However, for your own documents, there are some obvious settings that you may wish to change: margins, page orientation and columns, to name but three. The purpose of this tutorial is to show you how to configure your pages. We will often have to deal with TeX lengths in this chapter. You should have a look at Lengths for comprehensive details on the topic. Česká sazba v LaTeXu - MerlinWiki. Tento text je zatím ve výstavbě a pochází z originálních stránek LaTeXových specialit.

Česká sazba v LaTeXu - MerlinWiki

--David Martinek 12:04, 22 June 2010 (UTC) Odlišnosti české a standardní LaTeXové sazby Ve standardním režimu sází LaTeX texty podle zvyklostí běžných v anglofonních zemích. Přetékání řádku. LaTeX/Errors and Warnings. LaTeX describes what it is typesetting while it does it.

LaTeX/Errors and Warnings

If it encounters something it doesn't understand or can't do, it will display a message saying what is wrong. It may also display warnings for less serious conditions. Petr Olsak. Petr Olsak. Editory pro TeX a LaTeX: Geany, TeXworks, Texmaker a Kile. Dvoudílné srovnání textových editorů pro Linux podporujících určitým způsobem TeX, LaTeX, respektive XeTeX.

Editory pro TeX a LaTeX: Geany, TeXworks, Texmaker a Kile

Některé jsou víceúčelové, jiné jsou na tento skvělý nástroj specializované. V druhém díle se podíváme na editory pro grafická prostředí. V prvním díle jsme se věnovali editorům Vi(m), Emacs a MCEdit. Editory pro TeX: Staří mazáci. Geany. Texnaker - Slovník pro kontrolu pravopisu. CSTUG: Úvod. Texmaker (free cross-platform latex editor) Babel - How to install a language package in Texmaker on Ubuntu 12.04? Česká sazba v LaTeXu - MerlinWiki. Latex [Ubuntu Česko] Jak na LaTeX: struktura dokumentu. Teorie Ačkoliv se překladač při formátování textu všemožně snaží, aby byl text co nejpěknější, stane se někdy, že se vše nepodaří tak, jak má.

Dnes si řekneme o chybách nazývaných vdova a sirotek. I když zde budu mluvit pouze o případu při přechodu na další stránku, jedná se též o problém vícesloupcové sazby, kde přechodem na další stránku rozumíme také ukončení jednoho sloupce a přechod na nový sloupec na téže stránce. Vdovou nazýváme první řádek nového odstavce, který zůstal na předchozí stránce. Tato chyba je zvláště neomluvitelná, pokud se to stane u titulku (tedy nadpis na předchozí stránce a text na další). LaTeX: Editory, nástroje. LaTeX Kile Editor kile funguje v Linuxu pod KDE.