background preloader

BLF

Facebook Twitter

Startkit – en termins arbete med BFL | Kvutis. Startkitsupplägget, som består av åtta lärmoduler, är tänkt för att komma igång med kollegialt arbete med BFL. Klicka på bilden för att komma till startkitet Innehåll i startkit1 Förutsättningar2 Upplägg och innehåll3 Annat stödmaterial. BFL i undervisning. BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning.

Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. Andra tekniker syftar främst till att ge läraren återkoppling på vad eleverna får ut av undervisningen eller att signalera till läraren när eleverna inte förstår det som undervisningen handlar om. Läs Christel Jansson utmärkta blogg om återkoppling i två riktningar eller Annika Sjödals referat av Dylan Wiliams bok Att följa lärande. Tillbaka upp Tillbaka upp. Samtiden - Att bedöma lärande: Feedback, feedup, feedforward. För att kunna förstå hur de ska kunna utvecklas måste eleverna också förstå vad de kan och vad som krävs av dem. Det menar Olle Carlgren, lärare i svenska för årskurs 7- 9 på Höglandsskolan i Bromma. Med utgångspunkt i läroplanen Lgr 11 ger han en rad olika exempel från klassrummet för framgångsrik återkoppling till eleverna.

Moderator: Petra Svensson. Från arrangemanget Bedömning av och för lärande. Inspelat 11 september 2013. Arrangör: Skolporten. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. BIG 5 LATHUND. Dokumentationsverktyg - The big 5. The Big five lathund reviderad. Synligt lärande 2.01. Synliggöra det synliga lärandet.

BFL i undervisning. KvUtiS. Flippad fortbildning BFL 2. YouTube. Flippad fortbildning BFL 1.