background preloader

Open Access

Facebook Twitter

Home page - AZON. - Biblioteka Uniwersytecka - Open Access. Biblioteka Uniwersytecka Biblioteka Uniwersytecka KUL Biblioteka Zasoby Bazy danych Multiwyszukiwarka Primo.

- Biblioteka Uniwersytecka - Open Access

Wirtualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte. Open Access Items - Enhanced Access for COVID-19 Emergency - Libraries at Boston College. Wyszukiwarki zasobów Open Access. Kurs: Open Access - Otwarta Nauka. Informationsplattform Open Access: History of the Open Access Movement. Press Open. Open access publishing The MIT Press has been a leader in open access book publishing for two decades, beginning in 1995 with the publication of William Mitchell's City of Bits, which appeared simultaneously in print and in a dynamic, open web edition.

Press Open

We support a variety of open access funding models for select books, including monographs, trade books, and textbooks. Journals. Open Access - Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Szanowni Państwo Od 2 września 2019 w ramach licencji krajowej Elsevier działa program pilotażowy bezpłatnego publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych.

Open Access - Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

W roku 2019 publikacja 500 artykułów ma być w całości sfinansowana z krajowej opłaty licencyjnej (autorzy nic nie płacą). W 2020 r. w ramach programu przewidziano opublikowanie 1000 artykułów a w roku 2021 - 1500 artykułów. Przedmiotem finansowania w programie jest opłata za publikację otwartą – Article Processing Charge (APC). Do 6 listopada polscy autorzy zgłosili do programu niecałe 100 artykułów. Do programu można zgłaszać artykuły wysłane do redakcji czasopisma nie wcześniej niż 31 maja 2019 r.. Czasopisma naukowe. Aktualizacja 2019-12-18 Zobacz również Jak znaleźć dane badawcze?

czasopisma naukowe

Dane badawcze (research data) – są to zebrane, w wyniku zastosowania różnych technik badawczych, materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych. Powszechnie wyróżnia się dane badawcze surowe, nieprzeanalizowane, czyli takie, które uzyskano bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia badawczego, w różnych przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzone na potrzeby konkretnych projektów oraz dane, które poddane zostały obróbce. (RUJ, 2019, Data journal = czasopismo naukowe, które publikuje artykuły opisujące zbiory danych badawczych, udostępnione w repozytoriach danych lub (rzadko) w formie suplementu do samego artykułu.

Zasady FAIR Data Principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) Paperity Central: An Open Catalog of All Scholarly Literature. Open Access. OUP supports Open Access Oxford University Press (OUP) is mission-driven to facilitate the widest possible dissemination of high-quality research.

Open Access

We embrace both green and gold open access (OA) publishing to support this mission. A proven track record of success OUP has been publishing OA content since 2004. Since that time, ‘gold’ OA has grown dramatically and proven effective in some disciplines. We have also successfully launched or taken over high-quality OA titles, including: Genome Biology and Evolution, Journal of Legal Analysis, Progress of Theoretical and Experimental Physics, and Database. OUP facilitates green OA either by allowing authors to deposit versions of their manuscripts in institutional or subject repositories after a specified time period, or depositing the version of record on their behalf. WYSZUKIWARKI CZASOPISM OPEN ACCESS. PDF UŚ. Otwarty dostęp do publikacji. Serwisy rejestrujące otwarte czasopisma, książki i repozytoria Directory of Open Access Journals (DOAJ) Katalog czasopism naukowych dostępnych w modelu otwartym i realizujących dobre praktyki wydawnicze.

Otwarty dostęp do publikacji

Główny cel katalogu to zwiększenie widoczności i dostępności otwartych czasopism. Do katalogu mogą dołączyć czasopisma spełniające określone kryteria, m.in. udostępniające zawartość natychmiast po publikacji i w zgodzie z zapisami Budapeszteńskiej Inicjatywy Open Access. Directory of Open Books (DOAB) Serwis rejestrujący dane o monografiach publikowanych w otwartym dostępie, którego celem jest promowanie i zwiększanie widoczności książek akademickich. The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) Serwis gromadzący informacje na temat otwartych repozytoriów. Serwisy rejestrujące polityki wydawców, grantodawców i instytucji w zakresie otwartego dostępu SHERPA/RoMEO Serwis rejestrujący polityki wydawców w zakresie praw autorskich i samodzielnej archiwizacji artykułu w repozytoriach. Wyszukiwanie publikacji. Bazy, platformy i aplikacje ułatwiające wyszukiwanie publikacji w otwartym dostępie Dissemin to projekt promujący zieloną drogę otwartego dostępu.

Wyszukiwanie publikacji

Powstała w jego ramach otwarta platforma gromadzi metadane z wielu źródeł (m.in. z CrossRef.org, BASE, SHERPA/RoMEO i Zotero) i analizuje na ich podstawie dostępność pełnych tekstów publikacji naukowych, politykę wydawców wobec otwartego dostępu oraz możliwości legalnego otwarcia zamkniętych dotąd prac. Projekt realizowany jest przez CAPSH (Committee for the Accessibility of Publications in Sciences and Humanities), francuską organizację non-profit. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Zenodo. IntechOpen - Open Science Open Minds. Otwarta Nauka i dostęp do zasobów nauki w Polsce. Aktualności - Platforma Otwartej Nauki. 26 listopada i 3 grudnia 2019 r. odbyły się pierwsze szkolenia z zarządzania danymi badawczymi w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

Aktualności - Platforma Otwartej Nauki

W spotkaniach zorganizowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu oraz w Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczyło w sumie 39 osób – badaczy, bibliotekarzy i pracowników uczelni wspierających naukowców w realizacji projektów badawczych. Podczas szkoleń omówione zostały najważniejsze zasady i dobre praktyki zarządzania danymi badawczymi, a także praktyczne i prawne aspekty udostępniania danych w sposób otwarty. Zaprezentowany został także sam projekt Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych – tworzone w jego ramach repozytoria, a także dostępne materiały informacyjne i edukacyjne. Serwisy - Platforma Otwartej Nauki. Otwarta nauka - ICM. Koalicja Otwartej Edukacji – KOED.

Wprowadzenie do otwartej nauki. Michael Nielsen. I’m a writer, scientist, and programmer.

Michael Nielsen

I’m currently taking a sabbatical to write a technical book about artificial neural networks and deep learning. The book explains how neural networks can learn to solve complex pattern recognition problems. Early beta chapters from the book are available here. Sign up here if you’d like to receive announcements about the book. Work-in-progress code for the project is also available. My work is motivated by the creation of tools to help people think better, either individually or in groups. Open science I believe that publicly funded science should be open science, and from 2008-2012 I worked as an advocate for open science.