background preloader

Att Skriva tips och idéer

Facebook Twitter

Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter.

Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande

När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade. De har med andra ord hjälpt eleverna att bena ut sina tankar och klä dem i det genreadekvata språk som motsvarar de förmågor som de enligt flera ämnesplaner ska behärska.Under terminen har jag och min kollega Linda Letelier Hansson tillsammans undervisat en grupp i SVE/SVA 1, där vi skapat och gett ut skrivmallar för att stötta elevernas textproduktion och göra dem uppmärksamma på texters specifika uppbyggnad och språkliga drag. Exemplet som ges här har använts för undervisning i den argumenterande texttypen: Lararmalin. Idag har mina fyror stött på Dictogloss för första gången.

lararmalin

Vi har precis startat upp ett arbetsområde kring beskrivande text och då tycker jag det kan vara lämpligt att använda övningen dictogloss för att få syn på texttypens struktur. Kort går övningen till såhär: Jag läser ett kort stycke eller text högt två gånger. Eleverna ska lyssna. Testa mer för bättre inlärning. Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet inledde med att betona att goda förutsättningar för lärande bygger på att man som lärare har ett språk för att tala om sin egen undervisning, så väl med eleverna som med kollegor, föräldrar och politiker och lärare behöver kunna argumentera för sin undervisning. – Dagens marknadsekonomiska situation gör att man försöker hitta enkla lösningar, men undervisning är komplex.

Testa mer för bättre inlärning

En aspekt handlar om hur man bygger upp innehållet. Vi vet från studier av framgångsrika miljöer att man behöver bygga innehåll inte bara på ett skolämnes innehåll utan man behöver ta in elevernas egna erfarenheter och bygga broar till andra ämnen inom skolan. Vi pratar om att bygga semantiska nätverk och det är särskilt betydelsefullt för elever som kommer från miljöer där man inte har en så rik språklig bakgrund, sa Caroline Liberg under seminariet i Almedalen. Lars Nyberg talade om två metoder för inlärning som visat sig framgångsrika. Planeringen gör jag till undervisning.

Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete.

Planeringen gör jag till undervisning

Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. När jag planerar tillsammans med mina elever utgår jag självklart ifrån att mina elever både vill och kan ta ett personligt ansvar för såväl inlärning som för hur arbetet i skolan kan utformas. Planeringen gör jag till undervisning och rent konkret planerar vi oftast i smågrupper.

Analysförmåga[1] Kommunikativ förmåga[1] Värdegrundande förmågor. Procedurförmåga[1] Metakognitiv förmåga[1] Begreppslig förmåga. Skapa skärmkorsord. Makete.se - dramaturgi i lärande. Stödmall, analysförmågan och sommaren. Idag använde vi för första gången en stödmall med inspiration av Göran Svanelid för att träna analysförmågan när vi bearbetade sommaren som varit.

Stödmall, analysförmågan och sommaren

Det gick jättebra!! Barnen fick först tänka själva och skriva ner stödord. Sedan pratade de med en eller två kompisar och skrev ner vad de fick veta. Stjärnläsare smart läsare. Skrivprocessen bedömning. Detektiv_arkivet. Deckarscheman. Skrivarskolan. Som jag tidigare har skrivit är strukturen väldigt viktigt i skrivarskolan.

Skrivarskolan

Det handlar inte enbart om att arbetssättet behöver vara strukturerat utan det är även viktigt att ge eleverna redskap så att de kan ha ordning och reda på sina saker. En sån sak är att ge eleverna en skrivmapp. Mappen kan innehålla olika saker som färdiga texter, ofärdiga texter, skrivmål, ordlista och skrivprocessen. På kursen i USA visade de oss hur deras skrivmappar ser ut. I spåret av ASL – Detektivbyrån. Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf. Läsa och skriva. Skrivprocessen bedömning. Klassrumsstrategier 1. Klassrumsstrategier 2. Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf.

Skrivprocessen3. Skrivprocessen6. Skrivprocessen7. Skrivprocessen5. Skrivprocessen1. Skrivprocessen4. Skrivprocessen2.