background preloader

Politiek

Facebook Twitter

Ruimtelijkeplannen.nl. Cameratoezicht - Burgers / Veilig  Home - Aan de slag met de Omgevingswet. Untitled. Een verkenning naar de toekomst van middelgrote steden in Noord-Brabant.

untitled

Wie door de oogharen naar Noord-Brabant kijkt ziet een aantal grote ontwikkelingen. Allereerst is daar de trend vanaf de jaren 90 van de toenemende oriëntatie van mensen, instellingen en bedrijven op de dynamische stedelijke centra Eindhoven, Breda, Tilburg en Den Bosch. Maar wie goed kijkt ziet ook een andere ontwikkeling, namelijk de worsteling van een grote groep middelgrote steden zoals Oss, Roosendaal, Bergen op Zoom en Waalwijk in een nieuwe economische en maatschappelijke context. Nul op de Meter_A4_Brochure. Untitled. Het perspectief van de circulaire stad biedt interessante aanknopingspunten en een nieuw ontwikkelperspectief voor de Nederlandse stad.

untitled

Voor het behoud van de goede economische en sociale positie van onze steden is een nieuwe, duurzame strategie nodig waarin de stad de oplossing is in plaats van het probleem. Agenda. Ontwerpbestemmingsplan Dorst, herziening 2 (Oude Tilburgsebaan) Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden maximaal toelaatbare geluidsbelasting Dorst Oude Tilburgsebaan op 6 juli 2016 - Oozo.nl. Duurzaam nieuws voor het bedrijfsleven. Hoe Brabantia werkt richting 100 procent recycling. Familiebedrijf Brabantia maakt onder meer afvalbakken en strijktafels.

Hoe Brabantia werkt richting 100 procent recycling

Doelstelling is 100 procent recyclebaarheid in 2020 en 100 procent gebruik van gerecycled materiaal in 2030. “Om daar te komen, is inzicht in wat er allemaal in onze producten zit de basis”, vertelt Jolanda Wijers, bij Brabantia verantwoordelijk voor duurzaamheid. Circle Economy, MVO Nederland, Accenture en DuurzaamBedrijfsleven Media organiseren dit jaar voor het eerst het nationale onderzoek Circular Economy Index. Dit interview is onderdeel van het rapport 'From rhetoric to reality, The Circular Economy Index of Dutch businesses'. Ketensluiting - VANG. Acfd888ff06f6f70612362bfa19ec500. Waarom arme mensen domme dingen doen. Kennisbank Openbaar Bestuur. Financiële kengetallen gemeenten en provincies. Uitleg bij de kengetallen Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote.

Financiële kengetallen gemeenten en provincies

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie of gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. SCP. Overall rapportage sociaal domein 2015, rondom de transitie van SCP - Per Saldo. Jongeren, potentieel werkenden en ouderen. PrintPDF In 2013 bedroeg de grijze druk voor heel Nederland 28,0%.

Jongeren, potentieel werkenden en ouderen

Dat is flink hoger dan in 1960 en 2000, met respectievelijk 16,8 en 21,9%. Dat komt doordat sinds 1960 de gezinnen kleiner zijn geworden (minder jongeren) en de overlevingskansen van de naoorlogse geboortegolf hoger zijn dan van daaraan voorafgaande generaties (meer ouderen). Tabellen per thema. Whitepaperbibliotheek. Elf waarheden over parkeren, mobiliteit en retail - CROW. 1.Parkeren is een privaat goed Economisch gezien is een parkeerplaats een privaat goed, net als een huurhuis; als iemand er de auto neerzet kan niemand anders die plaats gebruiken.

Elf waarheden over parkeren, mobiliteit en retail - CROW

Martens en Schneijderberg leggen dit uit in hun artikel in Verkeerskunde [16]. Ze delen daarbij goederen in in wel en niet rivaliserende goederen en goederen waarvan het gebruik al dan niet voor groepen mensen uitgesloten wordt. Dit leidt tot een volgende indeling van goederen: Bijvoorbeeld de dijkbescherming van een land is niet-uitsluitbaar (niemand kan worden uitgesloten van de bescherming van de dijken) en niet-rivaliserend (niemand kan meer of minder bescherming van dijken krijgen dan een ander).

Het stuk van Martens en Schneijderberg gaat primair in op het gebruik van parkeernormen. 2.Gratis parkeren bestaat niet Er bestaat een Engelse uitdrukking ”There’s no such thing as a free lunch. Elf waarheden over parkeren, mobiliteit en retail - CROW. 380kV Zuid-west. 380 kV ZuidWest (hoogspanningstracé) Géén 380.000 volt langs onze stad. Leegstand winkels: één investeringsagenda biedt oplossingen. De leegstand in Nederland bedraagt zo’n 7.3%.

Leegstand winkels: één investeringsagenda biedt oplossingen

De lokale verschillen zijn groot. In een stad als Groningen neemt de leegstand af, maar in de provincie Groningen neemt de leegstand juist toe. Het hoe en waarom van gratis winkelruimten. In een interview met retailwatching gingen we in op onze ervaring met gratis winkelruimten.

Het hoe en waarom van gratis winkelruimten

De kern: Er is een visie nodig. Weet hoe je van een gebied een succes kunt maken en welke ondernemers daarvoor nodig zijn. Zomaar iemand in een gratis winkelruimte zetten pakt vaak verkeerd uit. Veel zelfstandige winkels doen het goed. Vier succesfactoren. Kleine, zelfstandige winkeliers hebben het slecht. meldde de NOS.

Veel zelfstandige winkels doen het goed. Vier succesfactoren

Klopt dat wel? Ik had er een interview met Textilia over. Kijkend naar onze praktijk is dat beeld te eenzijdig. Ruilverkaveling tegen winkelleegstand - e52. De panden van V&D en Blokker blijven voorlopig gewoon als winkel functioneren, maar hoe zit het in de rest van de stad?

Ruilverkaveling tegen winkelleegstand - e52

In bijna alle winkelcentra staan nu al winkels leeg, en dat worden er de komende jaren alleen maar meer. Volgens prognoses daalt de vraag naar winkelruimte de komende tien jaar met bijna 15 procent, ook in de regio Eindhoven. Er is opvulling te vinden voor de leegstaande winkels, maar dan moeten de gemeenten en vastgoedondernemers wel actie ondernemen. De cijfers zien er allesbehalve rooskleurig uit. Volgens adviesbureaus Roots en AnalyZus ligt de vraag naar winkelruimte over 10 jaar flink lager. RSP Makelaars uit ‘s-Hertogenbosch heeft veel leegstaande winkels in Eindhoven in haar portefeuille. Limburgse Streetwise buigt zich over winkelleegstand Boxtel: 'Ga voor het nieuwe ondernemen' Rondleiding Streetwise door centrummanager Jef van Stratum (l) BOXTEL - Het komt steeds vaker voor: leegstaande winkels in het centrum van een stad of dorp.

Een groot probleem, waar kennelijk geen oplossing voor is. Adviesbureau Streetwise uit Heerlen denkt een aanpak gevonden te hebben. In hun eigen stad hadden ze er in ieder geval succes mee. Pas geleden namen ze een kijkje nemen in Boxtel. Hengelo bestrijdt leegstand met gratis winkelhuur. Idee uit België Stichting Centrummanagement Hengelo is vijf jaar geleden opgericht door ondernemers vanuit een BIZ (Bedrijven Investeringszone) om het centrum een economische impuls te geven, vertelt Veldhof. Leegstand is daarbij een van de urgente problemen; in het centrum van Hengelo staan bijna twintig winkels leeg.

In de Belgische stad Tongeren deed Veldhof enige tijd geleden het idee voor gratis verhuur op. Hij werkte het plan Win je Winkel uit voor Hengelo, benaderde vastgoedeigenaren en zocht samenwerking met de gemeente. Inmiddels hebben zes pandeigenaren in totaal acht panden ter beschikking gesteld, die in grootte variëren van 40 tot 650 vierkante meter. Extra aantrekkingskracht. Stichting Streetwise. Publicatie 'Winkelgebied van de toekomst' Centrumontwikkelingen van invloed op leegstand. Cookies op AD.nl. AD.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op AD.nl die aansluiten op uw interesses. Het hoe en waarom van gratis winkelruimtenPlateMarketing. 'Statten' is weer leuk in De Nieuwe Winkelstraat. Goedkoop parkeren, meer terrassen, maandelijkse evenementen.

Frankwatching. Frankwatching.