background preloader

Rozalia Dabkowska

Facebook Twitter

Youtube. Youtube. Intensywny angielski #3 kurs angielskiego. Youtube. Teksty po angielsku - czytanie język angielski. Witaj w sekcji czytania!

Teksty po angielsku - czytanie język angielski

Tutaj możesz zapoznać się z ćwiczeniami, które poprawią Twoją umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku angielskim. przejdź bezpośrednio do 40 tekstów Poniższe czytanki są przeznaczone dla osób początkujących. Składają się z tekstu bazowego - czyli ciekawych artykułów, dialogów czy też krótkich tekstów - oraz ćwiczeń sprawdzających Twoje zrozumienie treści.

Te ostatnie skonstruowane są w formie pytań mających na celu sprawdzenie, na ile udało Ci się zrozumieć czytankę. Tylko regularne ćwiczenia gwarantują dalsze postępy - a przecież nie zawsze mamy dostęp do Internetu. Poziom A1 Premium: 6 dodatkowych tekstów Poziom A2 Premium: 54 dodatkowych tekstów Poziom B1 Premium: 53 dodatkowych tekstów Poziom B2. Prepositions - Różnica między 'TO' i 'FOR' - lekcja wideo. Destination - cel podróży “We’re going to Paris.”

Prepositions - Różnica między 'TO' i 'FOR' - lekcja wideo

What time it is - w odpowiedziach na pytanie, która jest godzina “It’s a quarter to 2.” Distance - odległość “It’s about ten miles from my house to the university.” Youtube. Skuteczna nauka angielskiego. Tą stronę przegląda teraz 10 gości Przykładowy opis siebie po angielsku My name is John.

Skuteczna nauka angielskiego

I come from Poland. I was born on December 12th in Lublin, but I live with my parents and two younger sisters in Warsaw now. I’m 16 years old, so I go to M. Przedimki A, AN, THE - jak ich używać. Przyimki czasu "in", "on", "at", słownik angielski. Słownik angielski Jeżeli mówimy ogólnie o nocy jako porze, powiemy at night: Do you sleep well at night?

Przyimki czasu "in", "on", "at", słownik angielski

Jeśli jednak mowa jest o konkretnej nocy, powiemy on... night: His baby was born on Sunday night. Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś zdarzyło się w środku nocy, powiemy in the night: I woke up in the night and went downstairs to have a glass of milk. Przed wyrażeniami zawierającymi next, last, this, that, every, yesterday, tomorrow nie stawiamy przedimka. 20 słów typu false friends - Loip Angielski Online. FALSE FRIENDS (fałszywi przyjaciele) to słówka, które brzmią znajomo i przypominają nam polskie terminy, ale w angielskim mają zupełnie inne znaczenie (np. pension to emerytura).

20 słów typu false friends - Loip Angielski Online

Użycie niewłaściwego odpowiednika może zakłócić przekaz informacji lub doprowadzić do niezrozumienia lub, co gorsza, do nieporozumienia. Sprawdź, czy poprawnie używasz angielskich odpowiedników tych 20 polskich słów. SZEF – boss chefDATA – date dataSAŁATA – lettuce saladPENSJA – salary pensionRENTA (np. inwalidzka) – disability benefit / disability pension rent PROWIZJA – commission provision TRANSPARENT – banner transparent FATALNY (bardzo zły) – abysmal fatal AKTUALNY – current / present actualEWENTUALNY – possible eventual Skoro już poznaliśmy właściwe tłumaczenie polskich terminów, sprawdźmy znaczenie słów typu false friends, po które sięgamy “przez pomyłkę”.

Teraz w drugą stronę – sprawdź, co oznaczają false friends , których użycie skutkowałoby nieporozumieniem. SzlifujAngielski.pl. When you live in the city, everything seems to be close.

SzlifujAngielski.pl

Here you can learn, work, do shopping and go out with friends. It is also nice to organize your week, because it saves your time. For example, every Saturday my parents go to a huge shop and do shopping. They buy food, cosmetics and other things that we need. Every morning my mom goes to the bakery to buy warm rolls for our breakfast. Every morning we leave home. In the afternoons we usually go for a walk or go to the cinema. Familiarize yourself with the vocabulary below (Zapoznaj się z poniższym słownictwem): Obowiązki domowe po angielsku - konstrukcja let’s. Biznesowe rozmowy telefoniczne w języku angielskim. Going to a restaurant ROZALIA. English text pets. Opis pracy po angielsku A2 - kurs podstawowy. Podstawowe typy zdań pytajnych w angielskim (questions) - Loip Angielski Online. Umiejętność tworzenia zdań pytajnych jest nieodzowna w komunikacji z drugą osobą.

Podstawowe typy zdań pytajnych w angielskim (questions) - Loip Angielski Online

Zadajemy pytania, aby się czegoś dowiedzieć, uzyskać zgodę lub skierować na coś czyjąś uwagę. Dzisiaj przypomnę różnicę między pytaniem ogólnym a szczegółowym (w przypadku tych drugich wyróżniamy pytania o podmiot i pytania o dopełnienie) oraz między pytaniem bezpośrednim a pośrednim. PYTANIA OGÓLNE vs. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE W języku polskim pytania ogólne rozpoczynają się od słowa czy …, np Czy pracujesz? W odpowiedzi na pytanie ogólne zasadniczo usłyszymy Tak. lub Nie. W języku angielskim pytania ogólne zwane są yes/no questions (wiadomo dlaczego). Operator + podmiot + czasownik Do you work?

Zarówno w języku polskim, jak i angielskim, pytania szczegółowe rozpoczynają się od słówek pytajnych, np: Gotowanie angielskie słownictwo A2. A1.4. Traveling with children. A1.4.

A1.4. Traveling with children

Traveling with children Vocabulary (Słownictwo): for example – na przykład exhausting – bardzo męczący. Umawianie się po angielsku - Gettin’ English. English text morning routine. Kids vocabulary - Christmas - Christmas vocab - Learn English for kids - English educational video. Christmas 2017 klasy 4 6. English text going to restaurant.