background preloader

Idéer skolan

Facebook Twitter

James Nottingham, Skolriksdag 2015. Musikesteter på workshop i Malmö. SlideShare. Interactive Institute. 2. Att skapa egna lärmoduler - Kollegialt lärande. Re-imagining school. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. Mer utrymme behövs för det pedagogiska uppdraget. Rektorer i årskurserna 7–9 lägger mer tid på arbetsuppgifter där administration ingår än på arbetsuppgifter i det pedagogiska uppdraget, såsom undervisningsrelaterade uppgifter eller frågor kring läroplan och kursplan.

Mer utrymme behövs för det pedagogiska uppdraget

Framförallt gäller det rektorer som har upp till tre års erfarenhet som rektor. De använder i genomsnitt 56 procent av sin tid till administration och 15 procent av tiden till det pedagogiska uppdraget. I Sverige är det hög omsättning på rektorer. Hälften av rektorerna på skolor som har årskurserna 7–9 har arbetat på sin nuvarande skola i tre år eller kortare. Det finns en relativt stor andel rektorer som är nya i yrket. . – Att vara rektor innebär ett stort ansvar och det är viktigt att verksamheten organiseras så att rektor kan prioritera det pedagogiska uppdraget.

Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång. Lärare beskriver vissa elever som passiva, omotiverade och utåtagerande och i mötet med dessa elever känner sig många lärare vilsna och ställer sig frågan ”Hur kan jag motivera mina elever?”

Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång

Ibland påverkas relationen mellan lärare och elever negativt och följden kan bli att lärare sänker förväntningarna på dessa elever. Utbildningsforskarna Margareta Maria Thomson och Jessica Wery, verksamma vid North Carolina State University, ger i artikeln ”Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students” en översikt av utbildningsvetenskaplig och psykologisk forskning och teorier om motivationsfrämjande arbete i skolan.

Motivationsgraden påverkas av inre och yttre faktorer. Skolforum 2014: Hur kan lärare bemöta främlingsfientlighet? Makerkulturen – en viktig trend för skolan? I november tog jag upp makerkulturen och det forsknings- och utvecklingsprojekt kring FabLab@School som nu drar igång på Århus universitet och i tre kommuner på Jylland.

Makerkulturen – en viktig trend för skolan?

Eleverna ska utveckla och fördjupa sin digitala kompetens genom att få en konkret inblick i hur tekniken fungerar och vad den kan användas till. Utvecklande feedback inom rimlig tid. Replik: En dator ÄR effektivare än papper och penna. Osociala medier tvekar aldrig att vända och vrida på olika rapporter som kommer ut.

Replik: En dator ÄR effektivare än papper och penna.

Och forskare tvekar inte heller att producera godsaker för media – det är så man får uppmärksamhet numera. Detta inlägg handlar om en insnöad forskningsrapport som drar slutsatser om all världens lärande och som hävdar att penna och papper är effektivare än datorer. Replik: En dator ÄR effektivare än papper och penna. LIKA - Start. Skolforskning del 5 - JL Skolutveckling. Del 5 av serien skolforskning handlar inte om forskning i dess rätta bemärkelse, utan istället om en rapport som handlar om systematiskt kvalitetsarbete av SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling.

Skolforskning del 5 - JL Skolutveckling

Eftersom SIQ jobbar med kvalitetsutveckling är det självklart att de förespråkar en systematisk kvalitetsutveckling och i rapporten kommer fram till ett fortsatt behov av detta. Då skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete är detta något som alla skolor ska göra, så därför värderar jag inte slutsatsen. Syfte med studien som SIQ genomfört: Att definiera kriterierna för begreppet bra skolaIdentifiera och beskriva de arbetssätt som kännetecknar de skolor som uppfyller kriteriernaSprida kännedom om och stimulera användningen av dessa arbetssätt. Att organisera för 1:1 och modernt lärande. Ylva Pettersson är gymnasielärare och programansvarig.

Att organisera för 1:1 och modernt lärande

Foto: Ulf Jämterud Flippat klassrum skapar flexibel undervisning. Skolspanarna - Skola, digitala verktyg och lite annat : Skolspanarna, del 8 -... "Positiva förväntningar ger motiverade elever" Www.skolporten.se/wp-content/uploads/2012/04/UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf. Effektiva ledningsgrupper. Du kan genomföra Testet här!

Effektiva ledningsgrupper

"Den goda ledningsgruppen" är ett tryggt och konstruktivt team. Där jobbar alla med ett helhetsperspektiv, utan att bevaka sina respektive särintressen. Där fokuseras strategiska frågor istället för att drunkna i det operativa. Där finns en struktur som underlättar arbetet. Där skapas en god kultur som sprids i organisationen. »Hur bygger jag en ledningsgrupp?« Karin Bülow beskriver sitt problem: »Jag började arbeta som enhetschef inom Södermalms stadsdelsförvaltning våren 2005.

»Hur bygger jag en ledningsgrupp?«

Mitt jobb var att ansvara för hela administrationen av Tanto servicehus med 78 lägenheter och Tanto vård- och omsorgsboende med 13 platser för dementa. Till min hjälp hade jag två samordnare, en på vardera boendeenheten. Den ena är en duktig och noggrann administratör, den andra mer engagerad i verksamheten. Jag hade ensam personalansvaret för samtliga drygt 75 anställda plus timanställd personal.

Hösten 2006 gick jag på föräldraledighet. Parallell ledningsgrupp ger nya lösningar. När ledamöterna i Stora Ensos ledningsgrupp insåg att de bestod av ett gäng medelålders män i ljusblåa skjortor förstod de att något behövde göras.

Parallell ledningsgrupp ger nya lösningar

För att få in nya synsätt i ledningen beslöt de sig för att tillsätta en parallell ledningsgrupp. I takt med att världen har blivit allt mindre beroende av papper har pappersproducenten Stora Enso också tvingats tänka i nya banor. I början av 2011 samlades företagets ledningsgrupp under tre dagar för att fundera ut nya uppslag. Jan Björklund om lata lärare. Igår, den 14 januari hölls en partiledardebatt.

Jan Björklund om lata lärare

Jan Björklund pratade om skolan och utredningen om varför det går utför för svensk skola. Enligt Björklund började resultatnedgången på 1980-talet, inte under fria skolvalsreformen. Nej, huvudorsaken beror, enligt Björklund, på den flummiga skolpolitiken som fördes på 70- och 80-talen. Kränkt eller diskriminerad i skolan (U2013/7015/S) - DO. Ärende LED 2014/21 Diskrimineringsombudsmannen (DO) avger följande yttrande över ovanstående rapport. Sammanfattning Mot bakgrund av syftet med Riksrevisionens granskning menar DO att granskningen borde ha undersökt på vilket sätt myndigheternas samlade åtgärder bidrar till en god och trygg arbetsmiljö i skolan istället för att som nu i huvudsak fokusera på den enskilda elevens möjlighet till upprättelse.DO är positiv till att regeringen följer upp om elever som anmäler kränkande behandling eller trakasserier får en likabehandling.

Vad hände med löftet om en lyhörd utbildningspolitik? Vågen av kritik mot de tidiga betygen växer, men Alliansen backar inte. Hur kan vi förstå denna ovilja att lyssna på invändningar mot betyg i årskurs 4? En titt i backspegeln visar att Alliansens monumentala arrogans i denna fråga inte är naturgiven. Utvecklingen hade faktiskt kunnat bli annorlunda. Den 14 mars 2012 presenterade moderaterna en ny idé om hur skolan kunde utvecklas.

Man skulle tillsätta en arbetsgrupp för skolfrågor med namnet ”Världens bästa skola.” 100 lärare. :rytmus.