background preloader

Mohult01

Facebook Twitter

Julkalender-20171129T194109Z-001.

Föräldramöte

Genrepedagogik. Läs och skriv. Teknik. IKT. Tips. Skola. Teckningstips. Multiplying Mavens. December. Idag har vi påbörjat vår uppgift inför nästa NC-träff.

december

Att jobba med språkliga mål i klassen. De språkliga mål som vi hade i tanke var att kunna beskriva och använda sig av de ämnesspecifika begreppen. Vi jobbar som vanligt med de ”vanliga” målen och idag handlade det om de geometriska figurerna: Kunna geometriska begrepp, beskriva och jämföra dem. För att kolla av vad eleverna kunde och kom ihåg från tidigare lektioner så fick de göra en mindmap. Vi jobbar med den begreppsliga förmågan. Vid ”par” så hade de i uppdrag att, förutom att berätta för varandra, kategorisera dvs hitta likheter och skillnader mellan objekten. Kunna jämföra begrepp. Vi jobbar nu också med analysförmågan. När vi sedan gjorde det ALLA så försökte jag kategorisera på tavlan.

Vi kopplar på ytterligare ett mål: Kunna matematiska begrepp bl.a. lägesord. (Vi pratade om räta, trubbiga och spetsiga vinklar även om det inte syns på anteckningarna på tavlan.) Kommunikativa förmågan! Mycket uppskattat. Världsreligionerna del 1. I ett tidigare inlägg har jag delgett min planering kring Världsreligionerna.

Världsreligionerna del 1

I förra veckan inledde vi vårt nya tema i SO. Vi fyllde i en VÖL-tabell utifrån vad eleverna vet om ämnet och vilka frågor de har. Norrguppens tankarVet (spågumman): Gud, Jesus Världen Olika gudar Det finns olika religioner Kristendomen Kapell Kyrkan där man kan döpas Man kan gifta sig i kyrkan Begravas Be Man kan tro på olika Klocka Tända ljus Amen Önskar veta (frågeapan): Varför pratar prästen tråkiga saker fast egentligen viktiga?

Varför finns det olika religioner? När vi hade fyllt i Vet och Önskar veta-staplarna tittade vi på en film som heter Religionskunskap för barn. Läsförståelsestrategier i praktiken: Språkinriktad undervisning i alla ämnen - idrott och hälsa. Att lyfta språket i alla ämnen är viktigt och för mig som både är svensklärare och idrottslärare så blir det naturligt att knyta ihop de olika ämnena och i praktiken förstärka det vi gör i svenskämnet på idrottslektionerna.

Läsförståelsestrategier i praktiken: Språkinriktad undervisning i alla ämnen - idrott och hälsa

Sedan vi började att arbeta mer systematisk med genrepedagogik utifrån Cirkelmodellen och fokusera och fördjupa oss i en texttyp i taget blev det ännu mer naturligt att koppla det till idrotten. När vi arbetade med berättande texter förde jag in berättandet även i idrotten. Tillsammans byggde vi upp ett landskap med olika utmaningar och eleverna fick välja vilken huvudperson de vill vara i sagan. Antingen en sköldpadda eller en hare eftersom sagan handlade om just dessa två djur som en dag kom på att de skulle tävla om vem som var snabbast.

Jag läste sagan och eleverna agerade och rörde sig som det djur de hade valt. Narrativ text/Berättelse Åk: 1-3 År: 2015 2-3 veckor 1-2 pass i veckan Förankring i kursplanens syfte: Ullis skolsida. Tyras fantastiska resa. "Tyra är 10 år och har ingen att leka med.

Tyras fantastiska resa

Hon har precis flyttat till ett nytt hus som ligger bredvid en sjö. Ibland går hon ner och badar i sin ensamhet. En stor svart fågel börjar dyka upp bredvid henne, allt oftare. Det är nästan som om den ville henne något. Så en dag, när fågeln har varit extra enträgen, följer Tyra efter den in i skogen. På de här sidorna kan du ladda ner spelet Fylgja och följa med Tyra på äventyr i bronsåldern och järnåldern.

Fylgja är ett dataspel i forntidsmiljö. Här på hemsidan kan man läsa mer om saker som man träffar på i spelet eller gå en rundtur i de virtuella miljöerna, i bronsåldern eller järnåldern. Varmt välkommen! Mölndals stadsmuseum Välkomna till Fylgjas nya hemsida! Här kan du ladda ner spelet Fylgja, gå en virtuell tur i bronsåldern eller järn­åldern. Det finns också pyssel och knåp, och en speciell hand­ledning för lärare. ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTAL.