background preloader

Läsförståelse

Facebook Twitter

Läsförståelsestrategin- Att förutspå. Läsförståelsestrategin - Att göra textkopplingar. Läsförståelsestrategin - Att ställa frågor. Läsförståelsestrategin - Att skapa inre bilder. Strategier för läsförståelse: Introduktion - UR Skola. Lijo51 added: Reportage En sekund i taget. Aidan Chambers boksamtal. Boksamtal á la Chambers | Världens ALMA. 197 kandidater finns det till ALMA 2015 enligt nomineringslistan. Det är ganska många!

Men en sticker ut lite – han är nämligen nominerad två gånger. Aidan Chambers, från England, står på listan både som författare och, tillsammans med sin fru Nancy, som läsfrämjare. I sitt arbete som läsfrämjare har Aidan Chambers talat och skrivit en hel del både om läsmiljö och om boksamtal (se längst ned). När han diskuterar vad som behövs för att läsningen ska utvecklas (hos den enskilde och i en grupp, till exempel i skolan) lyfter han fyra saker: tid att läsa, högläsning, ett väl genomtänkt bokbestånd och goda boksamtal. Alla som försökt vet att det är både roligt och svårt att leda boksamtal, särskilt när man ska göra det i större grupp.

Boksamtalets fyra frågor Samtalsstrukturen bygger på fyra grundfrågor, som kan tyckas nog så enkla – men som kan leda mycket långt. Vad tyckte du om i boken? Chambers är mycket noga med att ordet ”varför” ska vara bannlyst i boksamtalet. Vilka mönster ser du? Genreskrivning-läsförståelse.