background preloader

Transformera skolan

Facebook Twitter

Transforming The Teacher: From Speaker To Digital Guide - eLearning Industry. Transforming the teacher seems easy to understand at first, but how can it be put into practice on a day to day basis?

Transforming The Teacher: From Speaker To Digital Guide - eLearning Industry

Let’s go and see: 2 Important Steps That Need Be Taken By Teachers. ”Jag ber om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer” Terminsstarten har i år solkats av dystra rapporter om den svenska skolans lärarbrist.

”Jag ber om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer”

Utbildade lärare söker sig bort från yrket och allt för få väljer att utbilda sig till lärare. Rektorer letar med ljus och lykta efter någon som är villig att ta sig an ett klassrum. Situationen är mycket oroande. Inom några år kommer det att saknas tusentals behöriga lärare i den svenska skolan. Från politiskt håll är patentlösningen ekonomistyrning. Olle Holmberg: Om flum. Vad är flum egentligen?

Olle Holmberg: Om flum

Jag tänker försöka göra några enkla bestämningar och ett radikalt perspektivbyte mot slutet. När jag var ung var det flummigt att befinna sig i ett tillstånd där man var påverkad av hasch. Det gav en upplevelse av eufori och samhörighet men också av oklar och svävande verklighet. De som var flummiga hade långt hår och gillade världsfreden och den allomfattande kärleken. Men flum har efterhand kommit att beteckna andra fenomen utanför haschdimmorna. Betydelsen av begreppet flum är dock undflyende. Ändå kan man se grova mönster. Flum handlar om mjuka värden, inte sällan om sådant som psykologer anses stå för. ”Ta bort alla flummande psykologer, psykiatriker och andra psykopater ur rättsväsendet och ge de kriminella STRAFF”, sägs i ett inlägg, som för ovanlighetens skull inte handlar om skola.

Men närmare ett innehåll måste man kunna komma! Ordlistor och uppslagsböcker ger kortfattade försök till preciseringar. Sanningen Tolkning Likvärdighet Jämförbarhet Fakta. Rektorns%20roll%20f%C3%B6r%20en%20f%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20skola%20och%20undervisning. 4. Organisera för entreprenöriellt lärande. Om en skola ska kunna ta steg mot att utveckla det entreprenöriella lärandet enligt kapitel 3 – ”Den entreprenöriella undervisningen” behövs en organisation som stödjer detta arbete.

4. Organisera för entreprenöriellt lärande

En organisation som skapar så goda förutsättningar för entreprenöriell undervisning som möjligt. ”Verkligheten är verkligheten”, så det perfekta tillståndet kanske aldrig inträffar. Men, så långt det är möjligt; organisera för entreprenöriellt lärande. Nedan beskriver jag fyra, mer eller mindre inbördes beroende, grundfundament i en inre organisation skapad för att stödja en entreprenöriell undervisning.

För min inre bild ser jag en grundskola. Ni som jobbar på gymnasiet får kanske formulera om en eller annan sak i texten för att det ska bli tillämpligt för er. Arbetslag Ett arbetslag är en grupp lärare som har ett gemensamt ansvar för en avgränsad grupp elever. Hur många lärare och hur många elever är då lagom för ett arbetslag? To Advance Education, We Must First Reimagine Society. Why haven’t education reform efforts amounted to much?

To Advance Education, We Must First Reimagine Society

Because they start with the wrong problem, says John Abbott, director of the 21st Century Learning Initiative. Because disaffection with the education system reflects a much deeper societal malaise, it’s imperative that we first figure out what kind of world we really want: a world populated by responsible adults who thrive on interdependence and community, or a world of “customers” who feel dependent on products, services, and authority figures, and don’t take full responsibility for their actions? Why Education Is The Most Important Revolution Of Our Time : NPR Ed. Hide captionEverything I needed to know about learning, I learned in preschool?

Why Education Is The Most Important Revolution Of Our Time : NPR Ed

John W. Poole/NPR Everything I needed to know about learning, I learned in preschool? Learning is something people, like other animals, do whenever our eyes are open. Education, though, is uniquely human, and right now it's at an unusual point of flux. By some accounts, education is a $7 trillion global industry ripe for disruption. How Transparency Can Transform School Culture. Getty To meet the challenges of teaching in an increasingly connected world, school leaders, educators and community members could benefit from building a culture of transparency and connectivity, creating a culture of sharing around the successes and struggles of teaching and learning.

How Transparency Can Transform School Culture

Creating a transparent school starts with a school’s leadership. “Leadership has to buy into the value of connectivity,” said Dr. Joe Mazza, director of connected teaching, learning and leadership at North Penn School District and a former elementary school principal in an edWeb webinar. “The culture offline or online has to say we care about being open minded to the rest of our learning community whether that’s local or global.”

Many educators have found connecting through social media and other online platforms is valuable for sharing resources and inspire one another. Connecting with other educators puts control in the hands of educators, but it also helps push the field forward. Related. 11 åtgärder för djupare kunskapsbildning i en-till-en. En dator per elev och lärare (en-till-en) ger löften om högre motivation och bättre resultat för eleverna.

11 åtgärder för djupare kunskapsbildning i en-till-en

Ändå visar forskning att så inte är fallet (Fleischer 2013: Fleischer 2012; Penuel 2006; Grönlund, 2011). Personligen ser jag en-till-en som en helt nödvändig skolutveckling. Vi kan alla vara överrens om att datorn medför oändliga möjligheter för ett utvecklat lärande. Framtidens lärande och lärare pressrapport. To Advance Education, We Must First Reimagine Society.